Annons

Hyresrenoveringar väcker ilska: ”Stor maktlöshet”

Renoveringstvisterna ökar i Stockholm och fastighetsägaren får i princip alltid rätt, och det är svårt för hyresgästen att få reda på hur mycket hyran höjs efter avslutad renovering. Med ett förtydligande av lagen kan det bli lättare för hyresgästen att stoppa en renovering om hyran blir för hög, enligt en utredning.

Under strecket
Publicerad

Förutom den årliga hyreshöjningen är en standardhöjning det enda sättet för fastighetsägare att sätta en högre hyra.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Grafik: Kalle Källström

Förutom den årliga hyreshöjningen är en standardhöjning det enda sättet för fastighetsägare att sätta en högre hyra.

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Förutom den årliga hyreshöjningen är en standardhöjning det enda sättet för fastighetsägare att sätta en högre hyra.
Förutom den årliga hyreshöjningen är en standardhöjning det enda sättet för fastighetsägare att sätta en högre hyra. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Vid en renovering måste hyresgästen ge sitt godkännande, annars går ärendet till hyresnämnden där fastighetsägaren nästan alltid får rätt. Förra året mer än fördubblades antalet renoveringstvister från 119 stycken år 2000 till 449 förra året i Stockholms län.

I 88 procent av de ärenden SvD som tagit del av har ansökningar om förbättringsarbeten, renoveringar, fått bifall.

– Poängen med lagen är att kunna stoppa en renovering som leder till oskälig hyreshöjning. Men på grund av den felaktiga tillämpningen av lagen tillåts renoveringarna, säger Erika P Björkdahl, docent i civilrätt vid Juridiska institutionen på Uppsala universitet och ledamot i hyresnämnden i Västerås.

Stoppa renovering som leder till oskälig hyreshöjning.

Annons
Annons

Grafik: Kalle Källström

Med fel tillämpning menar hon att hyresnämnden nästan aldrig tar hänsyn till om en renovering kan leda till en oskäligt hög hyreshöjning. Björkdahl berättar att nämnden istället hänvisar till att partsorganisationerna, som Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna, i efterhand förhandlar fram en skälig hyra.

Men då är det försent för hyresgästen att hindra en allt för hög hyreshöjning. Partsorganisationer förhandlar utifrån renoveringens standardhöjning, om förhandling strandar prövas ärendet i hyresnämnden.

Den statliga Hyresgästutredningen presenterade i våras ett förslag på lagändring som egentligen är ett förtydligande av lagtexten, och alltså ingen skärpning av hyresgästinflytandet. Syftet är att lösa problemet med att hyresnämnden sällan tar hänsyn till hur hög hyreshöjning koller att bli när de tillståndsprövar renovering.

Många känner en stor otrygghet och maktlöshet.

– Hyresnämnden skulle redan inom ramen för i dag gällande lag kunna låta bli att lämna tillstånd till en renovering som till exempel kan innebär en hyreshöjning på 50 procent eller mer, säger hon.

Grafik: Kalle Källström
Grafik: Kalle Källström

Sara Westin, kulturgeograf vid Uppsala universitet, har undersökt hyresgästernas situation vid renoveringar, främst i miljonprogramsområden. Genom att bara skriva på ett papper och godkänna en renovering utan att veta konsekvenserna kan hyresgäster känna sig lurade:

Annons
Annons

– Många känner en stor otrygghet och maktlöshet vid renovering eftersom de inte vet vad hyran blir och om de kan bo kvar, säger hon.

Ofta behövs det renoveringar, det inser hyresgäster också givetvis, säger hon. Men Sara Westin ser att tolkningen av vad som är en nödvändig renovering skiljer sig mellan fastighetsägare och hyresgäster.

En del kan inte kan bo kvar efter renoveringen.

Utredningen föreslår även att fastighetsägare ska informera tidigare och tydligare inför en renovering samt försöka erbjuda olika nivåer av renovering.

Fastighetsägarna vänder sig emot utredningens förslag om att förtydliga lagtexten. Men är överens om att hyresgästers trygghet vid renovering behöver blir bättre.

– Det finns de som inte kan bo kvar efter en renovering och de som känner sig otrygga genom hela processen och det är önskvärt att öka tryggheten men inte på det sättet som utredningen föreslår, säger Martin Lindvall, samhällspolitisk chef på Fastighetsägarna.

Samtidigt måste fastighetsägare tänka på framtida hyresgäster:

– Ibland har hyresgästen för mycket makt, säger han.

Hyresgästföreningen har redan samrådsavtal med en del hyresvärdar för att ge större skydd till boende vid ombyggnationer. Hyresgästerna erbjuds olika nivåer av renovering och därmed valbara hyreshöjningar.

Tillsammans med allmännyttorna i Stockholm för Hyresgästföreningen ett samtal om så kallad Stockholmshyra som innebär att poängsätta varje lägenhet utifrån storlek, standard, förvaltningen, service och läge.

– Det ger ett transparent system. Som hyresgäst vet jag då vilken standard jag har och vad det kommer innebära för hyran om lägenheten renoveras. Tydlighet är bra, säger Simon Safari, ordförande för Stockholms hyresgästförening.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons