Annons

Forskare kritiska mot lungcancertest för kvinnor

Ella Bohlin (KD).
Ella Bohlin (KD). Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Allt fler kvinnor får lungcancer. Region Stockholm blir först i landet med att erbjuda lungcancerscreening i samband med mammografiundersökningar. Men ledande cancerforskare är kritiska. ”Det ska införas med nationella regler och inte lite hur som helst”, säger Maria Planck i Lund.

Under strecket
Publicerad
Foto: Christine Olsson/TT Bild 1 av 2
Foto: Christine Olsson/TT Bild 2 av 2

Region Stockholm är på väg att förnya sin så kallade cancerplan från 2016. Den nya ska gälla från 2020 till 2023 och en av nyheterna är att erbjuda kvinnliga högriskpatienter möjlighet att screena lungorna i anslutning till att man också kallas till mammografiundersökning.

– Det är ett pilotprojekt som vänder sig till kvinnor som är storrökare. Det är helt frivilligt, men för många är det ju praktiskt att göra det samtidigt som man kallas till en bröstcancerundersökning, säger Ella Bohlin (KD) med titeln vårdutvecklingsregionråd.

Bakgrunden är förstås att lungcancer är den cancertyp som dödar flest i både Sverige och globalt. Ungefär 4 000 får diagnosen i Sverige varje år och ungefär lika många avlider.

Det är starkt kopplat till rök­vanorna och nu är det aningen fler kvinnor än män som dör. För bara tio år sedan var det väsentligt fler män än kvinnor som avled. 15 procent av dem som får diagnosen lungcancer är icke-rökare. Varför de drabbas vet man inte, men man vet att radon är en riskfaktor förutom rökning.

Annons
Annons
Foto: Christine Olsson/TT Bild 1 av 1

I starten ska lungcancerscreeningen bara erbjudas till kvinnor, men slår projektet väl ut kan det så småningom bli generellt.

– Lungcancer är lömskt, vi känner till maratonlöpare som aldrig rört en cigarett som drabbas av lungcancer. Samtidigt vet vi att rökningen spelar stor roll och därför riktar vi oss till en början främst till kvinnliga storrökare, säger Ella Bohlin.

Foto: Christine Olsson/TT

Men bland de ledande cancerforskarna är man inte lika entusiastisk över pilotprojektet. Maria Planck, cancerläkare som forskat särskilt på lungcancer i många år, är kritisk.

– Vi ska absolut införa lungcancerscreening i Sverige. Enligt flera internationella studier betyder den mycket för överlevnaden för dem i riskgruppen. Men man måste veta vad man gör och det måste införas samtidigt i hela landet med ett samlat upplägg. Man måste göra rätt från början med gränser, åldrar och hur ofta man ska screenas. Inte införa lite hur som helst, säger hon och tillägger:

– Att koppla ihop det med mammografi är bakvänt och man kan inte ha det bara för kvinnor. Det måste erbjudas både män och kvinnor, säger Maria Planck.

Cancerfallen ökar och varje år får cirka 12 000 personer en cancerdiagnos i Stockholm. Samtidigt ökar också överlevnaden i cancer. Men en svårighet är att nå ut till socioekonomiskt svaga grupper.

Annons
Annons
Foto: Christine Olsson/TT Bild 1 av 1

Därför ska man nu börja skicka påminnelser till dem som inte kommer till en mammografiundersökning efter kallelse. I socioekonomiskt utsatta områden är det betydligt färre som kommer på en kallelse än i exempelvis Danderyd.

– Tyvärr är det så. Det är skrämmande att de som har utomeuropeisk bakgrund både har större risk att drabbas av cancer, samtidigt som möjligheterna att upptäcka cancer blir sämre och därmed också överlevnaden. Men nu vill vi vara ihärdigare och ha riktade insatser mot dem som inte kommer på första kallelsen. I socioekonomiskt utsatta områden kommer vi ha hälsoinformatörer som söker upp människor i föreningslokaler och kyrkor.

Foto: Christine Olsson/TT

Från och med 2020 ska screening av tjock- och ändtarmscancer utökas och gälla upp till 74 år. I dag blir man bara kallad till och med 69 år. Det ska göras vartannat år och finns redan som en nationell rekommendation som nu även Stockholm anpassar sig till.

– Ändrad demografin spelar ju roll och att människor lever längre. Det har varit mycket fokus på 65 år, men det är nog helt nödvändigt att gå högre upp i åldrarna med olika tester, säger Ella Bohlin.

En nyhet nästa år är att betydligt fler kvinnor som inte gjort några cellprovskontroller kommer att få erbjudanden om hpv-självtester.

– En del kvinnor tycker att det är en obehaglig undersökning, att det är bättre om man kan göra den själv hemma. Därför kommer vi att skicka ut självtestkit till kvinnor som uteblir gång på gång.

En ytterligare regional satsning görs på diagnostiskt centrum i Södertälje. Där ska man göra analyser av blodprover för att upptäcka cancer. Det är en metod som många forskare runt om i världen hoppas får ett genombrott för att utreda svåra och komplicerade fall.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons