Annons

Försämrar mobilen vår förmåga att tänka?

Vissa tror att smarta telefoner kan påverka vår förmåga att tänka, minnas, koncentrera oss och reglera våra känslor. Vad finns det egentligen för vetenskapliga belägg för dessa påståenden? SvD:s Emma Frans reder ut.

Under strecket
Publicerad

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 2

Illustration: Thomas Molén

Bild 2 av 2

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Påstående

Jag minns den tid då jag kunde glömma telefonen hemma när jag gick till jobbet. En dag utan telefonen kunde visserligen göra det krångligare för en person att nå mig, men det var aldrig någon större katastrof. I dag är det helt orimligt att jag skulle vara utan min telefon en hel dag. Att jag skulle glömma den hemma är nästan lika orimligt som att jag skulle gå hemifrån utan skor på fötterna.

Vi använder i dag våra smarta telefoner till så mycket mer än att bara ringa, de hjälper oss med att hålla koll på schemat, söka information eller överföra pengar. Trots sina goda sidor pratas det om att vårt användande av smarta telefoner kan ha negativa konsekvenser för oss.

Bland annat finns det vissa som tror att smarta telefoner kan påverka vår förmåga att tänka, minnas, koncentrera oss och reglera våra känslor. Vad finns det för vetenskapliga belägg för dessa påståenden?

Annons
Annons

Det finns forskare som hävdar att vi nuförtiden låter våra smarta telefoner hålla koll på sådant som vi förut höll reda på själva.

Genomgång

Kognitionsforskning innebär studier om hur vi människor uppfattar och bearbetar de intryck som når oss – hur vi tänker, vad vi uppmärksammar och minns, hur vi lär oss saker samt hur vi löser problem och fattar beslut. Det finns studier som visat att användandet av smarta telefoner påverkar vår kognitiva förmåga.

Många studier har visat omedelbara effekter av smarta telefoner på vår koncentrationsförmåga, men det är oklart om dessa effekter kvarstår på längre sikt¹. De långsiktiga studier som finns kan inte skilja på samband eller orsak och verkan, och är ofta baserade på självrapporterad upplevelse, vilket överlag anses vara opålitligt.

Smarta telefoner ger oss tillgång till en enorm mängd informationskällor. Det känns rimligt att all denna lättillgängliga samlade kunskap borde göra oss klokare än någonsin, men vissa hävdar att det motsatta håller på att ske. När det till exempel gäller vårt minne finns det forskare som hävdar att vi nuförtiden låter våra smarta telefoner hålla koll på sådant som vi förut höll reda på själva.

Digital minnesförlust är ett uttryck som härstammar från studier som visade att när försökspersoner fick veta att de skulle kunna ta del av samma information vid ett senare tillfälle så var de mindre benägna att minnas informationen2.

Smarta telefoner kan också indirekt påverka vår kognitiva förmåga genom att ge upphov till minskad sömn.

Det har också föreslagits att mobiltelefoner ger oss snabb belöning och därmed gör oss sämre på att vänta på fördröjd belöning. På sikt skulle detta kunna försämra våra chanser att nå långsiktiga mål. Det finns enstaka experimentella studier som ger stöd för denna hypotes3, men även här behövs mer forskning för att testa denna hypotes.

Annons
Annons

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1

Smarta telefoner kan också indirekt påverka vår kognitiva förmåga genom att ge upphov till minskad sömn. Många studier har visat att sömnbrist försämrar vår kognitiva förmåga och eftersom användandet av smarta telefoner har kopplats till sömnsvårigheter4 skulle vi kunna förvänta oss ett samband mellan att använda smarta telefoner och sämre kognitiv förmåga.

Slutsats

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Smarta telefoner har många uppenbara fördelar och underlättar vår tillvaro på många olika sätt. Det blir dock allt vanligare att vi uppmärksammar potentiella nackdelar med dessa telefoner. Smarta telefoner är ett relativt nytt fenomen och därför vet vi inte exakt hur de påverkar oss på längre sikt, men det kommer allt fler studier så inom kort kommer vi förmodligen ha bättre koll på huruvida smarta telefoner påverkar vår tankeförmåga.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons