Annons

”Flyende blir brickor i politiskt spel”

Väntsal för asylsökande på Migrationsverket i Solna.
Väntsal för asylsökande på Migrationsverket i Solna. Foto: Marcus Ericsson/TT

Ett system med enbart kvoter för flyktingar innebär svårigheter vi inte kan blunda för. Det skriver unga socialdemokratiska debattörer i en replik.

Under strecket
Publicerad

REPLIK | FLYKTINGPOLITIKEN

Avskaffa den individuella rätten till asyl och ersätt den med ett helt kvotbaserat system – det föreslår fem debattörer med anknytning till den Socialdemokratiska Ekonomklubben vid Handelshögskolan (SvD Debatt 31/7). Debattörerna lyfter angelägna problem med dagens asylsystem, men underskattar samtidigt svårigheterna med ett strikt kvotbaserat system där människor som befinner sig i Sverige inte kan få sin sak prövad. Det finns framför allt två stora brister i argumentationen.

För det första: Ett strikt kvotsystem gör människor på flykt till brickor i ett politiskt spel.

Med all rätt kritiserar debattörerna hur stater vidtar repressiva åtgärder riktade mot människor på flykt. Den stegvisa försämringen av villkoren i mottagarländer och pushbacks vid EU:s yttre gräns är klandervärda tendenser. Dock verkar debattörerna tro att denna ansvarsförskjutning skulle upphöra med ett renodlat kvotsystem, men av beprövad erfarenhet vet vi att kvotsystem snarare ger stater ytterligare möjlighet att undvika sitt ansvar.

Annons
Annons

EU:s migrationsavtal med Turkiet är ett uppenbart exempel på att ett kvotsystem i sig inte kommer att lösa ansvarsfrågan. Av de cirka 3,5 miljoner syriska flyktingar som befinner sig i Turkiet har EU lyckats vidarebosätta ungefär 25 000 personer. Det politiska läget i Bryssel är låst och auktoritära ledare i EU:s medlemsstater har utnyttjat kvotförhandlingarna för att piska upp främlingsfientliga stämningar på hemmaplan.

Debattörernas förslag skulle göra människor på flykt än mer beroende av detta politiska spel. Underdimensionerade kvoter och icke-existerande omfördelningsmekanismer är en överhängande risk. Det vore ohållbart. Vi måste insistera på en effektiv och transparent process som ger människor på flykt en möjlighet att påbörja sina liv i säkerhet. I den bemärkelsen är den individuella rätten till asyl att föredra.

För det andra: Utan asylrätten riskerar människor på flykt att skickas tillbaka till platser där deras liv och hälsa är i fara.

Debattörerna anser att vi inte ska ta emot asylansökningar vid gränsen. Detta innebär att människor som flytt från krig och anländer till Sverige måste avvisas. Debattörerna väljer att inte närmare utveckla hur detta skulle fungera i praktiken, men sannolikt skulle flyktningar direkt eller indirekt skickas till läger utanför EU.

Det är ett riskabelt förslag. Det finns flera historiska exempel på väpnade attacker mot flyktingar i krigets närområde. Förföljelse av etniska minoriteter och politiska dissidenter på flykt är inte ovanligt. Vidare är det uttalat från FN:s flyktingorgan att lägerbildningar undviks så långt det är möjligt eftersom brister i sanitet och säkerhet inte går att undvika.

Annons
Annons

Därför kan vi inte kategoriskt verkställa massavvisningar. Människor som befinner sig i Sverige måste få sina skyddsskäl sakligt prövade. Vi behöver respektera den enskilde individens liv och hälsa. Detta är en fråga om grundläggande mänsklig värdighet.

Avslutningsvis vill vi starkt kritisera att debattörerna sammankopplar ett humant flyktingmottagande med diverse ekonomiska och sociala problem. Vi kan inte nog understryka att dessa inhemska svenska problem har skapats av svenska politiker. Det var inte krigsflyktingarna som sänkte skatterna för de rikaste och systematiskt underfinansierade svensk välfärd. Utanförskap och resursbrist i kommunerna är resultatet av en politisk åtstramningsideologi som allt för länge har dominerat den ekonomiska debatten.

Vi ser fram emot att flytta diskussionen till den ekonomiska arenan och där, tillsammans med partivännerna i den Socialdemokratiska Ekonomklubben, argumentera för offensiva investeringar i vår gemensamma välfärd.

Conrad Palmcrantz
styrelseledamot Årsta-Johanneshov socialdemokratiska förening
Edvina Palmcrantz
ordförande SSU Jönköpings län

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons