Annons

Bilder: Vinnande skisserna på Försvarets Tofta-bygge

Gotland ses som geopolitiskt viktigt på grund av sin närhet till de baltiska staterna och Ryssland. Debatten om gasledningen Nordstream är ett exempel på detta. Bygglovet för den första etappen av Försvarets anläggning på Tofta är nu klart – här är de vinnande skisserna.

– Den största utmaningen är den mycket tajta tidplanen, säger Stephanie Rimskog, handläggare på Fortifikationsverket.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Vaktbyggnaden vid infarten till anläggningen.

Foto: C.F. MøllerBild 1 av 1

1 / 7

Vaktbyggnaden vid infarten till anläggningen.
Vaktbyggnaden vid infarten till anläggningen. Foto: C.F. Møller

Sedan pansarregementet P 18 lades ned 2006 har Gotland i princip stått utan försvar. Nu ska det bli ändring på det. Försvarsmakten har nu fått bygglov för den första etappen av sin nya anläggning på Tofta skjutfält.

Är detta ett förslag som kommer att bli verklighet?

– Förslaget som CF Möller vann arkitektupphandlingen med illustrerar deras gestaltningskoncept "kamouflage", det vill säga att byggnaderna ska anpassa sig till den omgivande naturen. Bilderna på vakten och gym/motionshall är exempel på hur byggnaderna kan utformas. De kommer inte att bli exakt som på skisserna utan för tillfället pågår en anpassning till brukarnas krav. Grundidén kommer vi dock att försöka bevara, säger Stephanie Rimskog på Fortifikationsverket.

Annons
Annons

Del av den planerade garnisonen, med ett gym.

Foto: C.F. MøllerBild 1 av 1

2 / 7

Del av den planerade garnisonen, med ett gym.
Del av den planerade garnisonen, med ett gym. Foto: C.F. Møller

Hur har ni resonerat när det gäller funktion och form?

– Etableringen ska få ett samtida arkitektoniskt uttryck och vara energieffektivt. Byggnaderna ska ta tillvara på platsens karaktär och spegla verksamheten. Enkelhet och nytta ska vara ledorden, säger Stephanie Rimskog.

Den första delen av försvarets anläggning kan stå klar redan 2018. Utöver Tofta skjutfält har försvarsmakten köpt tre omkringliggande fastigheter till en kostnad av tre till fyra miljoner kronor. Inledningsvis ska 160 fast anställda militärer arbeta vid anläggningen.

Den totala kostnaden för försvarets nya anläggning ligger på cirka 780 miljoner kronor. Bygget väntas vara helt färdigställt lagom till 2020.

Annons
Annons

Närmare bild på gymmet.

Foto: C.F. MøllerBild 1 av 1

3 / 7

Närmare bild på gymmet.
Närmare bild på gymmet. Foto: C.F. Møller

Vilka har varit och är de största utmaningarna kring bygget?

– Den största utmaningen är den mycket tajta tidplanen. Idag finns i stort sett ingenting på Tofta, all teknisk försörjning behöver byggas upp från grunden. Vi måste även ta hänsyn till befintliga natur- och kulturvärden och klara av bygglovsprocessen samt upphandlingstiderna inom den givna tidsfristen, säger Stephanie Rimskog.

Annons
Annons

Material och färger är noga utvalda för att smälta in i landskapet.

Foto: C.F. MøllerBild 1 av 1

4 / 7

Material och färger är noga utvalda för att smälta in i landskapet.
Material och färger är noga utvalda för att smälta in i landskapet. Foto: C.F. Møller

Vilka är de största skillnaderna kring hur man tänker kring försvarsanläggningar i dag jämfört med de som byggts tidigare i modern tid, som exempelvis klassiska kasernbyggnader?

– I dag är miljöaspekten mycket viktigare än tidigare. Den nya etableringen ska vara så miljövänlig som möjligt. Vi installerar solceller på de stora söndervända takytorna på motorområdet och försöker att belasta det kommunala vattensystemet så lite som möjligt genom att ha egna bufferttankar, att använda regnvatten till spolhallen samt att återanvända spolvattnet. Vi ska även certifiera ett antal byggnader enligt "Miljöbyggnad Silver".

Annons
Annons

Skiss på plutonförråd.

Foto: C.F. MøllerBild 1 av 1

5 / 7

Skiss på plutonförråd.
Skiss på plutonförråd. Foto: C.F. Møller

Fortifikationsverket uppges ha lyssnat på Region Gotlands önskemål om förändringar i förslaget, vilka är dessa förändringar?

– Region Gotland önskade att etableringen syns så lite som möjligt från Toftavägen samt att åkerflikarna skulle bevaras som öppna ytor. Vi flyttade därför i ett tidigt skede in byggnaderna så att endast vakten kommer att synas från Toftavägen.

Regionen påpekade även vikten av att vi tar hänsyn till vattensituationen på Gotland.

Annons
Annons

Tofta skjutfält.

Foto: Tobias Wallström/TTBild 1 av 1

6 / 7

Tofta skjutfält.
Tofta skjutfält. Foto: Tobias Wallström/TT

Hur ser ni på risken för överklaganden?

– Ett antal berörda grannar har yttrat sig i bygglovsprocessen. Vi har besvarat samtliga yttranden och försökt att ta hänsyn till de framförda åsikterna där så har varit möjligt. Vi är medvetna om att det finns en risk att några trots det kommer att välja att överklaga bygglovsbeslutet.

Annons
Annons

Målet är inte att gömma byggnaderna utan låta dem bli ”en del av platsen”, skriver arkitektfirman.

Foto: C.F. MøllerBild 1 av 1

7 / 7

Målet är inte att gömma byggnaderna utan låta dem bli ”en del av platsen”, skriver arkitektfirman.
Målet är inte att gömma byggnaderna utan låta dem bli ”en del av platsen”, skriver arkitektfirman. Foto: C.F. Møller

Christian Hegardt, stadsarkitekt, är nöjd över det arbete som danska arkitektfirman C.F. Møller och Fortifikationsverket gjort kring nybyggnationen.

– De har en hög ambitionsnivå kring material och gestaltning. Det är inte säkert att man har så tydliga gestaltningsförtecken när man planerar den här typen av byggnader. Det är något som vi tycker är väldigt bra, säger Christan Hegardt, till Hela Gotland.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons