Annons

Mårten Schultz:Skäl att överväga om fler barn borde ställas inför rätta

Det är ingen nyhet att barn kan vara minst lika grymma som vuxna. Vi har flera svenska exempel på barn som begått övergrepp på, eller till och med dödat, andra barn. Det engelska fallet med mordet på tvååriga James Bulger upprörde en hel värld. Och nu har vi det svenska fallet med dödandet av den hemlöse mannen i Huskvarna.

Under strecket
Publicerad

Rättegången mot en 16-åring och bevistalan mot en 14-årig pojke har hållits i Jönköpings tingsrätt.

Foto: Thomas Johansson/TT

Anders Perklev, president i Svea hovrätt.

Foto: Hossein Salmanzadeh/AP

Rättegången mot en 16-åring och bevistalan mot en 14-årig pojke har hållits i Jönköpings tingsrätt.

Foto: Thomas Johansson/TT
Rättegången mot en 16-åring och bevistalan mot en 14-årig pojke har hållits i Jönköpings tingsrätt.
Rättegången mot en 16-åring och bevistalan mot en 14-årig pojke har hållits i Jönköpings tingsrätt. Foto: Thomas Johansson/TT

Huvudförhandlingen avslutades på luciadagen. En 16-årig pojke står åtalad för mord. En 14-årig pojke pekas ut som medansvarig. 14-åringar kan inte åtalas. Det finns däremot en särskild processform för barn som kallas för bevistalan. Bevistalan innebär att ett barn som misstänks för brott ändå kan ställas inför rätta. Syftet är att genom en domstolsprövning klargöra vad som har hänt, även om barnet inte kan straffas.

Ett barn är i rättslig mening alla som inte fyllt 18 år men i många sammanhang får andra åldersgränser relevans. I straffrätten inträder straffmyndighet vid 15 års ålder, men barn och unga mellan 15-21 år behandlas mildare när ett straff ska bestämmas. Rösträtten kommer med 18-årsdagen. Barn under 18 år kan vanligtvis inte själva ingå bindande avtal, men det finns speciella regler för personer över 16 år med egen inkomst. I skadeståndsrätten anses även små barn kunna ha ett ansvar och tonåringar jämställs i ansvarshänseende helt med vuxna.

Annons
Annons

Anders Perklev, president i Svea hovrätt.

Foto: Hossein Salmanzadeh/AP

De olika juridiska åldersgränserna utmanas hela tiden. Synen på vem som är barn, ungdom eller vuxen skiftar med samhällets utveckling. Barn får i vissa avseenden ”vara barn” längre idag än för hundra år sedan. Få 17-åringar måste arbeta heltid för att försörja sig själva idag. I andra avseenden växer, kanske, barn upp tidigare. Genom medier och på internet konfronteras barn idag i yngre åldrar med detaljrika skildringar av vuxenvärldens mörkaste sidor – våld, brott och krig.

Det finns vid allvarligare brott ett samhällsintresse av att genomlysa vad som hänt även när det är barn som misstänks

Ur straffrättslig synvinkel har en omdiskuterad fråga under senare år varit om man borde se strängare på unga lagöverträdare än lagen gör idag. Diskussionen har särskilt rört unga mellan 15 och 21 års ålder. Från politiskt håll har framförts förslag på att luckra upp, eller helt ta bort, den så kallade ungdomsrabatten. Varför ska en brottslig 18-åring som får rösta och delta i krig inte behandlas lika som en 25-åring som begått samma brott?

Det finns goda skäl för att se över ungdomsrabatten även om det finns argument som även talar för den nuvarande ordningen. Däremot har det mig veterligen inte framförts några krav, åtminstone inga övertygande krav, på att sänka straffmyndighetsåldern i sig.

Anders Perklev, president i Svea hovrätt.
Anders Perklev, president i Svea hovrätt. Foto: Hossein Salmanzadeh/AP

15-årsgränsen ligger fast. Men det finns skäl att överväga om fler barn borde ställas inför rätta på andra sätt. Borde systemet med bevistalan användas? Borde de juridiska möjligheterna att få till stånd en sådan prövning stärkas? Anders Perklev, president i Svea hovrätt, menar det. Det finns vid allvarligare brott ett samhällsintresse av att genomlysa vad som hänt även när det är barn som misstänks. Dessutom främjar en domstolsförhandling rättssäkerhetsintresset och minskar risken för att barn felaktigt pekas ut som förövare. Det så kallade Kevinfallet avskräcker. Perklevs förslag är klokt och något för en eventuell framtida regering att se närmare på.

Efter reklamen visas:
Huskvarnamordet: "Han är pressad"
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons