Annons

FN:s larmrapport om haven – på 3 minuter

Foto: Felipe Dana/TT

Läget är värre än vad som tidigare visats, enligt en FN-rapport om hur klimatförändringarna påverkar haven och isarna – och hur det förändrar livet på jorden. Här är det viktigaste från rapporten.

Under strecket
Publicerad
Foto: Maya Alleruzzo/TTBild 1 av 4
Foto: Tom Copeland/TTBild 2 av 4
Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 3 av 4
Foto: David Goldman/TTBild 4 av 4
Foto: Maya Alleruzzo/TTBild 1 av 1
Efter reklamen visas:
FN:s larmrapport om haven i 4 punkter

Isarna smälter snabbare för varje år

Sedan 1970-talet har de arktiska isarna börjat smälta under både sommar- som vinterhalvåren. Ser man till hur isnivåerna har sett ut i september varje år har isarna smält med runt 13 procent per decennium, visar FN-rapporten som sammanställts av över hundra forskare.

Enligt forskarna har isarna börjat smälta allt snabbare under 2000-talet och takten väntas tillta de kommande hundra åren om inte utsläppen av växthusgaser minskar dramatiskt.

Foto: Maya Alleruzzo/TT

Stigande havsvattennivåer

Smältvattnet från isarna gör att havsvattennivåerna väntas stiga 15 millimeter om året om de mänskligt orsakade utsläppen inte minskar, skriver forskarna. Detta riskerar att orsaka fler översvämningar och kusterosioner, och försämra livsvillkoren för de i dag 680 miljoner människor, runt 10 procent av jordens befolkning, som bor vid lågt liggande kustområden.

Annons
Annons
Foto: Tom Copeland/TTBild 1 av 3
Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 2 av 3
Foto: David Goldman/TTBild 3 av 3

Även om man lyckas nå FN:s tvågradersmål väntas havsvattennivåerna stiga de kommande 100 åren.

Foto: Tom Copeland/TT

Varmare, surare och syrefattigare hav

Världshaven absorberar 90 procent av jordens överskottsvärme och uppvärmningen av haven har ökat konstant sedan 1970-talet. Enligt rapporten har uppvärmningstakten fördubblats sedan 1990-talet.

Havet sväljer en stor del av all koldioxid som släpps ut i atmosfären. Då människornas utsläpp ökar gör även koldioxidhalten i haven det, vilket leder till försurning av haven. Rapporten visar även en minskad syrehalt i haven.

Extrema sjöoväder som historiskt inträffat en gång vart tionde år kommer att öka och 2050 väntas de ske årligen.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Smältande permafrost och skogsbränder

Temperaturen i permafrosten har enligt rapporten ökat till rekordhöga nivåer. Sedan 2007 har temperaturen stigit runt 0,3 grader.

När snötäcken och permafrosten smälter kan vi vänta oss fler skogbränder på det norra halvklotet, enligt den sammanställda forskningen.

I permafrosten ligger upp till 1 600 gigaton kol bundet, vilket är dubbelt så mycket som all kol i atmosfären i form av koldioxid. Detta kan riskera att sippra ut när permafrosten tinas upp.

Foto: David Goldman/TT

Livet i världshaven minskar drastiskt

Mängden och antalet djur- och växtarter i haven minskar allteftersom haven värms upp, blir surare och syrefattigare. Mot slutet av detta sekel väntas mängden vattenlevande djur minska ytterligare, med runt 15 procent, om vi inte lyckas minska utsläppen, visar rapporten.

Detta drabbar i det scenariot inte bara djuren utan även de samhällen som lever av fiske. Enligt rapporten väntas en fångstförlust på upp till 24 procent till år 2100.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons