Annons

Polisbrist på landsbygd ger medborgare sämre liv

Dålig polisnärvaro i glesbygden försvårar arbetet för socialtjänsten och räddningstjänsten, och påverkar medborgarnas liv negativt. Det säger två forskare som just nu studerar ämnet.

Under strecket
Publicerad
Foto: Johan Nilsson/TT Bild 1 av 3

Susanne Stenbacka är lektor vid kulturgeografiska institutionen på Uppsala universitet.

Foto: Privat Bild 2 av 3

I norra Sverige har vissa innevånare över två timmars körtid till närmaste polisstation.

Foto: Susanne Lindholm / TT Bild 3 av 3
Foto: Johan Nilsson/TT Bild 1 av 1
Foto: Johan Nilsson/TT

Polismyndigheten har länge kritiserats för den låga polisnärvaron i många glesbygdskommuner. Myndighetens internrevision slog nyligen fast att bemanningen måste stärkas i lokalpolisområdena, något SvD rapporterat om.

Två forskare som just nu analyserar situationen säger att polisbristen på landsbygden skapar flera problem för lokalbefolkningen.

Susanne Stenbacka, lektor vid Uppsala universitet, har intervjuat personer från bland annat räddningstjänsten, socialtjänsten, skolan och andra viktiga samhällsinstitutioner i glesbygdskommunen Jokkmokk.

– Det är många välfärdstjänster som är beroende av en fungerande polis. Socialtjänsten behöver ju ibland polisens närvaro. Om polisstationen ligger långt bort kanske man måste skjuta upp vissa ärenden, säger hon.

Annons
Annons

Susanne Stenbacka är lektor vid kulturgeografiska institutionen på Uppsala universitet.

Foto: Privat Bild 1 av 1
Susanne Stenbacka är lektor vid kulturgeografiska institutionen på Uppsala universitet.
Susanne Stenbacka är lektor vid kulturgeografiska institutionen på Uppsala universitet. Foto: Privat

För räddningstjänsten kan den låga polisnärvaron i glesbygdskommuner innebära att räddningstjänstens personal tvingas dirigera trafiken och utföra andra uppgifter som egentligen hör till polisen.

– Jag tycker att det är viktigt att belysa att andra yrkesgrupper påverkas av den här situationen. Även ambulanspersonal kan ju hamna i en situation där det finns både skadade och våldsamma personer, och då är man också i behov av att polisen är snabbt på plats, säger Susanne Stenbacka.

Forskningprojektet leds av Vania Ceccato, professor vid KTH. Hon säger att antalet poliser ökat med 20 procent sedan 2000. Merparten av poliserna har anställts i de större kommunerna, och antalet glesbygdskommuner som inte har någon polisnärvaro alls har samtidigt ökat.

Värst är polisbristen i norra Sverige. Där har vissa personer över två timmars körtid till närmsta polisstation, visar Ceccatos dataanalyser. I södra Sverige har ingen invånare längre körtid till polisen än 45 minuter, och i mellersta Sverige ligger den längsta körtiden på 76 minuter.

Dessutom varierar polisstationernas öppettider kraftigt. Vissa stationer är bemannade dygnet runt, medan andra bara är öppna bara några timmar om dagen.

– Vi fokuserar för mycket på storstäderna. Hur ska hela Sverige leva när vissa mindre kommuner inte får de polisresurser som krävs? säger Vania Ceccato.

Annons
Annons

I norra Sverige har vissa innevånare över två timmars körtid till närmaste polisstation.

Foto: Susanne Lindholm / TT Bild 1 av 1
I norra Sverige har vissa innevånare över två timmars körtid till närmaste polisstation.
I norra Sverige har vissa innevånare över två timmars körtid till närmaste polisstation. Foto: Susanne Lindholm / TT

Samtidigt är vi ett stort land med mycket glesbygd. Borde vi ändå bygga fler polisstationer i glesbygden?

– Min forskning har inte tagit ställning till den frågan.

Men Vania Ceccato säger att det finns flera nackdelar med en låg polisnärvaro på glesbygden. Bland annat gör en god polisnärvaro att den generella trygghetskänslan ökar.

Att polisen finns nära tillgänglig ökar medborgarnas tillit till samhället, menar hon. Vissa kommuner anlitar vaktbolag för polisliknande uppgifter, men det är inte säkert att det är en bra lösning, säger Vania Ceccato.

Både hon och Susanne Stenbacka påpekar att forskningsprojektet inte är färdigt ännu, och att resultaten är preliminära. De två forskarna kommer att presentera projektet under Brottsförebyggande årets årliga kriminologikonferens, som äger rum i Stockholm den här veckan.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons