Annons

Förra gd:n: ”Oh my god, har de plockat fram den igen?”

Arbetsförmedlingens tidigare gd Angeles Bermudez-Svankvist.
Arbetsförmedlingens tidigare gd Angeles Bermudez-Svankvist. Foto: Tomas Oneborg

IS-rekryteringar, utpressningar, få jobb. Angeles Bermudez-Svankvist fick känna på svårigheterna med många privata utförare under sin tid som generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Nu oroas hon – och andra aktiva från allianstiden – över omstöpningen.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

”Hon är störtskön”. Så beskrevs Angeles Bermudez-Svankvist av dåvarande moderata arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin när hon tog över som generaldirektör 2008. Året efter fick hon alliansregeringens reform med jobbcoacher, där privata utförare skulle ge stöd till arbetssökande, i knät. I fem år blev hon kvar tills hon entledigades.

Nu har hon tankar kring den pågående stora omgörningen av Arbetsförmedlingen, som sker samtidigt som myndigheten har börjat stänga igen kontor runt om i landet.

– Oh my god, har de plockat fram den igen, var min tanke. Det fanns faktiskt en lista på kontor som skulle läggas ner redan före min tid, säger Angeles Bermudez-Svankvist som tror att myndigheten såg sin chans i och med M-KD-budgeten som sänkte anslaget.

Den förra gd:n, som själv var med och drev igenom liberaliseringar och ökande inslag av privata utförare som etableringslotsar och jobbcoacher under sin tid på myndigheten, ser stora problem med den nuvarande planen där förmedlandet ska privatiseras.

– Kontrollen kommer inte att fungera eftersom det blir för många privata aktörer. Det blir svårt med kontroll och uppföljning, säger Angeles Bermudez-Svankvist.

Annons
Annons

Tidigare satsningar med privata aktörer under hennes tid visade sig ha stora problem. De så kallade jobbcoacherna som presenterades 2009 kostade miljardbelopp, men blev ett fiasko. Även försöket med etableringslotsar avslutades abrupt av myndigheten 2015 efter misstankar om rekryteringar till IS, bedrägerier och utpressning.

– En myndighet kan inte följa upp så många aktörer, säger Angeles Bermudez-Svankvist.

Hon anser inte alls att privata aktörer kan ta hand om hela förmedlingsuppdraget. I stället vill hon dela upp Arbetsförmedlingen i tre myndigheter.

– En del för kontroll och uppföljning och en som ägnar sig åt dem som står långt från arbetsmarknaden. Och en som bara tar hand om snabbare och enklare ärenden av typen: här är en ingenjör som ska valideras, säger hon och lägger till:

– Jag tror inte privata aktörer kan ta hand dem som står längst bort. Man vet att det kostar jättemycket pengar. Jag tycker inte att man ska lämna bort den delen.

I tidningens Arbetsvärlden har flera andra makthavare från allianstiden vädrat oro inför förändringarna. Bland annat Hillevi Engström (M), arbetsmarknadsminister under tre år under Fredrik Reinfeldt, ser problem med omstöpningen i en kommande lågkonjunktur.

– Det finns en tilltro till quick fix, men så enkelt är det inte, säger hon.

I tidningen menar även Susanne Ackum, tidigare statssekreterare hos Anders Borg, att omstöpningen av Arbetsförmedlingen verkar gå ”lite för fort och kanske lite huvudlöst”. Hon menar att arbetsmarknadspolitiken måste kunna skalas upp på kort varsel i en lågkonjunktur, vilket kan försvåras med många privata aktörer.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons