Annons

Första AP-fonden: Därför fick vd:n sparken

Johan Magnusson tvingades lämna vd-posten med omedelbar verkan.
Johan Magnusson tvingades lämna vd-posten med omedelbar verkan. Foto: Stefan Gustavsson

Aktieköp i strid med fondens regelverk. Nu offentliggör styrelsen för Första AP-fonden varför vd Johan Magnusson fick sparken med omedelbar verkan i måndags.

Under strecket
Publicerad

I måndags berättade Första AP-fondens styrelse att Johan Magnusson fått sparken med omedelbar verkan för att ha brutit mot det interna regelverket för ”innehav och handel med finansiella instrument”.

Ordförande Urban Hansson Brusewitz betonade att Johan Magnusson inte hade gjort något brottsligt, men ville inte berätta vilken regel det rörde sig om. Det skapade ett antal frågetecken, vilket ledde till att styrelsen på onsdagsmorgonen lättade på förlåten.

Bakgrunden till avskedet är börsnoteringen av fastighetsföretaget John Mattson. Första AP-fonden var då en av huvudinvesterarna. I prospektet inför noteringen framgick det att fonden hade åtagit sig att investera 8,3 procent av aktierna till ett visst pris.

Vd Johan Magnusson fattade beslutet om investeringen. Men efter att prospektet blev offentligt anmälde han också intresse om att köpa aktier privat vid börsnoteringen. Han fick tilldelning av aktier och köpte dem. Därefter anmälde han köpet till Första AP-fondens regelenhet, som ifrågasatte köpet på grund av fondens regler.

Annons
Annons

”Anställda får inte heller utnyttja kunskap om Fondens placeringar eller handla i Finansiella Instrument där AP1 för tillfället gör eller inom kort kan förväntas göra affärer för Fondens räkning, där sådan kunskap finns”, står det i regelverket.

Vidare står det: ”Anställd som har rätt att lägga order för Fondens räkning får inte samtidigt eller i omedelbar anslutning till orderläggning för Fondens räkning lägga order för egen eller Närståendes räkning.”

Även i övrigt måste anställda undvika transaktioner som kan ge upphov till intressekonflikter i förhållande till fondens verksamhet, enligt reglerna.

Eftersom Johan Magnusson fattade beslutet om fondens investering ansåg regelenheten att fondens policy förhindrade honom att samtidigt handla privat i bolaget, skriver Första AP-fonden i onsdagens pressmeddelande.

”När fonden gör affärer ska den som har kunskap om sådan investering inte samtidigt investera i samma bolag för egen räkning, just för att inte misstänkas använda information som erhållits inom ramen för anställningen för egen
vinning. Compliance-funktionen anser att det inte krävs att affärerna görs samma dag för att de ska anses strida mot policyn utan det avser privata investeringar som görs i närtid till fondens investering i samma bolag”, skriver fonden.

Johan Magnusson ansåg, enligt fondens pressmeddelande, att hans privata transaktion inte strider mot fondens regler då prospektet var offentligt då han anmälde intresse om tilldelning av aktier. Avtalet om fondens investering hade tecknats drygt tre veckor tidigare.

Annons
Annons

Eftersom regelenheten och Johan Magnusson var av olika åsikt så informerades styrelseordförande Urban Hansson Brusewitz. Styrelsen fattade beslut om avsked.

Johan Magnusson tog med de anställda på konferens till ett vinslott i södra Frankrike, där Johan Magnusson äger en semesterlägenhet.

Johan Magnusson var vd för Första AP-fonden i elva år. En gång tidigare, hösten 2017, har hans handel kommit upp till diskussion. Då hade han initierat Första AP-fondens investering, men inte själv fattat beslutet om investeringen. Även då ville han handla i bolaget för egen räkning. Regelenheten var tveksam till investeringen, men kunde inte hänvisa till en tydlig regel så både fonden och vd investerade.

Sedan den 1 januari 2018 har dock fonden ett nytt regelverk.

Johan Magnusson var även i hetluften i medierna i fjol då Dagens Industri avslöjade att styrelsen och han åkte på studiebesök till Indien och Kina, till en kostnad av 44 600 per person. Tidningen avslöjade även att Johan Magnusson tog med de anställda på konferens till ett vinslott i södra Frankrike, där Johan Magnusson äger en semesterlägenhet.

Första AP-fondens styrelse lät revisionsfirman KPMG granska Frankrikeresan och firman kom fram till att Johan Magnusson inte hade haft någon ekonomisk vinning av konferensen.

Johan Magnusson får ett avgångsvederlag som motsvarar 18 månaders lön, totalt 8,3 miljoner. Styrelsen utsåg i måndags chefsjuristen Teresa Isele till tillförordnad vd.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons