Annons

Flera chefer flyr Riksgälden – förtroendet för gd rasar

Hans Lindblad, generadirektör på Riksgälden.
Hans Lindblad, generadirektör på Riksgälden. Foto: Tomas Oneborg

Chefer som hoppar av, protester från facken och en generaldirektör som har förorsakat myndigheten att missa en vinst på en halv miljard kronor. Ändå förlängde finansmarknadsminister Per Bolund (MP) generaldirektör Hans Lindblads förordnande. Nu kallar departementet till sig Lindblad för att få en fördjupad bild av situationen på Riksgälden.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Då Riksgäldens generaldirektör Hans Lindblad (M) tillhörde dåvarande finansminister Anders Borgs (M) gäng på finansdepartementet kallades han ”Cowboy-Hans” för att han sköt från höften. Det anser SvD:s källor att han fortsatt med i sitt uppdrag på Riksgälden.

– Det är en kultur där man inte vågar ifrågasätta Hans beslut även om analysen inför beslutet har visat på något annat, säger en av SvD:s uppgiftslämnare.

Först att rapportera om turbulensen på Riksgälden var DI. Även SvD har pratat med ett flertal källor som vittnar om en stökig arbetsmiljö. Samtliga har velat vara anonyma.

Klart är att ett antal chefer har slutat. Den här veckan klev chefen för skuldförvaltningen av sin post. Förra veckan slutade chefen för garanti och finansiering. Och strax före sommaren slutade chefen för finansiell stabilitet och konsumentskydd. Andra chefer som har slutat de senaste åren är chefekonomen, chefen för statens internbank och den biträdande riksgäldsdirektören.

Nu står tre av de fyra avdelningar som sköter Riksgäldens kärnverksamhet utan chef.

Annons
Annons

Medan företrädaren på gd-posten, Bo Lundgren, åtnjöt skyhöga förtroendesiffror i medarbetarundersökningen har Hans Lindberg fått se sin popularitet dala sedan han tillträdde den 1 februari 2013.

I den senaste medarbetarundersökningen, 2017, hade drygt hälften, 56 procent, av de 150 personer som svarade på enkäten kryssat i ett positivt omdöme om Lindblad, upp från 52 procent i den tidigare undersökningen, 2014.

På de avdelningar där Hans Lindblad påstås lägga sig i mest är förtroendet sämre. På en av avdelningarna var inga analytiker, 0 procent, positiva till Lindblad 2017, ner från 22 procent 2014.

– När jag tillträdde möttes jag av en budget som inte var i balans och ett underskott som jag omedelbart tog tag i. Dessutom behövdes en förändringsresa i övrigt, från en affärskultur till mer av myndighetskultur. Det var beredningsprocesser som behövde stramas åt och beslut som behövde kvalitetssäkras, säger Hans Lindblad till SvD.

Personalomsättningen har gått från runt 6 procent till 17 procent under hans tid som generaldirektör.

När Hans Lindblad såg att Riksgälden låg back ett par hundra miljoner kronor på en valutaposition för en dollarförstärkning stängde han positionen, trots att den närmaste kretsen runt honom avrådde, enligt en av SvD:s uppgiftslämnare. Kort därpå vände dollarn upp och därmed ska Riksgälden ha tappat runt en halv miljard kronor på beslutet.

– Enskilda tjänstemän hade mycket omfattande mandat att göra spekulationer och vi hade kommit till en situation där vi låg 300 miljoner kronor back och jag ifrågasatte beredningsunderlaget. Det saknades en process för att kvalitetssäkra detta och det var enligt mig inte förenligt med god förvaltningskultur. Det var en brist som jag ärvt, säger Hans Lindblad.

Annons
Annons

Andra omsvängningar har skett på styrelsemöten. Flera gånger påstås avdelningschefer ha tagit fram noggranna underlag för styrelsebeslut, bara för att få höra på mötet att generaldirektören inte står bakom förslaget längre, utan har ett eget förslag, utan underlag.

Hans Lindblad påpekar att styrelsen inte behöver landa i det förslag som ligger.

– Styrelsen måste alltid ha frihet att diskutera om det kommit ny information eller inte, säger han.

I somras berättade Hans Lindblad inför SVT Rapports rullande kameror att Riksgälden funderar på att ge ut en hundraårig obligation. Problemet var bara att det redan nu är svårt för Riksgälden att hålla likviditeten, handeln, i sina papper så att det gäller för myndigheten att ha så få sorters obligationer som möjligt. Det är därför myndigheten inte har velat ge ut gröna obligationer.

– Vi jobbar upp ett förtroende för Sverige som emittent, låntagare, och är otroligt noga hur vi uttrycker oss. Vi måste vara tydliga och transparenta och förutsägbara. Sådana här infall skapar frustration hos våra medarbetare. Det handlar för mycket om Hans Lindblads varumärke, säger en av SvD:s källor.

Hans Lindblad förklarar saken så här:

– Vi hade initierat ett analysarbete strax före sommaren. Sedan var det inte meningen att prata om det publikt, men då andra länder prövade detta så fick jag frågan av journalister och vi gick ut med att vi funderar på det, säger Hans Lindblad.

För tre år sedan skrev två fackförbund, ST och Saco-S, ett brev till internrevisorn där de klagade på bristande medbestämmande. De avslutade med: ”Dessa – som vi upplever det, mycket allvarliga – brister leder i slutändan till att arbetstagarorganisationerna inte kan fullfölja sina uppdrag att företräda och stötta sina medlemmar. Detta utgör därför ett hot mot Riksgäldens anställdas lagstadgade rätt till inflytande över sin arbetssituation.”

Annons
Annons

– Vi har jobbat väldigt mycket med att stärka samarbetskulturen de senaste åren och jag tycker att vi kommit en bra bit på väg här, säger Hans Lindblad.

Facket Saco-S anser också att facket nu bygger en fungerande samverkan med arbetsgivaren i många frågor. SvD har inte nått ST.

Det var alliansregeringen, där Anders Borg ingick, som utsåg Hans Lindblad till generaldirektör 2013. Lindblads förordnande gick ut i början av 2019, men redan hösten 2018 förlängde finansmarknadsminister Per Bolund (MP) det med tre år.

– Finansdepartementet har varit väl medvetet om de problem som har funnits, säger en av SvD:s uppgiftslämnare.

Per Bolunds statssekreterare Ulf Holm medger att medarbetarundersökningarna från 2014 och 2017 visar att det finns områden som behöver ”vidareutvecklas”, men anser annars att myndigheten fullgör sina uppgifter.

– Vi har varit nöjda med de resultat som Riksgälden levererar, sms:ar han.

Han tillägger:

– Finansdepartementet vill i detta skede få fördjupad information från riksgäldsdirektören om det läge som har uppkommit.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons