Annons

Fondchef: ”Andra tappade 50 procent – vi fortsatte tjäna”

Börsen är rekordhög – och kan därför nu börja kännas osäker för många privatsparare. Det finns dock alternativa investeringsmöjligheter som kan vara ett bra komplement till aktierna i din portfölj. SvD har granskat några alternativ.

– När andra bolag tappade 50 procent av sin intjäning under finanskrisen, så fortsatte vi att tjäna pengar, säger Matthias Meyer som förvaltar en infrastrukturfond.

Under strecket
Publicerad

Matthias Meyer, förvaltare av Deutsche Invest Global Infrastructure.

Foto: Deutsche AMBild 1 av 2
Foto: Thomas Molén, ColourboxBild 2 av 2

Matthias Meyer, förvaltare av Deutsche Invest Global Infrastructure.

Foto: Deutsche AMBild 1 av 1
Matthias Meyer, förvaltare av Deutsche Invest Global Infrastructure.
Matthias Meyer, förvaltare av Deutsche Invest Global Infrastructure. Foto: Deutsche AM

En privatiseringsvåg sköljer över världen, och därmed också nya möjligheter för privatpersoner att komplettera portföljen med infrastruktur. En rad nya fonder har etablerat sig på marknaden – men intresset från svenskarna är än så länge svalt.

Infrastruktur är tråkigt. Orden är Matthias Meyer, förvaltare av fonden Deutsche Invest Global Infrastructure. Mellan raderna anar man ändå att Matthias Meyer själv tycker att infrastruktur är spännande. Att infrastrukturen fungerar är ju ”anledningen till att vi kan leva våra moderna liv som vi lever dem”, som han uttrycker det. Men poängen är att infrastrukturbolag som han investerar i inte är de som stiger mest i en marknad som är på väg upp. Men när marknaden vänder ned, då fortsätter bolaget som äger vattenledningarna att få in stabila intäkter, år efter år.

Annons
Annons
Foto: Thomas Molén, ColourboxBild 1 av 1

– Vi såg det till exempel under finanskrisen. När andra bolag tappade 50 procent av sin intjäning så fortsatte vi tjäna pengar. Folk behöver fortfarande använda vatten- och gasledningar, oavsett finanskris eller brexit eller vad det kan vara. Vi pratar förutsägbara och stabila kassaflöden, säger Matthias Meyer.

Foto: Thomas Molén, Colourbox

Det är detta som enligt honom gör att infrastrukturbolag har en plats i en sparportfölj i ett läge där aktiemarknaden stigit under en lång tid till höga nivåer och där räntorna är låga. Dessutom finns de strukturella trender som driver efterfrågan på infrastrukturen på många håll i världen; globalisering, urbanisering och ökat trafiktryck exempelvis.

Och i spåren av statliga budgetunderskott och hög skuldsättning har en privatiseringsvåg rullat in över Europa, där man sålt ut en del av den befintliga infrastrukturen. Det är här Matthias Meyer och andra fondförvaltare ser möjligheter. Än så länge är det på utvecklade marknader som infrastrukturfonderna har sitt fokus, även om det också finns alternativ för den som vill få exponering mot den asiatiska infrastrukturboomen.

Enligt en rapport från Asiatiska utvecklingsbanken, ADB, behöver Asien investera ofattbara 26 000 miljarder dollar fram till 2030 för att åtgärda allvarliga brister i infrastrukturen – annars hotas tillväxten.

Annons
Annons

Också för svensk infrastruktur finns ett markant ökande intresse, enligt Anders Åhrling, vd för Infrabolaget, som hjälper pensionsbolag med investeringar.

– Men det är ett relativt nytt fenomen med investeringar i infrastruktur och därmed är problemet att hitta bra mekanismer att kanalisera pengarna. Det finns en politisk känslighet att öppna accessen till infrastruktur, säger han.

Än så länge är svenska sparare som är nyfikna på infrastruktur därmed hänvisade till investeringar i utländska börsnoterade bolag. Det är bolag som har gått bra de senaste åren. Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Index har gett 3,3 procent högre avkastning än globala aktieindexet MSCI World per år under de senaste åtta åren. Bara sedan årsskiftet har S&P Infrastructure Global gått upp med över 13 procent, medan S&P 500 har stigit cirka 8 procent.

En våg av infrastrukturfonder, som investerar globalt i börsnoterade infrastrukturbolag, har de senaste åren sköljt över den svenska fondmarknaden. Än så länge är intresset från småspararnas sida dock svalt. Totalt sett finns bara 148 miljoner investerade i de fyra infrastrukturfonder som finns inom premiepensionen.

Den som är intresserad av infrastruktur måste dock ha i åtanke att precis som med alla smala fonder så finns här risker, oavsett om de korrelerar med börsen eller inte. Många infrastrukturprojekt påverkas av svängningar i konjunkturen, och politiska beslut kan innebära att en flygplats stängs eller att vägtullar regleras.

– Infrastrukturfonderna ger samma problem som andra specialiserade fonder, i form av högre avgifter, dålig riskspridning och stort eget ansvar att hålla koll på fonden, säger Jonas Lindmark, expert på fondanalystjänsten Morningstar.

Är du nyfiken på infrastrukturfonderna? SvD har gått igenom fonderna på den svenska marknaden. Läs här hur du hittar rätt:

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons