Annons

Företagshälsovårdens roll är ingen myt

Under strecket
Publicerad

REPLIK | SJUKFRÅNVARO

Lyckligtvis har inte alla arbetsgivare den cyniska bild som Lidhard visar. Vi ser dagligen att de flesta organisationer vill underlätta för sina medarbetare att hålla sig friska.
Peter Munck af Rosenschöld

Jan Lidhard, med bakgrund som tidigare sakkunnig i finansdepartementet, skriver på Brännpunkt 2/5 att sjukfrånvaron i Sverige stiger på grund av ett antal myter och missuppfattningar i samhället. Vi som arbetar inom fältet med arbetsmiljö, hälsa och sjukfrånvaro kan hålla med om delar av Lidhards idéer, vad han däremot visar är en brutal okunskap om företagshälsovårdens roll i arbetet med att minska sjukfrånvaron.

Jan Lidhard anser också att arbetsgivaren har en underordnad roll i systemet på grund av avsaknaden av ekonomiska incitament. Lyckligtvis har inte alla arbetsgivare den cyniska bild som Lidhard visar. Vi ser dagligen att de flesta organisationer vill underlätta för sina medarbetare att hålla sig friska men många gånger saknas kompetens, verktyg och tid. Det är där en kvalitetssäkrad företagshälsovård kommer in, som ett stöd för arbetsgivaren. I längden är det dyrt för svenskt arbetsliv att inte ha friska medarbetare även om det är samhället som står för sjukförsäkringskostnaderna. Men visst, ekonomiska incitament kan vara en hjälp på vägen för att stödja ett hållbart arbetsliv.

Annons
Annons

Vidare skriver Lidhard att samhället inte behöver fler oprecisa funderingar om preventiva insatser eller om alltför sen så kallad rehabilitering. Det Lidhard har missat är att det finns mängder med forskning på området att tillgå. Den kunskapsdrivna ansatsen i sjukfrånvarofrågan som Lidhard efterlyser finns hos företagshälsovården, vi som koncentrerar oss på den arbetande befolkningen, trots avsaknaden av ett samhällsuppdrag. Vi som i ett tidigt skede arbetar både med dem som är sjukfrånvarande, dem som riskerar att bli sjuka och hur de som är friska ska prestera och må bra på lång sikt. Vi vet svårigheterna med sen rehabilitering, vi vet också vad som behövs för en framgångsrik rehabilitering.

Företagshälsovården har en lång tradition i svenskt arbetsliv. Med sina 4000 högutbildade specialister utgör vi en multidisciplinär kompetensresurs inom hälsa, rehabilitering och arbetsmiljö som är unik. Det finns ingen motsvarande instans i Sverige som har likvärdig kompetens om relationen mellan arbete och hälsa på individ-, grupp- och organisationsnivå. Företagshälsovården är utan tvekan en oerhört viktig kugge i hjulet för att minska ohälsan. Därför behöver staten ta ett krafttag och bättre utnyttja den resursen och göra den tillgänglig för alla, så att sjukfrånvaron och ohälsan för dem i arbetslivet minskar. Trycket kommer annars fortsätta att öka på den redan hårt belastade hälso- och sjukvården, som varken har tid, kompetens eller resurser att ta hand om det hälsofrämjande arbetet och den speciella problematik som relationen mellan arbete och hälsa innebär.

Annons
Annons

Det behövs konkreta åtgärder, politisk styrning och partsgemensamma överenskommelser för att vända trenden med den ökande ohälsan. Att omkring två och en halv miljon sysselsatta helt saknar tillgång till företagshälsovård tycker vi är oroväckande. Här kan regeringen göra skillnad för Sverige. Vi anser att det behövs statliga och partsgemensamma insatser att framför allt få de arbetsgivare som står utanför att ta hjälp av företagshälsovården. Det är inte företagshälsovården som behöver stöd som Lidhard mycket riktigt påpekar utan det är arbetsgivarna.

För att minska ohälsan i Sverige krävs att;

• Regeringen sätter upp tydliga nationella mål för arbetsmiljöpolitiken.

• Arbetsgivarna får hjälp i sitt arbetsmiljöarbete

• Företagshälsovården får en tydligare roll och ett samhällsuppdrag kring arbetsmiljö-och hälsoarbete för den arbetande befolkningen. På så sätt avlastas den övriga hälso- och sjukvården som behöver fördela sin kompetens och sina resurser till dem i samhället som har störst behov.

**Så Jan Lidhard; **det är inte en ny kommission som behövs, det som behövs är att få rätt kompetens att hantera rätt problem.

PETER MUNCK AF ROSENSCHÖLD

vd Sveriges Företagshälsor

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons