Annons

Förlagen: bara "godkända" böcker får stöd av staten

Kristoffer Lind på Lind & Co.
Kristoffer Lind på Lind & Co. Foto: Lars Pehrson

Flera tunga bokförläggare går nu ut och varnar för hur politiker försöker styra innehållet i den litteratur som ges ut. Hård kritik riktas mot kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) som gett order till Kulturrådet att "betona frågan om sexuella trakasserier när stöd delas ut”.

Under strecket
Publicerad

Efter #metoo har kulturminister Alice Bah Kuhnke gett order om att "betona frågan om sexuella trakasserier” när statligt stöd delas ut.

Foto: Emma-Sofia OlssonBild 1 av 4

Annika Bladh driver förlaget Bladh By Bladh.

Foto: Lars PehrsonBild 2 av 4

Pelle Andersson, Ordfront förlag.

Foto: Lars PehrsonBild 3 av 4

Staffan Forssell, Kulturrådets generaldirektör, anser inte att de ägnar sig åt politisk åsiktsstyrning.

Foto: Sören Andersson/TTBild 4 av 4

Bokförläggaren Kristoffer Lind på Lind & Co är märkbart upprörd. Han säger sig ha fått nog av hur statliga myndigheter försöker styra innehållet i de böcker som han och andra förlag vill ge ut.

Det han säger står i bjärt kontrast till de högtidliga formuleringar om att ”kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund”, som går att finna i de nationella kulturpolitiska målen. Goda ekonomiska villkor är en förutsättning för det, slår man också fast.

Det statliga litteraturstödet, i runda slängar 35 miljoner kronor varje år som delas ut av Kulturrådet, är särskilt viktigt för de små förlagen. Politiseringen av stödet drabbar facklitteratur och översatt litteratur hårdast, menar Kristoffer Lind, tidigare ordförande för Nordiska oberoende förlags förening som företräder småförlagens intressen.

Samtliga krav utom det första innebär att kvalitén är underordnad de politiska målen. För mig som liberal är det provocerande.

Kulturrådet skriver att de ”har i uppdrag att driva på frågor om jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet”. Bidragen ska fördelas jämställt, där målet är att inget kön ska vara representerat med mer än 60 procent i en bidragsomgång. Man vill också stötta interkulturell utveckling, och med det avser Kulturrådet ”verksamhet som främjar etnisk och kulturell mångfald i Sverige”.

Annons
Annons

Efter #metoo har kulturminister Alice Bah Kuhnke gett order om att "betona frågan om sexuella trakasserier” när statligt stöd delas ut.

Foto: Emma-Sofia OlssonBild 1 av 1

– Allt det här låter ju bra men när det ska implementeras i praktiken så innebär det att pengar slussas till böcker, verksamheter och utställningar som har kodorden feminism, jämställdhet, hbtq och minoriteter, säger Kristoffer Lind.

Läser man Kulturrådets direktiv vid beslut om fördelning av statligt litteraturstöd till facklitteratur, står det uttryckligen att den ska karaktäriseras av:

1. Hög kvalitet. 2. Mångsidigt utbud av titlar vad avser målgrupp, ämnen, åsikter, form och genrer. 3. Internationellt och interkulturellt perspektiv. 4. Jämställdhetsperspektiv. 5. Tillgänglighetsperspektiv, vilket innebär att människans olika förutsättningar att ta del av litteratur beaktas, däribland kognitiv förmåga. Kraven skrevs in under den förra regeringen.

Lind reagerar starkt på formuleringarna:

– Samtliga krav utom det första innebär att kvaliteten är underordnad de politiska målen. För mig som liberal är det provocerande. Nuförtiden verkar man närmast tycka att det är naivt att ge pengar till bra kvalitet.

Efter #metoo har kulturminister Alice Bah Kuhnke gett order om att "betona frågan om sexuella trakasserier” när statligt stöd delas ut.
Efter #metoo har kulturminister Alice Bah Kuhnke gett order om att "betona frågan om sexuella trakasserier” när statligt stöd delas ut. Foto: Emma-Sofia Olsson

Han fortsätter:

– Det har blivit viktigare att ha genusbredd än hög kvalitet. Om du har en habil afrikansk kvinnlig författare kan du få stöd för vad som helst. Men för en vit amerikan spelar det nästan ingen roll om han är i Nobelprisklass, det är ändå svårt att få stöd. En bok som heter ”Kvinnor i Bergslagen” kan räkna med stöd, men en analys av Platon av en 60-årig professorsgubbe i Uppsala kan glömma det.

Annons
Annons

Annika Bladh driver förlaget Bladh By Bladh.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 1

Det känns som ekon av regimer där man varit duktig på att dela upp kultur av olika slag i lämplig och olämplig och något som är helt ovärdigt ett demokratiskt samhälle.

Och politiseringen funkar, enligt Kristoffer Lind.

– Tittar man på vilka som fått stöd över hela året hittar man många böcker om genus, jämställdhet och olika minoriteter och det är väl inte så konstigt när man tydligt anger att sådana titlar ska prioriteras, säger han.

Kristoffer Lind är inte ensam om kritiken. Annika Bladh, som driver förlaget Bladh By Bladh och har ett förflutet på Norstedts, pratar om en åsiktsstyrning, och menar att den inte kommer att avta – tvärtom.

Annika Bladh driver förlaget Bladh By Bladh.
Annika Bladh driver förlaget Bladh By Bladh. Foto: Lars Pehrson

I kölvattnet av #metoo har kulturminister Alice Bah Kuhnke gett Kulturrådet ”ett tydligt uppdrag att säkerställa att frågan om sexuella trakasserier också är en fråga för all kulturverksamhet i hela vårt land”. Vidare har Kulturrådet fått i uppgift att "betona frågan om sexuella trakasserier när stöd delas ut”. Annika Bladh skräder inte orden när hon talar om vad som sker.

– Det känns som ekon av regimer där man varit duktig på att dela upp kultur av olika slag i lämplig och olämplig och något som är helt ovärdigt ett demokratiskt samhälle, säger hon.

Bladh berättar att hon inte brukar söka stöd. Förlagets titlar – bland författarna finns namn som David Eberhard, Kristian Lundberg och Marcus Birro – förutsätts att klara sig på egen hand på marknaden.

Annons
Annons

Pelle Andersson, Ordfront förlag.

Foto: Lars PehrsonBild 1 av 1

Kuhnkes förslag har annars hittills inte väckt några större protester från Kultursverige. Kristoffer Lind tror sig veta varför det är så:

– Alla institutioner sitter ju i knät på ministern och gör vad de kan för att hålla sig väl. Alla teaterchefer, museichefer och institutionschefer har förordnanden som löper på några år. Klart ingen vågar kritisera det här utan alla spelar bara med, säger han.

Jag kan ju inte hålla på att räkna hur många människor av en viss sorts grupp som finns i landet och sen ge ut böcker efter den proportionen.

David Stansvik på det lilla kvalitetsförlaget Nya Doxa varnar att så fort något har ett vällovligt syfte i Sverige så riskerar det att upphöjas till kriterium för att få stöd.

– Om alla ger ut böcker om mångfald istället för andra böcker, då blir ju mångfalden mindre! Litteraturstödet bör vara neutralt från ämnesområden. Man måste se till att det också går att ge ut böcker som inte är mainstream eller det som det är politisk majoritet bakom, säger Stansvik vars förlag ger ut smala titlar som antologin ”Globaliseringens kulturer: Postkolonialism, rasism och kulturell identitet”.

Pelle Andersson, Ordfront förlag.
Pelle Andersson, Ordfront förlag. Foto: Lars Pehrson

Pelle Andersson, chef på det gamla vänsterförlaget Ordfront, är också kritisk.

– Det är klart att man ska jobba mot sexuella trakasserier men jag fattar inte varför det ska avspegla hur vi får litteraturstöd. Det är en arbetsplatsfråga, något som kan ske exempelvis mellan en författare och redaktör.

Annons
Annons

Staffan Forssell, Kulturrådets generaldirektör, anser inte att de ägnar sig åt politisk åsiktsstyrning.

Foto: Sören Andersson/TTBild 1 av 1

Andersson berättar att Kulturrådets stöd är ”otroligt viktigt” ekonomiskt för Ordfront. Stödet pendlar mellan 1–1,5 miljoner kronor per år och med en omsättning på 20–25 miljoner så är det mycket pengar.

– Jag kan ju inte hålla på att räkna hur många människor av en viss sorts grupp som finns i landet och sen ge ut böcker efter den proportionen. Det blir medelklass och det blir vitt för de människorna skriver böcker. Men vi letar efter kvinnor och personer med annan bakgrund för att utvecklas och vara ett levande förlag.

Pelle Andersson förklarar att han är för yttrandefrihet och inte för yttrandestyrning.

– Det finns massor av saker vi eller politikerna vill motverka, men det blir bisarrt om staten ska bekämpa exempelvis klimathotet med litteraturen.

Staffan Forssell, Kulturrådets generaldirektör, anser inte att de ägnar sig åt politisk åsiktsstyrning.
Staffan Forssell, Kulturrådets generaldirektör, anser inte att de ägnar sig åt politisk åsiktsstyrning. Foto: Sören Andersson/TT

Men på Kulturrådet delar man inte förläggarnas verklighetsbeskrivning. Staffan Forssell, myndighetens generaldirektör, anser inte att de ägnar sig åt politisk åsiktsstyrning eftersom både de rödgröna och Alliansen varit eniga om de kulturpolitiska målen.

– Texten är väldigt tydlig att vi inte ska ägna oss åt politisk styrning av innehållet. Min tolkning är att kulturen ska vara tillgänglig för alla, att ingen ska vara exkluderad. Om det är en styrning så är det en vacker styrning, säger Forssell.

Annons
Annons

Vad gäller Kuhnkes order att "betona frågan om sexuella trakasserier när stöd delas ut” säger han att de fortfarande diskuterar hur det ska genomföras.

– Det är inte så att böcker och projekt som handlar om #metoo ska uppmuntras. Men vi kräver att förlagen följer lagen, och sexuella trakasserier på en arbetsplats är inte tillåtet. Avsikten är inte att tvinga kultursektorn till mer dokumentation.

Skulle en bok som är kritisk till #metoo kunna få litteraturstöd?

– Ja absolut, om man uppfyller kriterierna. Jag ser ingen komplexitet i detta, insisterar Forssell som inte vill kommentera de enskilda förläggarnas kritik.

I september är det val. Om nästa regering skulle sätta ett inte framför ordern att ”driva på frågor om jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet”, vad gör du då? Om Kulturrådet istället ska belöna böcker som främjar heterosexuell tvåsamhet i monokulturer?

– Då är det så att alla myndigheter ska tjäna demokratin. Om demokratin vill något då är det vårt uppdrag att genomföra det. Hittills har inte det varit ett problem för regeringspartierna har under årtionden haft en ganska likartad kultursyn, säger Forssell.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons