Annons

”Förslagen rår inte på extremisternas skolor”

Roger Haddad, Liberalerna.
Roger Haddad, Liberalerna. Foto: Claudio Bresciani/TT

Vi välkomnar att vårt förslag om etableringsstopp för konfessionella skolor snart kan bli verklighet. Men de aviserade förslagen kommer inte åt extremisterna som driver skolor, skriver Roger Haddad (L).

Under strecket
Publicerad

DEBATT | SKOLAN

Liberalernas förslag om ett etableringsstopp för nya konfessionella skolor har nu utretts och presenterats. Det har varit möjligt tack vare vår förhandling inom ramen för januariavtalet. Under den föregående mandatperioden presenterade inte S-MP-regeringen några skarpa åtgärder på denna punkt. En förklaring är att regeringspartierna har helt olika syn på vad som behöver göras. Liberalerna menar att alla elever ska ha tillgång till en allsidig och objektiv undervisning, utan religiös påverkan.

Det är uppenbart att flera konfessionella skolor inte har följt skollagen fullt ut när det gäller regeln att det ska vara frivilligt för elever att delta i moment, exempelvis vid morgonbön och samlingar av konfessionell art. Det har också förekommit konfessionella inslag i undervisningen, vilket inte är tillåtet, inte ens om skolan har tillstånd att bedriva en verksamhet med konfessionell inriktning. Bakgrunden till detta är att det är inom ramen för utbildningen, inte själva undervisningen, som detta är tillåtet. Utöver detta har det funnits skolor som i sitt arbete direkt motverkat jämställdhetsarbetet i synen på pojkar och flickor – men också lärare som uttalat sig homofobiskt eller undervisat på ett sätt som helt saknar stöd i vetenskapen.

Annons
Annons

Mot bakgrund av detta har Liberalerna föreslagit ett etableringsstopp för nya konfessionella skolor, men också att kvalitetsgranskningen av de befintliga ska skärpas. Vi föreslog redan för ett år sedan att en anmälningsplikt ska införas för alla de friskolor som vill bedriva en skola med konfessionella inslag så länge skollagen medger detta. Det borde vara en självklarhet både gentemot elever och föräldrar men också gentemot Skolinspektionens som handlägger och beslutar om tillstånd att man är tydlig med vilken typ av skolverksamhet man vill driva.

Det är inte acceptabelt att vi i dag har ett system där den sökande själv får välja om man vill uppge om det är en konfessionell skola eller inte. Konsekvensen blir att ingen i dag vet hur många elever i förskola, grundskola eller gymnasieskola som faktiskt går i en skola med konfessionell inriktning. Etableringsstoppet är viktigt och Liberalerna kommer fortsätta driva frågan så att det blir en lagändring. Vi menar också att en sammanhållen skoldag bör införas utan konfessionella inslag för att ytterligare förtydliga att under själva undervisningen ska det inte få förekomma några religiösa inslag.

För att komma åt andra fristående skolor som i dag är icke-konfessionella men som driver skolor med konfessionella inslag i både undervisningen och utbildningen, vilket helt strider mot skollagen, krävs ytterligare reformer. Liberalerna menar att skollagen ska skärpas och förtydligas men också regelverket kring tillståndsprövning. Att Vetenskapsskolan/Safirskolan i Göteborg och Kastets skola i Gävle har kunnat fortsätta sina verksamheter under så många år, trots återkommande brister, visar att regelverket inte är anpassat till verkligheten.

Annons
Annons

Ännu allvarligare är det att skolorna har och har haft koppling till personer som är aktiva inom den våldsbejakande islamistiska extremismen. Extremister ska inte bedriva förskolor och skolor med offentliga medel. De skolorna måste omgående bli av med sina tillstånd och avvecklas. Elever ska inte utsättas för den miljön, de ska inte undervisas av IS-återvändare eller i sin ledning ha personer som förhärligar terrorism eller indirekt riskerar stötta terrororganisationer med skolpengen.

Skolinspektionen har inte agerat tillräckligt offensivt och tufft de senaste åren. Liberalerna menar att en ny återkallelsegrund måste införas dels vid återkommande brister i kvaliteten, dels när det gäller frågor om värderingar och extremism. Att myndigheten inte kunnat agera snabbare och kraftfullare tidigare visar att regelverket måste ändras. Vi kommer fortsätta pressa S-MP-regeringen i de här frågorna. Vi välkomnar att vårt förslag om etableringsstopp för konfessionella skolor snart kan bli verklighet. Men de aviserade förslagen kommer inte åt extremisterna som driver skolor, det behövs ett stopp även där.

Roger Haddad (L)
skolpolitisk talesperson, vice ordförande i utbildningsutskottet

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons