Annons

Försvaret till hård attack mot åklagaren

Att Ola Rolléns försvarsadvokater anser att han är oskyldig kom inte som en överraskning när insiderrättegången mot honom avslutades, en dag tidigare än beräknat. Ola Rolléns advokater Christian Hjort och Knut Bergo angrep också norska Økokrim för att de överhuvudtaget åtalat Rollén.

Under strecket
Publicerad

Advokaterna Christian Hjort och Knut Bergo menar att det var fel att överhuvudtaget åtala Ola Rollén.

Foto: Heiko Junge/TT

Advokaterna Christian Hjort och Knut Bergo menar att det var fel att överhuvudtaget åtala Ola Rollén.

Foto: Heiko Junge/TT
Advokaterna Christian Hjort och Knut Bergo menar att det var fel att överhuvudtaget åtala Ola Rollén.
Advokaterna Christian Hjort och Knut Bergo menar att det var fel att överhuvudtaget åtala Ola Rollén. Foto: Heiko Junge/TT

OSLO Parterna står så långt ifrån varandra som det går under en rättegång. Försvaret anser att det varken har bevisats att Ola Rollén fick insiderinformation, att han i så fall missbrukade den eller ens hade något motiv för att göra det. Dessutom anser försvararna att åklagaren Marianne Bender använder ”sin fria fantasi” när hon spekulerar om kurspåverkan av den information hon hävdar att Rollén skulle han handlat på – i strid med vad alla vittnen under rättegången sagt.

– Økokrim har ändrat åtalet inte mindre än sex gånger. Det har försvårat för vår klient att försvara sig och kränkt de rättigheter han har enligt människorättighetskonventionen, sa Christian Hjort.

Enligt advokaten Knut Bergo, en av Norges ledande experter på insiderhandel som också är en del av Ola Rolléns team, finns det ingen logik i att Rollén skulle köpa aktier i det norska företaget Next Biometrics, om avsikten var att uppnå en kortsiktig kursvinst.

Annons
Annons

Skälet är att det var Ola Rolléns generösa erbjudande om att gå med på en emission i Next till en överkurs på mer än 30 procent som gjorde att aktien steg som en raket.

– Detta innebar att han gav en ”gåva” till de existerande aktieägarna, sa Knut Bergo.

Samtidigt som kursen för Next låg på 45-47 norska kronor, förhandlade Rollén om ett avtal som innebar att han köpte aktier för 120 miljoner kronor till en kurs på 60 kronor per aktie. Om Rollén bara hade velat tjäna pengar på en snabb aktiehandel hade han förstås inte satsat så mycket pengar en emission.

Men enligt sitt eget vittnesmål såg han detta som en långsiktig investering. Fortfarande har den fond han etablerat och som aktierna köptes för, inte sålt en enda aktie. Avsikten med emissionen var att tillföra företaget nytt kapital och ge fonden en stor ägarandel.

Enligt de två försvarsadvokaterna bygger hela åtalet mot Ola Rollén på ett missförstånd.

Det är inte överraskande att aktien steg på Oslo börs när emissionen blev känd, enligt försvaret. Här fanns ju en investerare som var villig att betala en betydlig överkurs.

– Reglerna som ska skydda aktieägarna mot insiderhandel är till för att skydda värdet av deras existerande aktiepost. Lagen är inte till för att skydda dem mot att inte få ta del av en gåva i form av en kursuppgång efter att de sålt sina aktier, sa Christian Hjort.

Enligt de två försvarsadvokaterna bygger hela åtalet mot Ola Rollén på ett missförstånd. Den norska finansinspektionen trodde att Ola Rollén och fonden Greenbridge var två olika aktörer.

De uppfattade det därför som om Ola Rollén såg en möjlighet till att tjäna pengar på att han visste om att Greenbridge skulle gå med på en emission. Han skulle då agera som en ”frontrunner” som det kallas på börsspråket när till exempel en direktör handlar för egen del på information om en affär hans eget företag ska göra.

– Åklagaren framställer det som om Ola Rollén, som leder ett stor börsföretag i Sverige, var medveten om att han hade insiderinformation och avsiktligt tog risken att göra en vinst på en mindre aktiepost för att glädja de investerare han lockat in i fonden. Det är absurt, sa Christian Hjort.

– Om Finansinspektionen förstått att det handlade om samma aktör som både köpte aktier och som gick med på en emission skulle Rollén aldrig anmälts. Men ett misstänksamhetens ljus kastades redan från början på Ola Rollén. Økokrim lät sig påverkas av det och efterforskningen skedde därför inte på ett opartiskt sätt, sa Christian Hjort.

– Jag har under ett års tid funderat på ur det kunde gå som det gick. Jag stöder mina advokaters syn på att det handlar om ett missförstånd. Det skapades det som på engelska kallas för en ”perfect storm” eftersom alla händelser låg så nära i tiden att det var lätt att misstolka dem, sa Ola Rollén när han fick möjligheten till en avslutande kommentar.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons