Annons

Fler öppnade vårdplatser och operationer på NKS

I dag görs det 10 procent fler operationer på Karolinska än för ett år sedan och vårdplatserna har ökat med cirka 150 stycken.
I dag görs det 10 procent fler operationer på Karolinska än för ett år sedan och vårdplatserna har ökat med cirka 150 stycken. Foto: Tomas Oneborg

Trots rekordunderskott, varsel och besparingar har Karolinska i Solna och Huddinge lyckats öppna 150 nya vårdplatser på mindre än ett år.

”Det finns fortfarande frågor att arbeta med för att få bra och patientsäkra flöden”, enligt Yvonne Dellmark, ordförande för läkarföreningen på Karolinska.

Under strecket
Publicerad

”Nu har vi börjat på ny kula och känner att vi är på rätt väg”, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör på Karolinska.

Foto: Lisa Arfwidson

”Det finns fortfarande frågor kvar att arbeta med”, säger Yvonne Dellmark, ordförande för läkarföreningen på Karolinska.

Foto: Tomas Oneborg

Många av de senaste årens vårdkrislarm har handlat om Karolinska universitetssjukhuset och i synnerhet Nya Karolinska i Solna. Förutom galopperande kostnader och tekniska problem på det nya sjukhuset har rapporteringen dominerats av personalbrist, stängda vårdplatser, extrema köer och väntetider. Dessutom rekordförluster och personal som protesterat mot den nya organisationen och det speciella vårduppdraget på NKS.

Men mitt i allt det dystra finns nu några ljusglimtar som är bra för patienterna. I april 2019 hade man en brist på omkring 200 vårdplatser för att sjukhuset ska fungera optimalt. Bara mellan 940 och 980 vårdplatser var då öppna i Huddinge och Solna.

Men för en vecka sedan hade det ökat till 1 100 fungerande vårdplatser av totalt 1 163 sängplatser som ska finnas tillgängliga utifrån det nya och smalare vårduppdrag som Karolinska har.

– Vi har fått nya lokaler och satsat hårt på en bättre arbetsmiljö och fått fler att stanna samtidigt som vi lyckats rekrytera en del nyckelpersonal. Med ett stabilare personalläge har vi kunnat öppna vårdavdelningar och även fått igång fler intensivvårdsplatser för både vuxna och barn, berättar Karolinskas sjukhusdirektör Björn Zoëga.

Annons
Annons

”Nu har vi börjat på ny kula och känner att vi är på rätt väg”, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör på Karolinska.

Foto: Lisa Arfwidson
”Nu har vi börjat på ny kula och känner att vi är på rätt väg”, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör på Karolinska.
”Nu har vi börjat på ny kula och känner att vi är på rätt väg”, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör på Karolinska. Foto: Lisa Arfwidson

Trots fortsatta problem på sterilcentralen har man lyckats öppna fler operationssalar. I dag görs det 10 procent fler operationer än för ett år sedan.

– Med en ökad produktion har vi minskade köer och kortare väntetider och det gäller inte minst för alla olika sorters cancerbehandlingar där vi tidigare hade problem, säger Björn Zoëga.

Det hindrar inte att det var rejält ansträngt även på Karolinska under storhelgerna med ett hårt patienttryck, särskilt i Huddinge. Där råkade man ju också ut för den exceptionella it–kraschen under dagarna kring trettondagshelgen.

Ekonomiskt blev däremot 2019 ett uselt år med en brakförlust på 1,8 miljarder. Men det hade kunnat bli betydligt värre ändå, kanske ett minus på över tre miljarder.

– Dels fick vi ju ett tillskott på en halv miljard förra våren, dels satte vi in åtgärder från maj som gjorde att underskottet blev ungefär en miljard mindre än befarat. Bland annat har vi nu 700 färre anställda än för ett år sedan och cirka 20 procent färre chefer. Alla har slutat genom naturlig avgång.

Sannolikt blir det 70–90 uppsägningar av administrativ personal. När det gäller vårdpersonalen har vi inget färdigt underlag och har inte börjat förhandla ännu.

– Nu har vi börjat på ny kula och känner att vi är på rätt väg. Ambitionen är ett nollresultat för 2020, säger Björn Zoëga.

Annons
Annons

”Det finns fortfarande frågor kvar att arbeta med”, säger Yvonne Dellmark, ordförande för läkarföreningen på Karolinska.

Foto: Tomas Oneborg

Det varsel som ligger på Karolinska handlar om 550 anställda inom administrationen och 600 läkare och undersköterskor.

Hur påverkar besparingarna och de liggande varslen?

– Visst skapar det oro, men nu har vi nästan förhandlat klart det första varslet och sannolikt blir det 70–90 uppsägningar av administrativ personal. När det gäller vårdpersonalen har vi inget färdigt underlag och har inte börjat förhandla ännu. Där blir det uppsägningar tidigast i maj, troligtvis först efter sommaren, säger Björn Zoëga.

”Det finns fortfarande frågor kvar att arbeta med”, säger Yvonne Dellmark, ordförande för läkarföreningen på Karolinska.
”Det finns fortfarande frågor kvar att arbeta med”, säger Yvonne Dellmark, ordförande för läkarföreningen på Karolinska. Foto: Tomas Oneborg

Yvonne Dellmark är ordförande för läkarföreningen på Karolinska. Hon har inte själv sett det siffermaterial som visar att produktionen ökat så kraftigt.

– Det är bra för våra patienter. Man har satsat mycket på att öka produktionen och det är positivt om man lyckats med det. Men det finns fortfarande frågor kvar att arbeta med för att få bra och patientsäkra flöden och en bra arbetsmiljö i hela sjukhuset.

Genomförda besparingar har skett på bekostnad av arbetsmiljön som försämrats det senaste året, menar hon. Dessutom har det gått ut över undervisning och forskning som är en viktig del av uppdraget både i Huddinge och Solna.

Att sjukhusledningen nu har som mål att få ett nollresultat för 2020 är inte särskilt förvånande, enligt Yvonne Dellmark.

– Det är naturligtvis deras uppdrag. Men om det är realistiskt är en helt annan sak.

Hon anser också att det är anmärkningsvärt att sjukhusledningen ännu inte presenterat något underlag för var man kan reducera läkartjänster. Varslet omfattar 250 läkartjänster och 350 undersköterskor.

– Vi har begärt underlag sedan i november. Men på två månader har vi inte fått veta exakt hur många tjänster som ska bort och var de finns, bara att arbete pågår, säger Yvonne Dellmark.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons