Annons

Första AP-fonden lämnar inte skatteparadis

Urban Hansson Brusewitz säger att de ser över om de ska vara kvar på Caymanöarna eller flytta pengarna till ett annat land.
Urban Hansson Brusewitz säger att de ser över om de ska vara kvar på Caymanöarna eller flytta pengarna till ett annat land. Foto: Bezav Mahmod

Först sålde myndigheten alla aktier inom oljesand och kol, nu har Första AP-fonden sålt alla aktier inom olja och naturgas. Men myndigheten är fortfarande kvar på Caymanöarna och andra skatteparadis.

Under strecket
Publicerad

Det är inte klimatengagemang utan krass ekonomi som får Första AP-fonden att sälja bolag som sysslar med olja och naturgas.

– Vi säljer inte för att det är ett viktigt instrument ur ett klimatperspektiv, även om jag som person tycker att det är viktigt att vidta åtgärder för klimatet, utan för att vi ser finansiella risker med fossilt längre fram i tiden, säger myndighetens ordförande Urban Hansson Brusewitz till SvD.

Förändringarna spär på den finansiella risken med fossilt och ger oss ytterligare argument för att gå ur sektorn.

I fjol sålde Första AP-fonden aktier inom oljesand och kol och nu har fonden sålt aktier i bolag som sysslar med olja och naturgas. Myndigheten ska nu även backa ur externa fonder med fossila innehav. Inga svenska bolag eller fonder berörs.

Vid årsskiftet hade fonden närmare 5 miljarder kronor investerade i bolag som är inriktade på olja och naturgas. Samtidigt förvaltade Första AP-fonden runt 365 miljarder.

Har de kraschade oljepriserna påverkat er?

– Vi sålde faktiskt före prisfallet.

Vad säger du om Greta Thunberg?

Annons
Annons

– Jag vet inte varför jag äter mer vegetariskt i dag än förra året, det kanske är en Gretaeffekt. När det gäller normförskjutningar kan jag se en Gretaeffekt. Förändringarna spär på den finansiella risken med fossilt och ger oss ytterligare argument för att gå ur sektorn.

Till 2050 ska myndighetens investeringar vara koldioxidneutrala. Och till 2030 ska investeringarnas koldioxidutsläpp ha halverats.

Urban Hansson Brusewitz påpekar att Första AP-fonden är ålagd att vara föredömlig på hållbarhet utan att göra avkall på avkastningen.

Ändå har myndigheten betydligt fler miljarder investerade via skatteparadis än i fossilt.

Bara via Caymanöarna har fonden investerat 17 miljarder kronor. Myndigheten har till och med lagt sin egen, helägda, plattform för att investera i olika hedgefonder på Caymanöarna och har investerat drygt 12 miljarder via den.

EU satte de soldränkta brittiska öarna i Karibien på sin svarta lista med skatteparadis i februari i år. Första, Andra, Tredje, Fjärde och Sjätte AP-fonden har totalt placerat 45 miljarder via öriket, vilket SvD tidigare har skrivit om.

– Som en AP-fond betalar vi ingen skatt. Vi är inte där av det skälet utan för att en del av vår förvaltning sker genom hedgefonder och andra fonder som finns där. Vi har bedömt att det leder till lägre administrativa kostnader och andra fördelar.

Vilka fördelar?

– Det är bra fonder som har skapat en god riskvägd avkastning och som finns där och som vi har valt att samarbeta med.

Urban Hansson Brusewitz påpekar att Första AP-fonden tidigare bedömt att det inte utgör ett brott mot regler eller lagar för fonden att vara på Caymanöarna.

Annons
Annons

– Våra jurister tittar på detta nu. Ska vi vara kvar där eller flytta pengarna till ett annat land eller kan Caymanöarna ändra sig så att de inte längre hamnar på den svarta listan?

Caymanöarna har varit på EU:s grå lista sedan 2017 ändå är ni kvar, varför?

– I våra hållbarhetskriterier ingår social hänsyn, vilket innebär att vi också måste beakta skatteskäl. Men eftersom vi inte betalar skatt har vi funnit att det har varit legitimt och bra för pensionärerna att vara där. Vi måste utvärdera detta nu.

Legitimerar ni skatteparadis genom att ni är där?

– Det är något vi måste väga in i detta. Det kan vara ett problem.

Kan ni inte köpa fonder någon annanstans?

– Vi måste göra avvägningar om de andra fonderna är sämre eller bättre än de vi redan har. Vår uppgift är ju att se till att vi skapar en god riskvägd avkastning till Sveriges pensionärer.

Du säger att fossilt är en finansiell risk, men utgör inte EU:s och OECD:s allt kraftfullare försök att stoppa skatteflykt via skatteparadis också en finansiell risk?

– Det vet jag inte. Det är också något måste vi analysera, om det kan spilla över på hedgefonder och andra som vi samarbetar med.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons