Annons

”Förberedelseskola gynnar alla elever”

Med förberedelseskolor skulle nyanlända få den extrahjälp de behöver för att snabbare komma över till en vanlig klass och duktiga och skötsamma elever slipper att användas som redskap. Det skriver Peter Wallmark och Martin Westmont från Sverigedemokraterna i Stockholms stad.

Publicerad
Foto: Jessica Gow/TT

DEBATT | SKOLAN

Att alla barn har rätt till bästa möjliga skolgång anser nog de flesta vara en självklarhet och det är ingen överdrift att påstå att den svenska skolan befinner sig i en djup och allvarlig kris, inte bara i Stockholm. Vi ser med oro på hur svenska elevernas skolresultat halkar efter alltmer i jämförelse med andra europeiska länder.

Problemen vi ser i många skolor är inte i första hand en fråga om ekonomi eftersom de skolor i Stockholms kommun som erhåller störst ekonomiskt stöd i många fall också är de skolor som har de sämsta resultaten när det gäller godkända betyg. Utvecklingen måste få ett stopp och åtgärder snarast sättas in som på sikt kan vända den negativa trenden.

När ett barn eller en ungdom kommunplacerats efter erhållet uppehållstillstånd och slussas direkt in i en vanlig skolklass innan de behärskar det svenska språket, kan det ställa till problem. Att inte kunna göra sig förstådd ger den oönskade effekten att dessa elever tar stora delar av lärartiden i anspråk, tid som behövs till undervisning för alla barn vilket påverkar hela klassen negativt.

Annons

En åtgärd som vi förespråkar även på nationell nivå, förutom ett förstatligande av skolan, är införande av en förberedelseskola för nyanlända barn och ungdomar. I förberedelseskolan har svenskundervisningen en central roll och tempot är lägre. Det är en skola som ger nyanlända barn och ungdomar en ärlig chans att lära sig det svenska språket och gällande normer och värderingar i lugn och ro så de på sikt kan ta steget vidare in i en vanlig klass.

Tyvärr är frågan om särskiljning av elever i svenska skolor väldigt känslig, och visst finns det all anledning till att vara försiktig. Det får dock inte hindra oss från att vida åtgärder för alla elevers bästa, särskilt inte när ängsligheten resulterar i att man använder duktiga och skötsamma elever som verktyg för att försöka ”lyfta” andra. På det sättet får ingen av elevgrupperna, varken de gamla eller de nya, den undervisning som de har rätt till.

Sverigedemokraternas skolpolitik ser till alla elevers bästa. Genom att vi satsar på förberedelseskolor så kommer nyanlända får den extrahjälp de behöver för att snabbare komma över till en vanlig klass och skötsamma elever slipper att användas som redskap. Helt enkelt en skola som ser till att alla elever får den kunskap de behöver för att utvecklas och rustas inför framtiden på bästa sätt.

Peter Wallmark
distriktsordförande SD Stockholms stad
Martin Westmont
gruppledare SD Stockholms stad

Peter Wallmark och Martin Westmont. Foto: Pressbilder
Annons
Annons
Annons
Foto: Jessica Gow/TT Bild 1 av 2

Peter Wallmark och Martin Westmont.

Foto: Pressbilder Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons
Annons