Annons

”Flyktingkrisen får inte sänka Schengen”

Jag förstår att många undrar och oroar sig över vart den fria rörligheten är på väg. Schengensamarbetet är under press, men att rita apokalyptiska scenarier om Schengens kollaps är överdrivet. Det är dags att svenska folket får tydlighet, skriver Anna Maria Corazza Bildt (M).

Under strecket
Publicerad

Anna Maria Corazza Bildt (M)

Foto: Fredrik Persson/TTBild 1 av 1

Anna Maria Corazza Bildt (M)

Foto: Fredrik Persson/TTBild 1 av 1
Anna Maria Corazza Bildt (M)
Anna Maria Corazza Bildt (M) Foto: Fredrik Persson/TT

DEBATT | SCHENGEN

Vi ska inte ge upp den fria rörligheten inom Schengen.

Den fria rörligheten inom Schengen är grunden för EU och ingenting vi får kompromissa med. Tillfälligt återinförande av gränskontroller är tillåtet och handlar främst om att ta emot flyktingar på ett ordnat sätt. Bra att Sverige gjorde det när trycket på gränser vad oproportionerligt. Det betyder inte att Sverige stänger gränserna och sätter staket. Schengenreglerna som jag har varit med och klubbat igenom medger faktiskt inre gränskontroller förutsatt att det är tillfälligt och som sista utväg. Meddelas kommissionen i förväg tillåts det i två månader. Om ett medlemsland kan bevisa att exceptionella omständigheter föreligger vilka negativt påverkar hela Schengenområdet kan det medges i upp till två år.

Annons
Annons

**Jag har bett **kommissionen att undersöka om de nuvarande gränskontrollerna inom Schengen är i enlighet med EU-lag. Så här långt är de det. Flyktingflöden till en gräns inom Schengen är i sig inte skäl för att återinföra gränskontroller. Det måste vara ett hot mot allmän ordning. Det är självklart att när 10 000 personer per vecka kommer till Sveriges gräns så skapar det svårigheter att upprätthålla ordningen.

Det är viktigt att ingen medlemsstat missbrukar Schengen. Kommissionen ska göra oberoende bedömningar med oannonserade besök vid EU:s interna gränser. Syftet ska inte vara att utesluta människor utan att se till att identifiering sker.

Sverige har de facto blivit ett första mottagarland på grund av bristfällig registrering i andra EU-länder. Jag har därför bett ordföranden Jean-Claude Juncker och ansvariga kommissionären Dimitris Avramopoulos att inkludera Sverige i stödåtgärder för de EU-länder som har ett extremt tryck. Det inkluderar hjälp från EU:s flyktingfond, Frontex och så kallade "hotspots" för att hjälpa med hanteringen av registrering av fingeravtryck på asylsökande. Sverige ska också vara med i omplaceringssystemet.

Vi måste leva upp till ett värdigt flyktingmottagande och vår solidaritet måste fungera. Alla har rätt att söka asyl oavsett vad de kommer ifrån. Det är individer och inte geografi som styr. En rättssäker och medmänsklig individuell prövning ska utföras i det första EU-land de anländer till innan beslut tas om huruvida de har rätt att stanna. Men det är viktigt att göra skillnad mellan politiska flyktingar och ekonomiska migranter. En gemensam lista över säkra länder för återsändning som vi nu utformar är därför en prioritet.

En effektiv gränskontroll vid EU:s yttre gränser är en förutsättning för att avskaffa de inre gränskontrollerna. Nu måste vi bygga förtroende, medborgare måste lita på att den yttre gränskontrollen fungerar.

Det är dags att veta vem som kommer in till och reser ut ur Schengenområdet. Därför vill jag förstärka Schengenrelgerna för att inkludera obligatorisk biometrisk passkontroll även för EU-medborgare och jag uppmanar alla EU-länder att ta ansvar för gränskontroll mot tredje land.

Vi ska inte ge upp den fria rörligheten inom Schengen. Gränskontrollen ska vara temporär för Sverige, annars ger vi upp våra grundvärderingar om frihet, den fria rörligheten och frihandel inom Europa.

**För att den **fria rörligheten åter ska fungera krävs det i grunden ledarskap och en vilja att samarbeta mellan alla EU-länder. Tillsammans kommer vi klara denna utmaning och hitta rätt väg mellan frihet och säkerhet.

Anna Maria Corazza Bildt (M)

Europaparlamentariker

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons