Annons

Linda Bakkman:Första rådet: undvik dryck som bidrar till ökat energiintag

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Kanske känns det lättare att blunda för extrakilona. Men övervikt hos barn försvinner sällan av sig självt och riskerar att leda till ohälsa. Med rätt kunskap kan ni skapa nya vanor som hela familjen mår bra av.

Under strecket
Publicerad

Goda vanor grundläggs tidigt. Övervikt hos barn beror precis som hos vuxna på ett samspel mellan genetiska faktorer, matvanor och fysisk aktivitet. Övervikten kan ge upphov till smärta, orörlighet, trötthet, socialt utanförskap och dålig självkänsla. Dessutom kan den kopplas till ökad risk för framtida ohälsa.

Barn med övervikt är mer benägna att vara överviktiga även som vuxna. En omfattande metaanalys visar att barn och ungdomar med fetma har fem gånger högre risk än normalviktiga barn att vara överviktiga även i vuxen ålder. Ungefär 55 procent av barn med övervikt fortsätter vara överviktiga i tonåren, 80 procent av överviktiga ungdomar kommer fortfarande att vara överviktiga som vuxna.

Som förälder kan det såklart kännas svårt att veta hur man ska hantera en hög vikt hos barnet. Kanske känns det enklare att blunda för extrakilona. Men övervikt går sällan över av sig själv (om inte barnet är under tre år), det är viktigt att vi som föräldrar stöttar med goda vanor, ju tidigare desto bättre.

I unga år är det kanske inte ens nödvändigt barnet själv är medveten om övervikten och dess problem. Det räcker med att föräldrarna gör genomtänkta val kring mat, lek, rörelse, skärmtid och sömn.

Annons
Annons

Men ju äldre barnen blir desto viktigare blir det att involvera dem. Att på rätt sätt tala om och hjälpa barnet att motverka övervikt och fetma leder enligt forskning inte till ätstörningar, tvärt om. Ju sämre barnet mår i sin vikt och ju färre hälsosamma strategier det har tillgång till desto större är risken för självsvält eller överätning och ett komplicerat förhållningssätt till mat. Fokus bör ligga på hälsa och funktion snarare än vikt och på hälsosam livsstil snarare än strikta dieter.

Det är viktigt att inte ha en för snäv inställning till hälsosam mat och likställa ”nyttigt” med ”energisnålt”. Tillräckligt med energi och näring är viktigt för alla men i synnerhet för växande barn. Vid sidan av övervikt är den omvända problematiken, att äta för lite, också hälsovådligt.

Vi som föräldrar bör föregå med gott exempel och undvika att bedöma oss själva – eller andra – utifrån kroppsform. Tala istället positivt om ork, rörlighet och styrka utan att skuldbelägga. Involvera hela familjen i livsstilsförändringarna som måste till. Den mat som finns tillgänglig hemma, matpreferenserna i familjen i stort och familjens vanor kommer att påverka vad och hur barnet äter.

Här är sex konkreta råd för att förebygga och hantera övervikt hos barn – många av dem är giltiga även för vuxna. Och kom ihåg: bra mat handlar om mer än att anpassa energiintaget till energiutgifterna. Bara för att ditt barn är normalviktigt och inte tycks gå upp i vikt oavsett vad det äter är det alltså inte fritt fram för läsk, småätande och näringsglesa livsmedel.

Annons
Annons

1. Undvik sockersötade drycker

Dryck sötad med socker ökar risken för övervikt hos barn. Motsvarande koppling till viktökning ses inte med andra sockerrika livsmedel (vilket det gör hos vuxna). Flytande kalorier mättar sämre, vi äter inte mindre för att vi dricker kolhydrater. Istället bidrar drycken till ett ökat energiintag. Att dricka vatten istället för energiinnehållande dryck kan vara ett effektivt sätt att hålla nere det totala energiintaget.

2. Se upp med portionsstorleken

Barn under tre år är ofta bra på att själva reglera sitt energiintag, men ju äldre barnet blir desto större betydelse får portionsstorleken. Kroppens signaler på hunger och mättnad räcker heller inte alltid för att vägleda till vad som är lagom. Testa att erbjuda mindre portioner och låt barnet nöja sig med en portion, erbjud grönsaker om barnet är fortsatt hungrigt. Att äta långsamt kan göra det lättare för barnet att uppmärksamma mättnad. 

3. Avled uppmärksamheten

Precis som vuxna kan barn vilja äta av andra anledningar än hunger. Genom att sysselsätta sig, gärna fysiskt, kan man skifta fokus om suget är ett symtom på rastlöshet eller tristess snarare än på hunger.

4. Begränsa snabbmat och snacks

Energitäta livsmedel med hög fetthalt och lite näring och fibrer gör barn och ungdomar mer benägna att utveckla övervikt och fetma. Ät rikligt med frukt och grönt och välj magrare alternativ i mejeri- och charkuteridisken. Med en varierad och näringsrik baskost behövs inget totalförbud mot godis och sötsaker, även om mängden bör begränsas.

5. Ät regelbundna måltider

Att hoppa över frukosten eller andra måltider har visat sig vara kopplat till övervikt. Det går dock inte att klargöra om överviktiga barn äter frukost i lägre utsträckning eller om frukostätare inte riskerar övervikt i samma omfattning. Regelbundna måltider kan minska risken för sug och småätande och bidra till att vi orkar hålla oss mer aktiva.

6. Amma ditt barn om du kan

Barn som ammas tycks ha 25 procent lägre risk att drabbas av övervikt. Ju längre ett barn ammas desto större blir skyddet mot fetma, menar Världshälsoorganisationen (WHO). WHO rekommenderar de som har möjlighet att amma i minst sex månader, följt av näringsrika kompletterande livsmedel med fortsatt amning upp till två år eller längre. Barn som ammas, helt eller delvis, får en gynnsam sammansättning av tarmfloran som delvis skyddar mot fetma har Göteborgsforskare visat.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons