Annons

Fler poliskontroller för att få bort åkerifusket

Regeringen vill kräva att alla företag som anlitar transportörer gör bakgrundskontroller på åkerierna så att branschen rensas från fusk. Det säger infrastrukturminister Anna Johansson (S), som vill införa en rad åtgärder mot problemen i åkerinäringen. Bland annat den kontroversiella vägslitageskatten och fler poliskontroller.

Under strecket
Publicerad

Infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Foto: Tomas Oneborg, Lars PehrsonBild 1 av 1

Infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Foto: Tomas Oneborg, Lars PehrsonBild 1 av 1
Infrastrukturminister Anna Johansson (S).
Infrastrukturminister Anna Johansson (S). Foto: Tomas Oneborg, Lars Pehrson

I en rad artiklar har SvD visat på problem i åkerinäringen; dåliga arbetsvillkor, skattefusk, smuggling av stöldgods och förare som saknar yrkestillstånd. Infrastrukturminister Anna Johansson (S) välkomnar att frågan uppmärksammas och menar att regeringen kommer att införa flera åtgärder.

– Jag tycker att det är väldigt bra att fler får kännedom om de här problemen, säger hon till SvD.

När det gäller chaufförernas arbetsvillkor är åtgärder på gång, säger Johansson.

– Transportstyrelsen har fått i uppdrag att se över ett beställaransvar så att företag kan få en skyldighet att se över arbetsvillkoren hos de åkerier som de köper tjänster av och att åkerierna inte har skatteanmärkningar.

På onsdagen föreslog regeringen också att företag ska vara tvungna att redovisa arbetsgivaravgifter till Skatteverket en gång i månaden för att skattefusket ska minska. I dag redovisas det bara en gång per år.

Annons
Annons

– Ibland framställs det som att problemen bara gäller utländska åkerier, men det finns även svenska bolag som nyttjar alla kryphål och ägnar sig åt rent olaglig verksamhet.

En åtgärd som redan införts är möjligheten för polis att dela ut sanktionsavgifter direkt på vägen till de åkerier som bryter mot regler om kör-och vilotider och om tillåtna omlastningar för utländska åkerier. Sedan i mars är det också möjligt för polisen att klampa lastbilar (så att de inte kan köra vidare) när chaufförerna bryter mot reglerna.

– Jag skulle nog säga att vi redan har sett vissa resultat enligt de uppgifterna vi har fått såhär långt, men det här är ett långsiktigt arbete. Problemet är inte löst, säger Anna Johansson.

SvD har tidigare berättat hur förare vittnar om att de kan köra i två år utan att åka på en kontroll. Då handlar det om åkare som kör 15 000 mil per år.

Spelar hårdare straff roll om man ändå inte åker fast?

– Därför ger vi polisen ett tillskott på 25 miljoner kronor varje år för kontroller till och med år 2020.

Den kanske mest omskrivna åtgärden för att hantera åkerinäringen är vägslitageskatten, eller kilometerskatten som dess motståndare kallar den. Skatten introducerades som en miljöåtgärd som skulle flytta godstransporter från lastbilar till tåg. Skeptikerna menar att sträckorna där gods fraktas på väg ofta är korta och sker på platser där tåg inte är ett alternativ. Därmed skulle det bara vara en ökad kostnad för redan pressade företag i åkerinäringen. Nu pratar regeringen lika mycket om hur det är en kontrollfunktion:

Annons
Annons

– Ett av syftena med vägslitageskatten är att de utländska åkarna ska vara med och betala för slitaget på svenska vägar, men ett annat viktigt syfte är att få kontroll på vilka fordon som rullar på våra svenska vägar. Så som marknaden ser ut i dag så är det svårt för åkare som sköter sig att klara konkurrensen.

Men branschen vill väl inte ha skatten?

– Delar av branschen vill det och välkomnar en vägslitageskatt för att man får bättre övervakning. Jag tror också att det handlar mycket om hur vi utformar den och vilken nivå skatten hamnar på.

SvD har tidigare pekat på hur Transportstyrelsen och polisen pekar på varandra när det gäller kontroller av godstrafik under 3,5 ton. Budbilar tycker bägge myndigheterna är den andres ansvar.

Har ni varit otydliga?

– Nej, det skulle jag nog inte säga. Det kan finnas uppdrag som behöver förtydligas, men jag tror att det mer handlar om att säkerställa att myndigheterna lever upp till sina uppdrag. Det här spänner över flera myndigheter och där finns förbättringspotential.

Ett av de företag som har pekats ut som att köra med fula metoder är Postnord där svenska staten är stora ägare.

– Offentlig verksamhet ska agera på ett sätt som är förtroendeingivande för allmänheten. Det innebär att man följer lagar och regler och inte medverkar till en snedvridning av konkurrensen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons