Annons

Första AP-fonden överväger att släppa mer information

Johan Magnusson fick sparken som vd för Första AP-fonden.
Johan Magnusson fick sparken som vd för Första AP-fonden. Foto: Yvonne Åsell

Första AP-fondens styrelse ska ha ytterligare ett telefonmöte under måndagen för att se hur sparkandet av vd Johan Magnusson tagits emot och avgöra hur styrelsen ska agera, enligt uppgift till SvD.

Under strecket
Publicerad

Efter att Första AP-fondens styrelse på ett styrelsemöte i fredags beslutat att sparka vd Johan Magnusson med omedelbar verkan fortsatte styrelsen att ha telefonkontakt under helgen.

På måndagsmorgonen offentliggjorde styrelsen att Johan Magnusson får sparken för att ha brutit mot det interna regelverket för ”innehav och handel med finansiella instrument.”

Ordförande Urban Hansson Brusewitz betonade att Johan Magnusson inte hade gjort något brottsligt, men ville inte berätta vilken regel det rör sig om när SvD talade med honom på måndagsmorgonen.

– Vi går inte in på det i dag. Vi måste i så fall sekretesspröva informationen innan vi kan släppa den, sa han.

Styrelsen ska, enligt uppgift till SvD, ha ytterligare ett telefonmöte under måndagen för att ser hur nyheten har tagits emot. Då kan styrelsen bestämma huruvida den vill gå vidare, till exempel genom att sekretesspröva informationen för att se vad som kan offentliggöras.

Första AP-fondens regler för handel med värdepapper stipulerar till exempel att anställda själva ska kontrollera att papper som de anställda vill handla med inte finns på fondens förbudslista. Alla köp och försäljningar ska dessutom anmälas inom tre dagar efter affären.

Annons
Annons

Därtill får inte anställda sälja ett papper med vinst kortare tid än en månad efter köpet. Däremot går det bra att sälja ett förlustpapper tidigare – om inte papperet finns på förbudslistan.

Listan är betydligt längre, men sticker inte ut. Sådana här regler finns runtom i finansbranschen.

I Första AP-fondens regler står att det är vd:s skyldighet att ”utan dröjsmål” informera styrelsen om sådana här frågor. ”Överträdelse av Reglerna kan utgöra ett brott mot anställningsavtalet och kan leda till disciplinära åtgärder”, står det vidare.

Eftersom det är Första AP-fondens styrelse som har fastslagit reglerna och vd som ska se till att de följs, kan det vara svårt att bara ge vd en varning om han eller hon bryter mot reglerna, påpekar en person i branschen som vill vara anonym. Därför kan konsekvensen bli allvarligare, i det här fallet avsked.

Enligt uppgift till SvD rör sig avskedandet om en enda händelse. Det ska alltså inte vara en sammanvägning av flera olika aspekter av Johan Magnussons agerande.

Men Johan Magnusson var i hetluften i medierna i fjol då Dagens Industri avslöjade att styrelsen och han åkte på studiebesök till Indien och Kina, till en kostnad av 44 600 per person. Tidningen avslöjade även att Johan Magnusson tog med de anställda på konferens till ett vinslott i södra Frankrike, där Johan Magnusson äger en semesterlägenhet.

Första AP-fondens styrelse lät revisionsfirman KPMG granska Frankrikeresan och firman kom fram till att Johan Magnusson inte har haft någon ekonomisk vinning av konferensen.

SvD har sökt Johan Magnusson, via Första AP-fonden, utan att lyckas nå honom. SvD har även sökt ansvarig minister, Per Bolund, MP, utan att nå honom. Till Dagens Nyheter sa Per Bolund dock att han tyckte att det var bra att styrelsen agerade när de interna reglerna inte efterlevdes.

Johan Magnusson får ett avgångsvederlag som motsvarar 18 månaders lön, totalt 8,3

miljoner.

Styrelsen har utsett chefsjuristen Teresa Isele till tillförordnad vd.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons