Annons

Forskare om svaga länken: ”Flera bränder onödiga”

Brandrisk tidigare på våren och senare på hösten – detta spås nu bli en följd av klimatförändringarna. Forskare pekar också på svagheter som gjorde att sommarens skogsbränder kunde bli katastrofala.

Under strecket
Publicerad

En helikopter vattenbombar skogsbranden i skånska Hästveda. En skogsbrand rasar i Hästveda i Hässleholms kommun och flera familjehus har utrymts.

Foto: Johan Nilsson/TTBild 1 av 2

Platser som krävt större insatser de senaste dagarna. Källa: MSB

Bild 2 av 2

En helikopter vattenbombar skogsbranden i skånska Hästveda. En skogsbrand rasar i Hästveda i Hässleholms kommun och flera familjehus har utrymts.

Foto: Johan Nilsson/TTBild 1 av 1
Efter reklamen visas:
Beredskapen stärkt för skogsbränder
En helikopter vattenbombar skogsbranden i skånska Hästveda. En skogsbrand rasar i Hästveda i Hässleholms kommun och flera familjehus har utrymts.
En helikopter vattenbombar skogsbranden i skånska Hästveda. En skogsbrand rasar i Hästveda i Hässleholms kommun och flera familjehus har utrymts. Foto: Johan Nilsson/TT

I somras brann 25 000 hektar skog ner i Sverige. Nu rasar bränder återigen i skog på flera håll i Sverige efter att en lång period av torrt och soligt vårväder har lett till ökad brandrisk ovanligt tidigt på våren.

Fler dagar med brandrisk är något vi får vänja oss vid i framtiden som en följd av klimatförändringar, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps analys. Det innebär i praktiken en utsträckt ”säsong” för brandrisk i skogsmarkerna.

Det beror främst på att somrarna och perioden utan snötäcke blir längre, enligt Anders Granström, som forskar om skogsbränder vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Han pekar samtidigt på att det är väldigt svårt att förutspå hur risken för skogsbränder kommer att påverkas. Klimatet i Sverige spås generellt bli både varmare och bjuda på mer nederbörd än idag.

Annons
Annons

– Det som är väsentligt för brandrisken är hur nederbörden är fördelad och det är extremt svårt att säga något om. Om nederbörden sprids ut på många nederbördstillfällen med korta gap mellan hinner inte marken torka upp och det blir få brandriskdagar. Men om det blir längre perioder utan nederbörd, då kan det regna hur mycket som helst utanför de perioderna, men det blir ändå många dagar med brandrisk, säger Anders Granström.

En annan faktor som kommer att påverka hur stort problem skogsbränder blir i framtiden är hur bra samhället är på att förebygga bränder och att släcka dem som uppstår.

MSB har stärkt beredskapen genom att bland annat ha avtal med privata helikopterentreprenörer som vid hög brandrisk ska kunna vara i luften för att bekämpa eld inom en och en halv timme. Myndigheten har också ökat antalet så kallade skogsbrandsdepåer med släckutrustning på strategiskt lämpliga orter.

Men enligt Anders Granström är den viktigaste lärdomen efter förra sommarens bränder att efterkontrollen och eftersläckningsarbetet måste skärpas.

Han pekar på att det var ett fåtal bränder som kunde växa och eldhärja väldigt stora arealer. Flera av dem kunde räddningstjänsten snabbt begränsa och få under kontroll.

Men i nästa skede är det markägarnas ansvar att sköta efterkontrollen och eftersläckningsarbetet. Och där brast det, enligt Granström: bränderna blossade upp på nytt och blev omöjliga att kontrollera en eller två dagar efter att eftersläckningen påbörjats.

– Ska man dra enkla slutsatser kan man säga att de här bränderna var onödiga. Det brast i eftersläckningsarbetet. Det är en svår hantering, och det är lätt att göra missbedömningar, och samtidigt var det många bränder samtidigt inom små regioner och det överlastade systemet, säger Anders Granström.

Annons
Annons

Platser som krävt större insatser de senaste dagarna. Källa: MSB

Bild 1 av 1

Får vi vänja oss vid fler bränder som sommaren 2018 i framtiden?

– De bränderna visar potentialen om man inte lyckas. Några få bränder kunde leda till att stora arealer brann. Då bör man titta på hur man kan skärpa upp eftersläckningen och kontrollen, så att man undviker de stora händelserna.

Ett förändrat klimat väntas dock påverka skogen på fler sätt än ökad risk för bränder. Kortare vintrar och längre period på året då träden kan växa spås leda till ökad tillväxt, enligt Skogsstyrelsens analyser.

Men torka leder i sig till att träden växer långsammare och att de blir mer sårbara för angrepp från insekter. Efter förra årets torra sommar fick mellan tre och fem miljoner kubikmeter ved avverkas i förtid på grund av angrepp från granbarkborre.

– Kvantitativt sett orsakar granbarkborren större skador än brand, men skogsbränder är allvarligare för då riskeras liv och lem. Brinner det hårt som det gjorde i Västmanland 2014 så brinner så mycket av marken bort att det blir sänkt produktion i decennier framöver. Det kan vara en stor lokal katastrof, säger Hillevi Eriksson, klimatspecialist på Skogsstyrelsen.

Till andra skogsskador som spås öka hör rotröta och andra svampangrepp och stormfällning till följd av mindre tjäle i marken.

Sammantaget räknar Skogsstyrelsen med att klimatförändringar kommer att leda till ökad tillväxt i svensk skog.

– Men vi ser en stor osäkerhet i beräkningarna som har att göra med ökad torka. Det är inte lätt att beräkna eftersom förändringen går utöver vad vi känner till, säger Hillevi Eriksson.

Platser som krävt större insatser de senaste dagarna. Källa: MSB
Platser som krävt större insatser de senaste dagarna. Källa: MSB
Efter reklamen visas:
Här vattenbombar helikoptrar branden
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons