Annons

”Förlegad syn på beroende kostar liv”

Beroendesjukdomar kostar det svenska samhället tusentals liv och mänskligt lidande och över hundra miljarder kronor per år. Dödstalen minskar inte, och Sverige ligger långt efter de flesta andra europeiska länderna när det gäller vården av människor med alkohol- och drogmissbruk. Nu kräver vi en förändring för att rädda liv, skriver flera debattörer.

Under strecket
Publicerad

Alexandra Charles, Helena Rönnberg och Martin Schalling är tre av undertecknarna till artikeln.

Foto: Pressbild, Peter Knutson, Ulf SirbornBild 1 av 1

Alexandra Charles, Helena Rönnberg och Martin Schalling är tre av undertecknarna till artikeln.

Foto: Pressbild, Peter Knutson, Ulf SirbornBild 1 av 1
Alexandra Charles, Helena Rönnberg och Martin Schalling är tre av undertecknarna till artikeln.
Alexandra Charles, Helena Rönnberg och Martin Schalling är tre av undertecknarna till artikeln. Foto: Pressbild, Peter Knutson, Ulf Sirborn

DEBATT | MISSBRUK

Riksdagen har i dagarna begärt att regeringen kommer med ett förslag om lagförändring gällande psykisk ohälsa i kombination med beroendeproblematik. Här finns äntligen en öppning för den förändring som måste ske!

Den 28 februari hölls en hearing i riksdagen kring frågorna på temat ”Psykisk ohälsa i kombination med beroendeproblematik – offentlig utfrågning i socialutskottet”, en hearing initierad av närstående till Sanne, känd från SVT:s ”Uppdrag granskning”. Denna hearing har nu lett fram till att riksdagen begärt att regeringen kommer med ett förslag om lagförändring.

SVT sände den 6 november i fjol ”Vem kan rädda Sanne?”, där vi fick ta del av Sannes historia, och hennes anhörigas kamp för att hon ska överleva. Sanne har bollats mellan olika vårdgivare och sociala instanser utan samordning. Hennes liv är ofta i fara, och hon har bland annat 21 gånger tagits in för psykiatrisk tvångsvård, utan uppföljning.

Annons
Annons

Sannes historia är inte ett undantag. Hon är en av de många människor som lever med beroendesjukdom och annan psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning och på grund av olika faktorer inte får en fungerande vård.

I Sverige lever i dag cirka en halv miljon människor med beroende av alkohol eller droger, ofta tillsammans med övriga sjukdomstillstånd. Beroendesjukdomar kostar samhället 150 miljarder årligen men trots det läggs bara 20 miljarder på vård av tillstånden. Nu behövs en förändring. Den behövs inte minst då avsaknad av fungerande vård gör att cirka tretusen människor dör direkt på grund av beroendesjukdomar årligen. De indirekta dödstalen av följdsjukdomar mångfaldigt större. Dödstalen minskar inte. Sverige ligger sämre till än många andra länder i Europa gällande vården av människor med beroendesjukdomar, bland annat dör betydligt fler med drogmissbruk i vårt land jämfört med snittet i våra europeiska grannländer.

För tio år sedan fick Gerhard Larsson i regeringsuppdrag att undersöka frågan om missbruksvården. Det utmynnande i den så kallade Missbruksutredningen (SOU 2011:35), där olika konkreta åtgärdsförslag för att vända trenden lyftes fram. Bland annat betonades att en lagändring behövs för att förtydliga att beroende primärt inte är en social fråga, utan en sjukvårdsfråga.

Beroendevården i Sverige styrs fortfarande av en 40 år gammal och relativt otydlig lagstiftning, som ligger under socialtjänstlagen och inte under hälso- och sjukvårdslagstiftningen, en uppdelning som inte är förenlig med en modern syn på beroendesjukdomar. Så ser heller inte lagstiftningen kring missbruksvården ut i de flesta andra länder i Europa. Att lagstiftningen kring missbruk är uppdelad på detta sätt innebär bland annat att vården av dessa sjukdomar till stor del styrs av socialarbetare och inte vårdutbildade och att risken att hamna mellan stolarna om både en beroendesjukdom och annan psykiatrisk sjukdom blir större. Missbruksutredningen betonar att vårdansvaret bör övertas av sjukvården som bör ha ett samlat bedömnings- och behandlingsansvar. En självklarhet för vård av sjukdomar så som cancer och hjärt- och kärlsjukdom att medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet styr vård, oförståeligt varför inte lika självklart vid beroendesjukdomar. I Missbruksutredningen beskriver Larsson emellertid att det är fortsatt viktigt med socialt stöd av människor med beroendesjukdomar och att kommunerna fortsätter ha kvar ansvaret för ett eventuellt behov av stöd kring boende, försörjning och sysselsättning hos människor med beroendesjukdomar. Vid behov av både vård och sociala insatser betonas betydelsen av god samverkan och stark vårdkedja.

Annons
Annons

I utredningen lyfts även vikten av att tidigt upptäcka beroende på både på skola och mödravårdscentraler samt att lättillgänglig vård ska kunna erbjudas för att undvika utvecklande av allvarliga sjukdomstillstånd.

Missbruksutredningen från 2011 är noggrann, tydlig och innehåller en konkret åtgärdsplan. Nu har snart tio år gått sedan den blev klar och inga större förändringarna har genomförts. Under tiden fortsätter tusentals människor att dö, och det mänskliga lidandet för de sjuka och deras anhöriga är omätbart.

”Det är hög tid att förändra beroendevården för att minska utslagning och tidig död. Det som krävs är att samla behandlingsansvaret hos sjukvården. De parallella system som finns i dag leder till bristande resurser och ojämlikhet mellan olika landsändar”, skriver utredaren Gerhard Larsson i en debattartikel den 27 december i Svenska Dagbladet.

Den 6 februari i år anordnade vi – 1,6 & 2,6-miljonerklubben för kvinnors hälsa, Psykiatrifonden och Icakuriren – ett seminarium i frågan. Vi kräver nu att lagstiftare och politiker vid denna nya genomgång tar sitt ansvar utifrån Missbruksutredningens resultat och inte åter låta den hamna i skrivbordslådorna. I ett humanistiskt samhälle där människor har lika högt värde är det hög tid för Sverige att få en modern syn på beroendesjukdomar och att satsningar för människor med dessa tillstånd på alla nivåer hög prioriteras. Klockan har redan tickat för länge. Hur många fler människor ska behöva dö?

Alexandra Charles
ordförande 1,6 & 2,6-miljonerklubben
Lena Flyckt
vice ordförande Psykiatrifonden – Fonden för psykisk hälsa
Maria Larsson
ordförande programutskottet Psykiatrifonden – Fonden för psykisk hälsa
Urban Peterson Bargo
styrelsemedlem Psykiatrifonden – Fonden för psykisk hälsa
Helena Rönnberg
chefredaktör Icakuriren
Martin Schalling
ordförande Psykiatrifonden – Fonden för psykisk hälsa

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons