Annons

”Förnybart är framtiden – inte uranbrytning”

Vi håller inte med Penilla Gunther (KD) om att uranutvinning skulle vara en svensk framtidsbransch. Allteftersom kärnkraften fasas ut minskar också efterfrågan på uran, skriver MP-politikerna Lorentz Tovatt och Lise Nordin i en replik.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Foto: Pi FriskBild 1 av 2

Lorentz Tovatt och Lise Nordin

Foto: RiksdagenBild 2 av 2
Foto: Pi FriskBild 1 av 1
Foto: Pi Frisk

REPLIK | GRUVINDUSTRIN

Grön teknik som batterier och solceller är avgörande för klimatomställningen. Detta leder till ett ökat behov av många mineraler. Gruvnäringen spelar alltså en viktig roll för att Sverige ska kunna bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Men för att överleva långsiktigt behöver själva gruvnäringen också vara hållbar. Sverige ska vara en föregångare för en hållbar utveckling inom gruvindustrin.

Miljöpartiet vill se ett förbud mot utvinning av uran. I Energiöverenskommelsen har regeringspartierna tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Penilla Gunthers parti Kristdemokraterna, satt som mål att 100 procent av elproduktionen ska vara förnybar år 2040. Med hänsyn till denna målsättning och att uran inte är en förnybar energikälla, är det rimligt att svenska fyndigheter av uran inte utvinns när kärnkraften som energikälla fasas ut.

Annons
Annons

Lorentz Tovatt och Lise Nordin

Foto: RiksdagenBild 1 av 1

Regeringen gav Naturvårdsverket i uppdrag att utreda hur ett förbud mot utvinning av uran bör utformas. I förslaget, som nyligen var ute på remiss, föreslog Naturvårdsverket att det inte längre ska vara möjligt att få undersökningstillstånd eller bearbetningskoncession för uran. Myndighetens förslag begränsar dock inte utvinningen av många andra mineraler, som exempelvis behövs i grön teknik. Penilla Gunther verkar alltså ha missförstått förslaget (SvD Debatt 10/1). Det är både logiskt och fullt möjligt att genomföra ett förbud mot uranbrytning som en del av den gröna omställningen.

Det finns utan tvekan berättigad gruvnäring i Sverige, som sedan länge har haft stor betydelse för hela vårt lands utveckling. Men tyvärr finns även flera exempel på gruvprojekt som har orsakat allvarlig miljöförstöring och lämnat efter sig omfattande samhällskostnader som ofta måste betalas av skattebetalarna och kommande generationer. Sveriges minerallag är helt enkelt otillräcklig då den tillåter mycket riskfyllda gruvprojekt.

Vidare är många orter i vårt land under ständigt hot om uranbrytning. Landsbygdsutvecklingen i många delar av vårt land har stannat av eftersom osäkerheten kring storskalig brytning gjort människor oroliga för vad som ska hända med marken i deras bygd. Därför har Miljöpartiet länge drivit ett förbud av uranbrytning. Vi vill också gå längre och även förbjuda brytning i alunskiffer. Samma sak gäller nämligen där; oron för exploatering ligger som en våt filt över delar av vår landsbygd. Just därför har ett trettiotal kommuner, från Skåne och hela vägen till Västerbotten, samlat sig i ett kommunupprop mot prospektering i alunskiffer.

I dag bryts inget uran i Sverige. Allteftersom kärnkraften fasas ut minskar också efterfrågan på uran. Därför håller vi inte med Gunther om att uranutvinning skulle vara en svensk framtidsbransch. Gunther har också en splittrad allians med Centerpartiet som säger sig vilja förbjuda uranbrytning. Däremot håller vi med Gunther om behovet av mineral för att utveckla grön teknik.

Miljöpartiet vill se ett skarpt förslag om förbud mot uranbrytning så snart som möjligt. På så vis kan vi bidra till att Sverige blir ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Lorentz Tovatt (MP)
riksdagsledamot och näringspolitisk talesperson

Lise Nordin (MP)
riksdagsledamot och energipolitisk talesperson

Lorentz Tovatt och Lise Nordin
Lorentz Tovatt och Lise Nordin Foto: Riksdagen
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons