Hälsa

Food Pharmacy: Bra tarmbakterier kan öka chansen att överleva cancer

Så löd rubriken på SVT Nyheter i veckan. Nu visar ny forskning nämligen att en varierad tarmflora ökar chanserna för en framgångsrik behandling av cancer.

Annons

I en ny studie undersökte forskare patienter med hud-, lung- eller njurcancer där den vanligaste behandlingsformen är immunterapi (immunförsvaret aktiveras för att bekämpa tumörerna), eftersom man ville ta reda på varför en så stor andel inte blev hjälpta av behandlingen. Studien visade att de patienter som inte blev hjälpta av immunterapi saknade flera av våra goda bakterier i tarmfloran.

– Skillnaden i tarmfloran mellan de som blev friskare och de som blev sjukare var som natt och dag, säger cancerforskaren Jennifer Wargo.

Vi är inte förvånade. En rik och varierad tarmflora har sedan tidigare visat sig vara ett effektivt vapen mot många kroniska sjukdomar, och nu verkar det alltså som att den även har en positiv verkan vid behandlingen av några av våra vanligaste cancerformer. (Passar på att understryka att de främsta forskarna i Sverige menar att forskningen på tarmfloran är i sin linda och att vi därför ska vara försiktiga med att dra för långtgående slutsatser, men de poängterar ändå vikten av en varierad tarmflora.)

Så, vad är då en varierad tarmflora? Jo, det är en tarmflora som innehåller många goda bakterier av olika stammar.

På våra föreläsningar visar vi alltid ett diagram som jämför tarmfloran i vår del av världen med ursprungsbefolkningarnas (i vårt diagrams fall Yanomami som lever i Amazonas). Diagrammet visar att vi, i vår del av världen, har tappat cirka 40 % av vår tarmflora jämfört med ursprungsbefolkningen. Det intressanta är att medan de kroniska (även kallade livsstilsrelaterade) sjukdomarna skjuter i höjden och kryper ner i åldrarna i vår del av världen, så förekommer knappt dessa sjukdomar alls hos Yanomami. Yanomami är förstås inte odödliga, men risken att de dör av ett insektsbett är förmodligen betydligt större än att de dör av diabetes typ 2.

För att få en rik tarmflora behöver vi äta mycket växtfibrer. Växtfibrer är helt enkelt våra goda bakteriers viktigaste föda. Och tyvärr räcker det inte bara att vi får i oss stora mängder fibrer, det är minst lika viktigt att vi får i oss många olika sorters fibrer vilket vi får genom att äta en varierad kost.

På jorden finns det omkring 300 000 ätliga växtarter men i västvärlden använder vi max 200 av dem. Trots att vi möts av tusentals olika produkter i mataffären innehåller de flesta av dem tyvärr samma råvaror: vete, socker och majs. Dessutom är majoriteten av dem processade vilket gör dem ännu fattigare på fibrer. Hos urbefolkningarna är det precis tvärtom – de har knappt en enda processad produkt men oändliga mängder av olika råvaror som är fulla av sorters fibrer.

Så, måste vi ta vårt pick och pack och flytta till Amazonas nu? Nej, det är nog att dra det hela lite väl långt (även om tanken är kittlande). Däremot bör du överväga att låta större delar av grönsaksdisken flytta in i ditt kök. I alla fall om du är mån om en rik och varierad tarmflora.

Mia Clase och Lina Nertby driver bloggen foodpharmacy.se och har även gett ut den bästsäljande boken med samma namn. Med jämna mellanrum skriver de krönikor och ger mattips på SvD Perfect Guide.

Till Toppen