Annons

Föräldraledighet minskar barnlust hos spanska män

Genom att spendera mer tid med sina barn har papporna blivit mer medvetna om den ansträngning det krävs att uppfostra ett barn.
Genom att spendera mer tid med sina barn har papporna blivit mer medvetna om den ansträngning det krävs att uppfostra ett barn. Foto: Kentaroo Tryman/TT

Fler män tog ut betald föräldraledighet efter en uppmuntrande reform i Spanien 2007. Efter det ville de ha färre barn, rapporterar spanska Quartz at work. Kvinnorna ville däremot ha fler barn.

Under strecket
Publicerad

I mars 2007 introducerade Spanien en nationell reform som berättigade pappor två veckor fullt betald föräldraledighet. Reformen visade sig vara populär. Redan under det första året valde 55 procent av männen att ta ut den betalda ledigheten.

Tio år senare fördubblades ledigheten, och 2018 ändrades regeln till fem veckor. Ännu fler veckor väntas till år 2021.

Ekonomer har undersökt effekterna av lagändringen och funnit intressanta resultat, rapporterar Quartz at work. I studien har forskarna tittat på familjer som fått barn precis innan införandet, och precis efter att programmet började.

Den skara män som tagit paus för föräldraledighet var lika sannolika att fortsätta på arbetet efter att ha fått barn, som män som inte utnyttjat sin föräldraledighet.

Däremot hade många av de föräldralediga männen fortsatt att engagera sig i barnens uppfostran, och deras partner var mer troliga att återvända till arbetet efter barnafödsel än i den andra gruppen. På det sättet hade programmet motsvarat politikernas förhoppningar.

Men forskningsresultatet visade också på andra konsekvenser.

Annons
Annons

Forskarna såg att de familjer som utnyttjat pappaledigheten blev mindre troliga att skaffa fler barn. Två år senare, var dessa familjer 7 till 15 procent mindre sannolika att skaffa ytterligare ett barn. Resultatet kvarstod även sex år efter införandet.

Det är möjligt att det finns andra faktorer som vägt tyngre än reformen.

Forskarnas förklarande teori till fenomenet är att genom att spendera mer tid med sina barn, har papporna blivit mer medvetna om den ansträngning det krävs att uppfostra ett barn. Preferenserna ska ha skiftat från kvantitetstid till att värdera kvalitetstid med barnen.

Samtidigt verkade kvinnorna visa större vilja att skaffa något större familjer efter reformen för pappaledighet. Forskarna tolkar det som ett tecken på att fler barn verkade mer önskvärt när arbetet på jobbet och i hemmet blev mer balanserat.

Forskarna påpekar i sin studie att det är omöjligt att dra generella slutsatser från en observation av enskild data. Det är möjligt att det finns andra faktorer som vägt tyngre för mäns familjepreferenser än reformen för föräldraledighet.

Ett exempel skulle kunna vara den globala finanskrisen, som träffade Spanien med full kraft ungefär ett år efter att reformen introducerades.

David Evans, ekonom vid Center for Global Development, tror inte att sambandet är en tillfällighet:

”I Spanien tog nästan ingen man föräldraledigt innan reformen, men vid införandet började nästan häften av männen utnyttja reformen direkt. På den tiden ville män i Spanien ha mer barn än vad kvinnorna ville. Så var inte fallet i många andra Europeiska länder”.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons