Annons

Forskare: Därför använder män kvinnliga vänner

För att en vänskap ska fungera krävs ömsesidighet, men i dag kan könsnormer utgöra ett hinder för ömsesidighet i vänskapsrelationer – speciellt när det gäller känslomässigt stöd. Det menar Mats Hilte, sociolog och aktuell med boken ”Den moderna vänskapen”.

Under strecket
Publicerad

För vissa kan könsnormer skapa fnurror på tråden för vänner av olika kön – även i ett land som blivit så jämställt som Sverige, menar Mats Hilte, forskare i sociologi och författare bakom boken ”Den moderna vänskapen”.

Foto: Roman Lacheev/IBL

”Det finns intimitet i vänskaper mellan män, men generellt skiljer den sig från den omaskerade intimiteten som oftare finns mellan kvinnor”, säger Mats Hilte.

Foto: IBL

För vissa kan könsnormer skapa fnurror på tråden för vänner av olika kön – även i ett land som blivit så jämställt som Sverige, menar Mats Hilte, forskare i sociologi och författare bakom boken ”Den moderna vänskapen”.

Foto: Roman Lacheev/IBL
För vissa kan könsnormer skapa fnurror på tråden för vänner av olika kön – även i ett land som blivit så jämställt som Sverige, menar Mats Hilte, forskare i sociologi och författare bakom boken ”Den moderna vänskapen”.
För vissa kan könsnormer skapa fnurror på tråden för vänner av olika kön – även i ett land som blivit så jämställt som Sverige, menar Mats Hilte, forskare i sociologi och författare bakom boken ”Den moderna vänskapen”. Foto: Roman Lacheev/IBL

När Aristoteles beskrev philia, kamratskap, var ett av kriterierna för att en djup vänskap skulle kunna uppstå ömsesidighet – att båda parterna har tillit till och respekterar varandra, och vill varandra väl.

Att män och kvinnor kan ha vänskapsrelationer med varandra som är ömsesidiga och tillitsfulla är självklart, men för vissa kan könsnormer skapa fnurror på tråden för vänner av olika kön. Det menar Mats Hilte, forskare i sociologi vid Lunds universitet, och författare bakom den nyligen utgivna boken ”Den moderna vänskapen”.

– Ju starkare machokulturen i ett samhälle är, desto större påverkan har könsnormer på vänskapsrelationer mellan män och kvinnor. Även om vi i Sverige har kommit långt när det gäller jämställdhet, så finns problemen också här, säger Mats Hilte.

Annons
Annons

”Det finns intimitet i vänskaper mellan män, men generellt skiljer den sig från den omaskerade intimiteten som oftare finns mellan kvinnor”, säger Mats Hilte.

Foto: IBL

Vänskapsrelationer med kvinnor upplevs både av män och kvinnor som närmre och mer omsorgsfulla jämfört med relationer till män.

Boken ger en översikt av den vänskapsforskning som gjorts i västvärlden under senare år, och där syns enligt Mats Hilte vissa skillnader mellan män och kvinnor. Män har generellt färre vänner, känner sig mer ensamma och är mindre nöjda med sina vänskapsrelationer. Vänskapsrelationer med kvinnor upplevs både av män och kvinnor som närmre och mer omsorgsfulla jämfört med relationer till män.

Det finns få studier på vänskapsrelationer i en svensk kontext, men doktorsavhandlingen ”Tonårspojkars hälsa – att hantera känslor, maskuliniteter och subjektiv social statusfrån 2016 visar att könsnormer i hög grad begränsar pojkars känslouttryck även i Sverige. Pojkarna i studien uttryckte att det var mer okej för flickor än för pojkar att uttrycka känslor och sårbarhet.

Studien visade också att pojkars hälsa hör ihop med deras relationer – de pojkar som uppgav att de hade nära vänner som kunde ge dem känslomässigt stöd mådde bättre än de som inte hade det.

Återkommande inom vänskapsforskningen är teorin att män oftare är vänner axel mot axel medan kvinnor oftare är vänner ansikte mot ansikte. När män beskriver sina vänskapsrelationer kretsar de oftare kring gemensamma intressen och aktiviteter jämfört med kvinnors vänskap som är mer verbal.

”Det finns intimitet i vänskaper mellan män, men generellt skiljer den sig från den omaskerade intimiteten som oftare finns mellan kvinnor”, säger Mats Hilte.
”Det finns intimitet i vänskaper mellan män, men generellt skiljer den sig från den omaskerade intimiteten som oftare finns mellan kvinnor”, säger Mats Hilte. Foto: IBL
Annons
Annons

Det finns intimitet i vänskaper mellan män, men generellt skiljer den sig från den omaskerade intimiteten som oftare finns mellan kvinnor.

Dessa skillnader är inte oss givna av naturen, utan är inneboende i normer kring maskulinitet och femininitet, menar Mats Hilte. Femininitetsnormen innehåller en större acceptans för känslouttryck och sårbarhet än vad maskulinitetsnormen gör – där premieras istället oberoende, självständighet och styrka.

– Vissa forskare säger lite elakt att det inte finns någon intimitet i manlig vänskap, men det tycker jag är att ta det för långt. Det finns intimitet i vänskaper mellan män, men generellt skiljer den sig från den omaskerade intimiteten som oftare finns mellan kvinnor, säger han.

De allra flesta människor har behov av verbal intimitet: att uttrycka tankar och känslor, öppna sig och få känslomässigt stöd, menar Mats Hilte.

Om en av parterna utnyttjar den andra för att att prata om sina egna problem kommer vänskapen att kapsejsa förr eller senare.

Men trots att det här behovet finns även hos män, saknas ibland utrymme för denna intimitet i vänskapsrelationer med andra män.

– Därför kan vissa män använda kvinnliga vänner för intimitet, eftersom det känns lättare att öppna sig i den relationen, säger Mats Hilte.

Och det är just här problemet gällande ömsesidighet kan uppstå, menar Mats Hilte.

– Om en av parterna utnyttjar den andra för att att prata om sina egna problem och för att få stöd, men inte själv har förmågan att lyssna och stötta, då kommer vänskapen att kapsejsa förr eller senare. En vänskapsrelation måste ju inte vara känslomässigt givande, men någon typ av ömsesidighet måste finnas för att relationen ska hålla.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons