Annons

Finsk rektor: ”Chockas över respektlösheten i Sverige”

Lärare i Finland har en enormt hög status, enligt Mikael Hakola.
Lärare i Finland har en enormt hög status, enligt Mikael Hakola. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Eleverna har mer disciplin, föräldrarna visar större respekt – och lärarutbildningen är lika populär som läkarlinjen. Finland har länge varit ett toppland enligt Pisa-mätningen. Men det finns en punkt där Sverige faktiskt är bättre.

Under strecket
Publicerad

”Ordning i klassrummet är mycket sämre i Sverige än på andra ställen”, säger läraren Jörgen Jensen.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

I den senaste Pisa-mätningen 2015 hamnade Finland på en femteplats och Sverige hamnade betydligt längre ner i OECD:s mätning. Detta sedan Sverige fallit 2009, rasat under genomsnittet för OECD-länderna i samtliga tre kunskapsområden 2012 – och sedan hämtat sig tillbaka från historiskt låga nivåer 2015.

– Skolsystemet i Sverige har väldigt många brister, säger Mikael Hakola, rektor på Profilskolan i Vällingby i Stockholm.

Han har tidigare arbetat som lärare och rektor i Finland men flyttade till Sverige för några år sedan. Han anser att det finns flera anledningar till varför den finländska skolan verkar fungera bättre än den svenska. Först och främst handlar det om synen på läraryrket.

– I Finland har man enormt hög status. Det är jättefint att vara lärare.

Det är jättestor skillnad mellan svenska och finska elevers kunskaper.

En annan stor skillnad är hur utbildningen är uppbyggd. Enligt Mikael Hakola måste man göra ett inträdesprov för att bli antagen till lärarhögskolan i Finland.

– Man tvingas exempelvis hålla en provundervisning för att visa hur kreativ man är.

Annons
Annons

”Ordning i klassrummet är mycket sämre i Sverige än på andra ställen”, säger läraren Jörgen Jensen.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Han berättar att det brukar vara ungefär lika svårt att komma in på lärarutbildningen som på läkarlinjen i Finland.

– Så var det i Sverige också förr, men statusen försvann någon gång där när man bestämde att man skulle vara mer kompis med eleverna, än lärare.

Ytterligare en skillnad är att finländska skolor inte verkar tampas med samma segregationsproblem som Sverige. Enligt Hakola är skillnaden på en Helsingforsskola och en skola på landsbygden minimal.

– Avvikelserna är så små att de är obetydliga. Det kan man inte säga om Sverige. Här finns det skolor som presterar extremt bra, och andra inte alls.

Jörgen Jensen är matematiklärare på samma skola där Hakola är rektor. Han säger att han ibland undervisar elever som börjat skolan i Finland, och sedan kommit hit.

– Det är jättestor skillnad mellan svenska och finska elevers kunskaper. Finska elever kan alltid grunderna, svenskar kan ofta inte ens multiplikationstabellen fastän de går i sjuan eller åttan.

Han berättar också att de auktoriteter som finns över skolan ofta är coachande – i stället för bestämmande – i den finländska skolan.

Dessutom har man inte heller skolplikt i Finland – utan läroplikt. Det innebär att eleverna inte får ha ett enda underkänt för att få ett slutbetyg. I Sverige räcker det med att man dyker upp på lektionerna för att få slutbetyget.

”Ordning i klassrummet är mycket sämre i Sverige än på andra ställen”, säger läraren Jörgen Jensen.
”Ordning i klassrummet är mycket sämre i Sverige än på andra ställen”, säger läraren Jörgen Jensen. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Annons
Annons

Relationen mellan lärare och elev skiljer sig också åt mellan de svenska och finländska skolorna, säger Hakola. I Finland är lärare auktoriteter som eleverna ser upp till.

– När jag pratar med andra finska lärare som kommit till Sverige är många chockade över hur ordningen i klassrummen och respekten gentemot lärarna skiljer sig.

Men det är inte bara elevernas attityder som verkar annorlunda. Även många svenska föräldrar saknar respekt, enligt både Jensen och Hakala.

– I Sverige tycker föräldrarna att det är skolan som ska lyda dem, inte tvärtom. Många känner sig som kunder som kan reklamera. Man har alltid ett anmälningshot över sig, säger Jensen.

– Som jag upplever det finns inte det tänket i Finland. Där litar man på lärarna för att man vet att de är kunniga, tillägger Hakola.

Vad kan dessa skillnader bero på?

– Återigen handlar det om statusen på yrket. Men det handlar också om att man i Sverige nästan bara pratar om rättigheter, och nästan aldrig om skyldigheter, säger Hakola.

Det finns dock en punkt där han anser att den svenska skolan är bättre än den finska: svenska elever är bra mycket mer socialt kompetenta, säger han.

– Hade man haft en Pisa-undersökning på social kompetens hade Sverige hamnat på förstaplats. Svenska ungdomar är extremt sociala, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons