Annons

”Försvaret saknar 29 miljarder till investeringar”

Försvarsmakten saknar 29 miljarder kronor till 2025. Det visar Ekonomistyrningsverkets (ESV) genomgång av investeringsplanerna. Då ingår vad som redan är planerat.

Räknas även önskade investeringar in är försvarsekonomin underfinansierad med 88 miljarder.

Under strecket
Publicerad

ÖB Micael Bydén i riksdagen på tisdagen.

Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 1

ÖB Micael Bydén i riksdagen på tisdagen.

Foto: Lars Pehrson Bild 1 av 1
ÖB Micael Bydén i riksdagen på tisdagen.
ÖB Micael Bydén i riksdagen på tisdagen. Foto: Lars Pehrson

– Det är mångmiljardbelopp, sammanfattade ÖB Micael Bydén i riksdagen vid lunchtid utan att vilja gå in på några siffror.

Några timmar senare offentliggjordes ESV-rapporten – med skarp kritik mot Försvarsmaktens egna underlag:

”ESV anser att bristerna, i form av överskattade materielleveranser och överskattat genomförande av vidmakthållandeåtgärder, omöjliggör för Försvarsmakten och regeringen att fatta väl underbyggda beslut och utveckla den operativa förmågan effektivt”.

ESV:s generaldirektör Clas Olsson till SvD:

– Vi har tittat på deras underlag och förklarat hur man borde redovisa det för att det ska bli tydligt. Alltså det Försvarsmakten behöver och det man kan få för pengarna.

Hur bedömer ESV den nuvarande redovisningen?

Annons
Annons

– Det redovisas inte riktigt som man ska göra och det bidrar till brist på transparens. Det finns dels ett element av överplanering, man lägger in mer saker än man har anslag för, dels tar man inte höjd för en del prisuppräkningar som kommer att ske som man erfarenhetsmässigt vet kommer att ske, men inte exakt hur stora, säger Clas Olsson.

Vilka blir konsekvensen?

– Vid slutet av året varje år kommer man att ha för lite pengar i förhållande till den plan man har redovisat.

Vad står siffran 29 miljarder för?

– Vid slutet av året varje år kommer Försvarsmakten att ha för lite pengar i förhållande till den plan man har redovisat. Vi redovisar hur mycket det är som fattas varje år.

Efter reklamen visas:
Svenskt försvar – från särintresse till högprioriterat

Vid en nivå som stannar vid planerade investeringar saknas sammanlagt 29 miljarder till och med 2025, alltså under resterande år av nuvarande försvarsbeslutsperiod, till 2020, och därefter under nästa period under åren 2021–20125.

– Det är fyra miljarder per år ungefär som fattas. Det är skillnaden mellan vad Försvaret säger att man planerar att anskaffa och vad man faktiskt kommer att kunna skaffa under den här perioden.

Det totala beloppet under samma period är enligt ESV:s beräkningar ungefär tre gånger högre:

”Utifrån det som går att utläsa av Försvarsmaktens budgetunderlag uppfattar vi att det samlade behovet av anslagstillskott för nuvarande och nästa försvarsinriktningsperiod är 88,2 miljarder kronor”.

– Där har vi redovisat för att få ett större sammanhang, det är det äskande som Försvaret har i sitt budgetunderlag, alltså extrapengar som man anser att man behöver under kommande år. Då inkluderar det en massa saker som inte finns i den nuvarande investeringsplanen, säger generaldirektören Clas Olsson till SvD.

Annons
Annons

ESV-rapporten kommer nu att ingå i den helhetsbedömning av försvarsekonomin som regeringen har beställd från Statskontoret med slutdatum i mitten av december.

På onsdagen informeras även försvarsberedningen om innehållet. beräkningarna kommer också att ligga till grund för nästa försvarsbeslut våren 2020.

ÖB Micael Bydén kommenterade på tisdagen ESV-rapporten utan att gå in på vilka exakta nivåer det rör sig om:

– Vi har haft ett nära samarbeta med ESV. Mycket av det vi har diskuterat är det vi tidigare har identifierat själva: uteblivna kompensationer för fördyringar och urholkningseffekter. Det får stora effekter på vår investeringsplan på ett sätt som vi inte kan kontrollera och vi blir inte ersatta för det.

Vad har ni gjort för att komma till rätta med detta?

– Det här är en del av problematiken vi har försökt lyfta fram. Vi har i vår planering skjutit investeringsbehov för framtiden för vi har inte haft ekonomi att gå till anskaffning.

Redan kortsiktigt saknar Försvaret pengar, tre miljarder 2019, utan att det tillförs nya medel i övergångsbudgeten. Det slår då mot personal, materiel och övningar.

– Konsekvenserna får vi på bredd i verksamheten, säger ÖB.

Tror du på mer pengar nu på kort sikt?

– Det jag hör är att det finns en bred samsyn på politisk nivå att det behövs mer resurser till säkerhet och försvar.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons