Annons

Blir fler allergiska mot pollen i Sverige?

Blir pollenallergi vanligare i Sverige eller är det vår medvetenhet kring fenomenet som spökar? Emma Frans reder ut frågan.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 2

Illustration: Thomas Molén

Bild 2 av 2

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Påstående

För många är röda ögon, nysningar och rinnande näsor minst lika välbekanta vårtecken som tussilago och blåsippor. Pollenallergi, som också kallas hösnuva, drabbar många så här års och det tycks bli allt fler som lider av de typiska besvären. Blir det vanligare med pollenallergi bland svenskar eller är det bara vår medvetenhet kring detta fenomen som ger en upplevelse av att fler drabbas?

Genomgång

Jag har tidigare skrivit om hur en ökad medvetenhet kring olika diagnoser kan få oss att tro att dessa tillstånd blir allt vanligare. När det till exempel gäller autism verkar inte symptomen öka, trots att antalet diagnoser gör det (1). Finns det en liknande förklaring till den upplevda ökningen av pollenallergi?

Kan det vara så att vi förr i tiden gick och snörvlade hela somrarna utan att ens fundera över huruvida detta var pollenallergi, medan vi i dag tolkar varenda nysning som ett säkert bevis på att vi är allergiska?

Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1

En bidragande orsak till trenden tros vara att nivåerna av björk- och gräspollen ökat under de senaste tre decennierna.

I dag är ungefär en av fyra vuxna svenskar pollenallergiker, vilket innebär att kroppens immunförsvar överreagerar på pollen (2). Vetenskapliga studier som undersökt den självrapporterade förekomsten av pollenallergi i Sverige visar att det tycks ha skett en ökning i hur många som upplever att de har symptomen (3). De självrapporterade symptomen kan dock påverkas av en ökad medvetenhet kring detta tillstånd och behöver inte innebära en faktisk ökning i hur många som utvecklar allergi.

För att komma runt detta har forskare i Göteborg gjort undersökningar där de studerat förändringen i pollensensibilisering över tid med hjälp av pricktest och blodprov – undersökningsmetoder som mäter huruvida en person har allergiantikroppar. Förekomsten av pollensensibilisering bland slumpmässigt utvalda försökspersoner jämfördes med undersökningar utförda i början av 1990-talet (4).

Resultaten visade att allergisk sensibilisering mot gräs- och björkpollen bland vuxna ökade från 26 procent till 39 procent mellan 1992 och 2012. Forskarna bakom studien kunde däremot inte se några statistiskt säkerställda förändringar när det gällde allergisk sensibilisering mot pälsdjur, kvalster eller mögel.

En bidragande orsak till trenden tros vara att nivåerna av björk- och gräspollen ökat under de senaste tre decennierna och forskarna bakom studierna misstänker att dessa växtarter gynnats av de allt varmare somrarna.

Slutsats

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Med andra ord verkar det vara sant att förekomsten av pollenallergi i Sverige ökat de senaste decennierna.

Det kan vara svårt att tolka förändringar i olika typer av hälsotillstånd över tid. Fler diagnoser behöver inte innebära fler personer med symptom, och förekomsten av självrapporterade symptom kan påverkas av vår medvetenhet kring besvären. När det gäller pollenallergi visar tester baserade på självrapporterade symptom, men också pricktester och blodprov som mäter pollensensibilisering, att förekomsten faktiskt tycks öka.

Förklaringen till att fler får pollenallergi tros vara en ökning av björk- och gräspollen. Med andra ord verkar det vara sant att förekomsten av pollenallergi i Sverige ökat de senaste decennierna.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons