Annons

Linda Nordlund:Fisk och organisationer ruttnar från huvudet

Allt fler sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa. Gott ledarskap kan förebygga sjukskrivningarna, enligt Försäkringskassan.
Allt fler sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa. Gott ledarskap kan förebygga sjukskrivningarna, enligt Försäkringskassan. Foto: Claudio Bresciani/TT
Under strecket
Publicerad

Allt fler sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa, visar en sammanställning från Försäkringskassan (24/4). I september förra året var 44 procent av alla sjukskrivna, eller 82 000 personer, sjukskrivna av detta skäl. I hälften av dessa fall är det stressrelaterade diagnoser som ligger bakom.
Sjukpenningskostnaderna ligger på samma nivå som kostnaderna för hela rättsväsendet. Inte ens regeringen tror längre på målet om att sänka sjukpenningstalet till år 2020. Handlar det om 40 000 individer som inte kan säga nej, eller är det ett symptom på ett sjukt arbetsliv?

Försäkringskassan konstaterar att ”det i dag saknas evidensbaserad vård och behandling” för stressrelaterade diagnoser. Däremot har man kunnat identifiera några faktorer som minskar risken för att anställda blir sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa: ”gott ledarskap, och en balans mellan krav och kontroll i arbetet samt mellan ansträngning och belöning”.

Egentligen är de tre faktorerna tätt sammankopplade: en bra ledare kan se till att ansträngning belönas, och att balansen mellan krav på den anställde och dennes möjligheter att kontrollera sin arbetssituation är rimlig. Och omvänt, dåligt ledarskap kostar i både pengar och personalens hälsa.

Om regeringen vill få ned sjukskrivningarna bör den börja med att åtgärda ledarskapet i offentlig sektor. Enligt utredaren Göran Stiernstedts slutbetänkande från januari 2016 (SOU 2016:2) är styrningen i vården ”mångfaldig och splittrad”, de olika aktörernas roller ”många gånger oklara” och det saknas ”en sammanhållen idé och strategi om vilka utmaningar som är viktigast”. Detta leder till försök att detaljstyra verksamheten, vilket urholkar den professionella autonomin och orsakar administrativt merarbete.

När Kaliber frågade 900 läkare i primärvården om deras arbetssituation svarade varannan att de gått ned i arbetstid för att orka, och var femte att de varit sjukskrivna på grund av stress (P1 24/4). Det är inte förvånande att den kaotiska styrningen och en allt mer pressad arbetssituation ger höga sjukskrivningstal hos de vårdanställda.

Synd bara att det är just de som skulle vårda alla andra tillbaka till arbetet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons