Annons

Janerik Larsson:Företagsskatter bör värna tillväxt och jobb

Betalar för lite skatt?
Betalar för lite skatt? Foto: Thibault Camus

Sverige sticker numera ut som ett lågskatteland när det gäller en rad kapitalskatter, skrev Anna Dahlberg i Expressen härom dagen i en ledare med rubriken Vem vill betala för ett Sverige som håller ihop?

Under strecket
Publicerad

Låt företagen betala är ett budskap som vi säkert kommer att få höra framöver. Högre skatter kommer säkert också på andra sätt att beskrivas som en lösning dvs ett fördelningstänkande i stället för fokus på resursskapande.

Ett tänkvärt bidrag till den allmänna skattedebatten hittar jag i Västerbottens-Kuriren. Där skriver Krister Andersson, ordförande i BusinessEuropes skattekommitté ( BusinessEurope representerar genom sina medlemsförbund 21 miljoner företag i Europa, de flesta har endast få anställda) bl a:

Det finns tyvärr många missuppfattningar om bolagsskatten. Det hävdas att bolagen inte ”gör rätt för sig”. För det första är bolagsskatt bara en av alla de skatter som företag bidrar med. Företag betalar en lång rad olika skatter direkt för verksamheten, såsom energi- och fastighetsskatter. Till detta kommer skatter för på de anställdas löner och indirekt deras konsumtion.

De senare är de viktigaste skatteintäkterna i de flesta länder. Slutligen betalar ägare skatt på eventuell utdelning. Det är helt enkelt i företagen som välståndet vi alla lever på skapas. Därför är det så viktigt att värna om att våra företag utvecklas framgångsrikt.

Annons
Annons

En av dessa missuppfattningar som olyckligtvis spridits av en del krönikörer på senare tid är att amerikanska tech-företag såsom Google, Amazon och Facebook inte betalar någon bolagsskatt. De menar att bolagen därför borde betala en extra "digital" skatt på försäljning i exempelvis Sverige.

Precis som andra företag betalar tech-företagen bolagsskatt där de har sin hemvist. Studier visar till och med att tech-företagen betalar mer bolagsskatt än andra bolag eftersom de har lägre belåning och därmed mindre avdrag. Techföretag, amerikanska som svenska, betalar skatt där värdet skapas och där de har sina kostnader, där de har sina anställda, sin utvecklings- och marknadsavdelning, produktion, huvudkontor mm. Samma sak gäller för all annan industri - att bolagsskatten betalas där värdet skapas, inte där försäljningen sker.

Att ändra skattesystemen med bolagsskatt efter försäljning är något som länder som Frankrike med stor marknad, men svag tech-sektor, gärna skulle önska men som små länder med stor exportindustri skulle förlora stort på. Sverige skulle förlora tiotals miljarder i bolagsskatteinkomster om försäljning skulle ligga till grund för i vilket land bolagsskatt ska betalas.

Slutsats: det krävs sakkunskap och inte bara allmänna känslor om skatter för att diskussionen ska handla om de rätta frågorna.

Eller med Anderssons ord:

 Skattedebatten skulle vinna mycket på om vi istället utgick från fakta. Våra företag är för viktiga för att utsättas för skadliga skatteförslag som bygger på villfarelser. Skattepolicyn gentemot företagen bör istället värna tillväxt, investeringar och jobb.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons