Annons

Lutheran Music CultureFör Luther blev luften den helige andes väg

I år trängs konferenserna om Luther över hela världen, och den största som rör musiken hålls på Uppsala universitet.

Under strecket
Publicerad

Lutheran Music Culture

Genre
På plats
Var
Uppsala universitet

Det går en buzz i korridoren på universitetshuset i Uppsala. Robin Leaver, professor emeritus vid Princeton och Yale, ska ompröva en tidigare ståndpunkt. En ny källa avslöjar att församlingssången kom igång efter reformationen mycket tidigare än man trott. Wittenbergs församling i början av 1520-talet, just efter påvens bannlysning av Luther, sjöng nyskrivna psalmer i protestantismens allra första gudstjänster.

Reformationen var inte ett teoretiskt färdigbyggt nyckelhus innan praktiken kunde komma på plats, utan en insikt som genast sökte en pastoral kropp. Musiken visar varför teologi aldrig kan vara en tankeövning.

I år trängs konferenserna om Luther över hela världen, och den största som rör musiken hålls faktiskt här på Uppsala universitet. Akademiska modeteorier som medialitet, kommunikation, och performativitet samsas med klassiska bokstudier, där forskare – gärna unga forskare som Sanna Raninen som undersökt finska böcker och Marianne Gillion som forskar på material från Riga –  redovisar fynd ur medeltida notböcker. Ett svenskt projekt dammsuger för närvarande kyrkvindar på jakt efter manuskript.

Annons
Annons

Arrangörerna är särskilt nöjda med hur konferensen lyckats att få med föreläsare från både teologin och musikvetenskapen, som annars ofta rör sig inom sina disciplinära hägn.

Särskilt imponerar på mig Chiara Bertoglio, själv italiensk katolik, med stora och modiga tankar om musikens ekumeniska potential. I nya boken ”Reforming Music” visar Bertoglio hur Luthers poäng att nåden kommer från Gud och är ingenting som vi människor kan köpa oss till fick genomslag i liturgi och lekmannaroll. Musikalisk kommunion föregick teologisk konsensus, anmärker Chaira.

Organisten Theo van Wyk från Pretoria spelade luthersk orgelmusik i nutida sydafrikansk tradition för en fascinerad åhörarskara i Trefaldighetskyrkan. De handelsmän som samlades i Kapstaden från den äldsta kyrkan 1725 tog hymnpraxis med sig från olika europeiska städer; en helt unik mångfald som skiljer den afrikanska kyrkan från kyrkor som växt långsamt på en plats.

Inga Mai Groote, Heidelbergs universitet, föreläste om hur reformatorn Melanchtons idéer om musik togs emot i samhället. Wittenberg var centrum för teologiska studier och därifrån spreds idéerna över världen med studenterna (vår svenske reformator Olaus Petri var där just 1517). Reformatorerna förde vidare ett antikt idéinnehåll om musikens etiska dimensioner.

Men Luther hade också egna idéer. I Bibeln upptäckte han att hörseln var ett medium som Gud använder. Ljud färdas genom luften. Luften är osynlig, men nödvändig för allt liv. För Luther blev luften den helige andes väg, spirito. Luften är ett medium för andlig kommunikation, inte som matematik som tänks eller mekanik som uppstår genom fysiska föremål, och musiken blir därför teologiskt viktig, föreläser teologen Dietrich Korsch.

I vår tid när musik skänks oss från en huvudlös gud (datorns streamingtjänst) och omtalas med ord om skapande och inspiration ger lutherstudier kött på benen till idéer som vi ändå har.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons