Annons

”För offentligt anställda ska lag gå före religion”

Religionsfrihet och andra individuella friheter får utövas av oss som individer på fritiden men aldrig när vi företräder det allmänna i våra yrken. Då gäller lagen. Det skriver Staffan I. Lindberg, professor i statsvetenskap.

Under strecket
Publicerad

Staffan I. Lindberg

Foto: Erik Thor Bild 1 av 1

Staffan I. Lindberg

Foto: Erik Thor Bild 1 av 1
Staffan I. Lindberg
Staffan I. Lindberg Foto: Erik Thor

DEBATT | SAMVETSFRIHET

I dag inleddes rättegången i Arbetsdomstolen om barnmorskan Ellinor Grimmark som med hänvisning till religionsfriheten hävdar sin rätt att inom ramen för offentlig sjukvård vägra sätta in spiral, ge ”dagen-efter-piller”, samt medverka vid utförandet av abort. Två frågor uppstår. Låt oss ta dem i tur och ordning.

Är vägran att utföra abort och sätta in spiral utövande av religionsfrihet?

Det kan nog diskuteras men vi kan väl ganska enkelt konstatera att det är en samvetsfråga som i detta fall sägs motiveras av en viss religiös uppfattning. Vår grundlag (Regeringsformen, 2 kap. 1§) ger alla individer religionsfrihet, liksom för övrigt yttrandefrihet vilken inbegriper rätten att ha och uttrycka starka personliga övertygelser grundade på annat än religion, till exempel ideologi. Men då inställer sig fråga nummer två:

Annons
Annons

Har individen rätt att utöva sin religion som företrädare av ”det offentliga”?

Detta gäller om vi som individer har rätt att låta våra personliga övertygelser råda när vi är anställda av stat, kommun, eller landsting/region. Svaret är här obetingat nej, menar jag. Regeringsformen (1 kap. 1§) anger tydligt att ”Den offentliga makten utövas under lagarna.” Det betyder i klartext att jag som anställd måste följa lagen i utövandet av ämbetet. Lagen anger i förekommande fall att individer har rätt till spiral och till abort. Varje anställd i det offentligas tjänst (inklusive barnmorskan Ellinor Grimmark) måste då följa lagen – precis som varje polis, domare, läkare, lärare, skattehandläggare, eller professor måste göra.

Det står naturligtvis Ellinor Grimmark fritt att söka sig till en privat vårdgivare där chefen går med på att hitta en, för Grimmark, praktisk lösning. Det står Grimmark också fritt att söka sig till ett annat yrke. Det är ingen mänsklig rättighet att vara barnmorska, eller att jobba på en offentligt finansierad vårdinrättning i Sverige, precis lika lite som det är en rättighet att bli polis, lärare, eller skattehandläggare. Men när man är anställd i stat, kommun eller landsting/region har man att följa lagen och säkerställa att varje individ får sina rättigheter tillgodosedda, oavsett vad man personligen anser om dessa rättigheter.

En polis får ju inte med hänvisning till religion eller annan övertygelse neka till att gripa en man som slår sin hustru, till exempel, bara för att Gamla Testamentet säger att det är ok. En domare får inte plötsligt neka att fälla domar enligt svensk lag eller höra vittnen med hänvisning till sharialagstiftning eller annan grund, bara för att det resonerar med dennes religion. En skattehandläggare kan inte börja bevilja avdrag på skatten för ”tionde” eller annat som har religiös grund. Offentliganställda har ingen rätt att kräva att de inte ska jobba på fredagar för att kunna gå i moskén. Makten utövas under de lagar som gäller i Sverige.

Ingen offentligt anställd har rätt att förneka en individs rättigheter enligt lagen, med hänvisning till religion eller annan personlig övertygelse. Religionsfriheten och yttrandefriheten är grundlagsfäst för individen gentemot ”det allmänna”, det vill säga offentligt utövande av makt. När vi som anställda i stats, kommun, eller landsting är på jobbet utövar vi offentlig makt. Då har vi helt enkelt att följa och verkställa lagar och förordningar, lika för alla, utan mannamån som Karl-Bertil Jonsson säger i fabeln på julafton. Det ”allmänna” har ingen religionsfrihet. Tvärtom är staten och maktutövningen i vårt land uttalat sekulär. Religionsfrihet och andra individuella friheter får utövas av oss som individer på fritiden men aldrig när vi företräder det allmänna i våra yrken. Då gäller lagen.

Staffan I. Lindberg

professor i statsvetenskap & föreståndare, Varieties of Democracy institutet, Göteborgs universitet, Wallenberg Academy Fellow

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons