Annons

Forskare: Enormt slöseri på nya järnvägar

En stor del av de stora satsningar som görs på att bygga järnväg och väg är direkt olönsamma. Det hävdar en grupp trafikforskare som gått igenom de svenska satsningarna på vägar och järnvägar. Men infrastrukturministern hävdar att politikerna faktiskt måste driva på för att styra samhället på nya vägar.

Under strecket
Publicerad

Citytunneln i Malmö är ett exempel på ett olönsamt projekt i samhällsekonomisk mening, enligt SNS Konjunkturråd.

Foto: Drago Prvulovic/TTBild 1 av 2

”Som politiker kan vi inte bara följa prognoser, vi vill ju påverka samhällets utveckling”, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 2 av 2

Citytunneln i Malmö är ett exempel på ett olönsamt projekt i samhällsekonomisk mening, enligt SNS Konjunkturråd.

Foto: Drago Prvulovic/TTBild 1 av 1
Citytunneln i Malmö är ett exempel på ett olönsamt projekt i samhällsekonomisk mening, enligt SNS Konjunkturråd.
Citytunneln i Malmö är ett exempel på ett olönsamt projekt i samhällsekonomisk mening, enligt SNS Konjunkturråd. Foto: Drago Prvulovic/TT

Försenade tåg och långa bilköer. Det är bara två exempel på problem som brukar leda till krav på nya investeringar i vägar och järnvägar, och inte minst på bättre underhåll av det vi redan har.

Ändå satsas det redan rätt mycket. Staten beräknas i år lägga ned 44 miljarder kronor på underhåll och investeringar i vägar och järnvägar. Tittar man över en tioårsperiod beräknas staten fram till 2021 satsa 157 miljarder kronor på att bygga nya vägar och järnvägar.

Det är väldiga summor som skattebetalarna tvingas lägga ut och en uppenbar fråga är förstås om vi får valuta för pengarna. Blir det så mycket bättre för bilister och tågresenärer att det verkligen är värt satsningarna?

En grupp med fyra forskare som för SNS Konjunkturråd gått igenom den svenska transportpolitiken svarar nej på frågan.

Annons
Annons

”Som politiker kan vi inte bara följa prognoser, vi vill ju påverka samhällets utveckling”, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Foto: Magnus Hjalmarson NeidemanBild 1 av 1

Under den tioårsperiod de har granskat går 61 miljarder kronor, motsvarande en tredjedel av alla investeringar, till infrastrukturprojekt som var olönsamma i samhällsekonomisk mening när beslutet fattas om att bygga. Här finns till exempel en rad stora järnvägssatsningar som Citytunneln under Malmö, Västlänken under Göteborg och framför allt de planerade banorna för höghastighetståg.

De här kalkylerna bygger enkelt uttryckt att man väger vad det kostar att bygga en väg eller järnväg mot vad man får ut för nytta av den i form av kortare restider, nya pendlingsmöjligheter, förbättrad arbetsmarknad, mindre utsläpp och så vidare. Resultaten brukar skifta mycket under arbetets gång.

Enligt rapporten genomförs en rad projekt trots att de inte ger tillräckligt stor nytta.

– Det är ett enormt slöseri med pengar. Vi lägger 44 miljarder kronor på infrastruktur och skulle kunna spara 10–20 miljarder av dem, säger Maria Börjesson, en av författarna och docent i transportsystemanalys vid KTH.

Omvänt kan man också säga att om vi satsade samma summa enbart på lönsamma projekt skulle vi få betydligt mer för pengarna.

Enligt Maria Börjesson stämmer heller inte den allmänna bilden att vi i Sverige satsar för lite på infrastruktur.

– De pengar som satsas på investeringar räcker mer än väl, bara man satsar på lönsamma projekt.

”Som politiker kan vi inte bara följa prognoser, vi vill ju påverka samhällets utveckling”, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S).
”Som politiker kan vi inte bara följa prognoser, vi vill ju påverka samhällets utveckling”, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S). Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Annons
Annons

Infrastrukturminister Anna Johansson (S) säger egentligen inte emot forskarna. Men hon påpekar också att de kalkyler som görs inte tar hänsyn till att det sker stora förändringar i samhället, som att folkmängden nu ser ut att öka betydligt snabbare än man trodde för något år sedan.

Fast framför allt hävdar hon att de politiker som ska fatta besluten i praktiken måste ta hänsyn till betydligt fler saker än vad som ryms i de samhällsekonomiska analyserna.

– Som politiker kan vi inte bara följa prognoser, vi vill ju påverka samhällets utveckling. Har man till exempel som mål att det ska gå att leva och arbeta i hela Sverige, då måste man också acceptera att vi får genomföra en del olönsamma projekt, säger Anna Johansson.

Det just nu mest aktuella exemplet på stora projekt är planer på att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige. Där har prognoserna visat att satsningen skulle vara samhällsekonomiskt olönsam och kritiken mot projektet är hård. Men arbetet med banorna är i full gång.

– Banorna är oerhört viktiga för att få bättre förbindelser och förstärka järnvägens kapacitet. Som det ser ut nu kommer banorna att byggas men det är väldigt stor osäkerhet kring kostnaderna, vilken nytta man får och hur finansieringen ska lösas. Projektet får inte tränga ut andra satsningar, säger Anna Johansson.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons