Annons

”Fler partier bör agera mot pensionsförslaget”

Johanna Kull.
Johanna Kull. Foto: Avanza

Regeringens försök att förbättra för pensionsspararna är tyvärr inget annat än ett pr-slag i luften. Det skriver Johanna Kull, sparekonom på Avanza.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

DEBATT | PENSION

Att flytta en pensionsförsäkring från ett pensionsbolag till ett annat är i dag dyrt och krångligt och konsumentskyddet är satt ur spel. Detta är något det råder bred enighet om och regeringen har därför lämnat en proposition, vars syfte är att effektivisera återköps- och flytträtt av livförsäkringar med sparmoment.

Tyvärr är inte regeringens förslag något annat än ett pr-slag i luften. Konsumentskyddet kommer inte att förbättras om propositionen, i dess nuvarande form, röstas igenom av riksdagen i november. Majoriteten av pensionsförsäkringarna kommer fortsatt vara låsta och för de försäkringar som är tecknade efter 2007 och därmed i teorin är flyttbara, kommer pensionsbolagen fortsatt kunna ta ut flyttavgifter på tiotusentals kronor.

I min roll som sparekonom finns det ett par saker jag gör i princip varje dag. En av dem att påtala avgifternas betydelse för vårt sparande. Med diverse retoriska grepp och metaforer försöker jag utbilda och få människor att förstå vilken skadlig, rent ut sagt förödande effekt, onödiga avgifter har. Om hur de liknar karies i tänderna. Gör inte så stor skada direkt, men får de verka i fred gröper de över tid stora hål i ditt sparande.

Annons
Annons

Allt annat lika, sänker en avgift på 1 procent, din pension med en fjärdedel om du sparar i 30 år. En tredjedel om du sparar i 40 år.

Avgifters betydelse för avkastningen, är något som alla med grundläggande kunskap om ekonomi skriver under på. Det finns inget kontroversiellt i det, det bara ett klargörande av fakta. Ett klargörande som politiker brukar uppmuntra till. Kraven på banker, fondbolag och rådgivare kring hur de redovisar avgifter och eventuella provisioner har skärpts väsentligt senaste åren. Detta för att minska spararens kunskapsunderläge gentemot banken. Du som sparare ska ha möjlighet att förstå vad du sparar i, hur det utvecklas och vad det kostar. Så att du, om du är missnöjd, kan göra ett medvetet val att flytta till en annan aktör med bättre villkor.

Av någon anledning anser inte regeringen att samma princip ska gälla när det kommer till vårt allra största sparande, pensionssparandet. För enligt regeringens förslag kommer pensionsbolag även fortsättningsvis ha rätt att vägra dig en flytt. Detta om din försäkring är tecknad innan den 1 juli 2007. Inte heller du som har en försäkring tecknad efter 2007 kan andas ut. För även om försäkringen på pappret är flyttbar, kommer pensionsbolaget ha fortsatt rätt att ta ut en flyttavgift på tiotusentals kronor.

Förutom direkta handläggningskostnader för flytten kommer pensionsbolaget även ha rätt att ta ut en avgift för kvarstående anskaffningskostnader. Det vill säga kompensation för den kostnad som de hade när de lockade in dig som kund. Dessa kostnader kan bestå av lön till anställda eller provision till försäkringsförmedlare och ska få tas ut upp till tio år efter att försäkringen tecknats.

Märk väl, en kostnad du aldrig någonsin har sagt ja till utan som uppstod av ett helt och hållet affärsmässigt beslut av pensionsbolaget självt. Det kan jämföras med att du om du byter elleverantör skulle straffas med en avgift som kompenserar elbolaget för de lönekostnader de när de lockade in dig som kund för sju år sedan.

Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har alla reagerat mot det orimliga i regeringens proposition och lämnat in tilläggsmotioner som alla skärper kraven på pensionsbolagen. Det är bra. Nu är det upp till Moderaterna, Centerpartiet och Liberalerna, partier som säger sig värna fri konkurrens, att visa vilken sida de står på. På spararnas eller de stora pensionsbolagens sida? Bolag som fått agera karies i svenskarnas pensionssparande alldeles för länge.

Johanna Kull
sparekonom Avanza

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons