Annons
Aktieanalys

Daniel Svensson:Firefly svävar på högre nivå

Det lilla teknikbolaget Firefly hade ett rekordår under 2015 och nådde helt nya höjder vinstmässigt. Var det en tillfällig vinsttopp? Börsen verkar tro det om man går efter hur aktien värderas. Vi är inte lika säkra.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 2

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Bild 2 av 2
Bild 1 av 2

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.

Bild 2 av 2

En av förra årets stora vinnare på First North-listan var det lilla teknikbolaget Firefly som säljer brandskyddslösningar för industriprocesser. Kursen steg 182 procent under intryck av en imponerande tillväxt på 34 procent och en rörelsevinst som steg från 8 till 25 Mkr.

Det som är intressant är att trots det här enorma kursrallyt så framstår inte Firefly som någon särskilt dyr aktie. På förra årets vinst är p/e-talet 11 till exempel. Det här är en värdering som är rimlig bara om det visar sig att fjolåret var ett enstaka toppår – och inte en ny hållbar försäljningsnivå för Firefly.

Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.
Kursdiagrammet visar aktiens historiska utveckling jämfört med index och därefter ett tänkbart spann över framtida utfall baserat på SvD:s tre scenarier för bolagets utveckling och aktiens värdering under de kommande tre räkenskapsåren.
Annons
Annons

Nu finns det en del som talar för att den lite negativa hållningen kan vara rimlig i det är fallet. Dels för att Firefly är ett litet och därmed sårbart bolag med mindre än 200 Mkr i årsintäkter, färre än 70 anställda och ett börsvärde på 220 Mkr. Dels för att bolaget har en svängig historik rent intäkts- och vinstmässigt och så sent som 2012 gick rörelsen med förlust. Dels, slutligen, för att vinsten faktiskt minskade under inledningen av 2016 – den färska rapporten för första kvartalet visade på en rörelsevinst om 2,2 Mkr vilket kan jämföras med 3,2 Mkr i fjol.

Allt detta talar tillsammans för att en aktie som Firefly mycket väl kan värderas med rabatt.

När vi talar med vd Lennart Jansson och läser på om firman får vi trots allt detta ändå en känsla av att det kan vara värt att ge aktien en chans. Firefly är visserligen ett litet bolag men de verkar också i en liten nisch där de faktiskt är en av de större leverantörerna. De har varit på marknaden i mer än 40 år. Kundlistan innehåller en rad multinationella jättar som P&G, Stora Enso och Statoil. Så även om Firefly är litet så är det ingen dagslända vi har att göra med. Allt tyder på att bolaget har tekniskt ledande produkter, en stark ställning i sin nisch och nöjda kunder.

Visst är det möjligt att 2015 var en vinsttopp som drevs på av att pappersindustrin i Ryssland investerade igen efter att varit lugn i flera år och tack vare en stark dollar. Men den höga försäljningen speglar även att Firefly skördar frukterna av många års arbete med att bredda kundbas, produktsortiment och geografisk intäktsmix. Ett exempel är att Firefly lagt ned mycket resurser på att få bra referensinstallationer hos sina kunder. Det betyder kostsamt försäljningsarbete på kort sikt. Men belöningen kommer när nöjda kunder efter 2-3 år börjar rulla ut Fireflys brandskyddslösningar på flera maskiner och processer i sina fabriker – och på sikt i fabriker i andra länder. Det som från början var order på 2-3 system har efter 3-4 år växt till 10-30 stycken.

Annons
Annons

Ett annat exempel på hur Firefly breddat sin försäljningsplattform är att bolaget modifierat sin produktportfölj så att man kan sälja till nya branscher. Exempel är att lösningar för livsmedelsindustrin anpassas så att Firefly kan erbjuda produkter också för kunder inom djurfoder.

Man kommer ändå inte runt att en stor del av kundbasen är cyklisk processindustri vars investeringsvilja påverkas mycket av konjunkturen. Firefly har en relativt låg andel av intäkterna från eftermarknad (service, reservdelar), vilket ihop med kundexponeringen innebär att intäkterna är konjunkturkänsliga. Tittar vi på innevarande år så har amerikanska energibolag minskat sina beställningar hos Firefly kraftigt, vilket troligen har med det låga oljepriset att göra. Men samtidigt rapporterar bolaget om bra efterfrågan i Asien, Latinamerika och Ryssland vilket kompenserar USA-nedgången i första kvartalet 2016. Intäkterna steg 21 procent och orderingången med 7 procent.

Att rörelseresultatet föll under årets första tre månader hänger ihop med att Firefly ökat sin kostnadsbas i form av ett antal nya säljare. Det är ändå en typ av investering som bör ge avkastning relativt fort.

Vågar vi tro att Firefly byggt en hållbar försäljningsplattform och förmår öka intäkterna 8-10 procent årligen de närmaste åren så ser det mycket bra ut för aktien. Vi skissar på detta i vårt normalscenario och landar då i att rörelsevinsten når 32 Mkr år 2018. Vi räknar då med en rörelsemarginal på 14 procent – i linje med fjolåret och under den nivå på ”överstigande 15 procent” som Firefly själva satt upp som mål.

Annons
Annons

Med en ev/ebit-multipel på 10 skulle det ge en avkastningspotential på knappt 80 procent inklusive utdelningar. Även om ett litet bolag som Firefly inte ska värderas till de höga multiplarna på börsen så ser vi det som en intressant uppsida för den som kan tänka sig att investera i småbolag.

Ett extra plus i Firefly är att bolaget har en tydlig och engagerad huvudägare i form av finansmannen Erik Mitteregger.

Läs fördjupad analys ↓

Fördjupad analys Firefly

SvD:s förväntningar
20152016E2017E2018E
Omsättning179197213230
- Tillväxt33,9%10,0%8,0%8,0%
Rörelseresultat25252832
- Rörelsemarginal14,0%12,5%13,0%14,0%
Resultat efter skatt16192225
Vinst per aktie2,653,203,604,20
Utdelning per aktie1,202,002,503,00
P/E13,811,410,18,7
EV/EBIT7,98,17,26,2
EV/Sales1,11,00,90,9

Tidigare aktieanalyser:

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons