Annons

Claes Arvidsson:Förtjänar Stefan Löfven verkligen en andra chans?

Annie Lööf och Jan Björklund verkar ha glömt bort Transportgate.

Under strecket
Publicerad

IT-skandalen briserade 2017.

Foto: Erik Simander/TTBild 1 av 1

IT-skandalen briserade 2017.

Foto: Erik Simander/TTBild 1 av 1
IT-skandalen briserade 2017.
IT-skandalen briserade 2017. Foto: Erik Simander/TT

Det pågår för närvarande två märkliga processer i Sverige. En är rubrikdragande och en annan sker mer i skymundan. Som en del i den första lutar det mot att talmannens regeringsbildningsvånda slutar med att Stefan Löfven kommer tillbaka som statsminister med support från Liberalerna och Centerpartiet.

För L och C är det viktigare att hålla masken mot SD än att en ny regering ska föra den politik som de båda partierna gick till val på. Och som de fortfarande säger sig vilja stå för.

Den andra processen utspelas i Arbetsdomstolen, där Transportstyrelsens tidigare GD Maria Ågren med facket i ryggen kämpar för att avskedandet av henne ska underkännas. När IT-skandalen med outsourcing till ej säkerhetsgodkänd personal i utlandet, avslöjades fick hon först lämna Transportstyrelsen (med officiell hänvisning till oenighet med infrastrukturminister Anna Johansson). Hon fick dock behålla GD-titeln och med placering i regeringskansliet. När det sedan avslöjades att hon godtagit ett strafföreläggande på 70 dagsböter (billigt för att ha lämnat ut ”nycklarna till riket”), fick hon helt sonika kicken.

Annons
Annons

Något som hon alltså inte accepterar. 

Det är oklart om Ågren överhuvudtaget inser att hon har agerat felaktigt. Trots att hon hade varslats internt och varnats av Säpo valde hon – och hennes styrelse – att bryta mot Säkerhetsskyddslagen, Personuppgiftslagen och Offentlighets- och sekretesslagen samt myndighetens egna krav på informationssäkerhet.

Hon informerades om att outsourcingen skulle medföra ”fara för livet för poliser och officerare”. Utan att reagera.

I AD har Ågren till sitt försvar tryckt på att signalerna från tidigare GD och regeringen var entydiga: genomför outsourcingen. I förhandlingarna har hon dessutom hävdat att strafföreläggande trycktes på henne av två regeringstjänstemän – allt i syfte att undvika den ökade offentlighet kring skandalen som en rättegång skulle ha medfört. Kort sagt, man ville mörka.

Trots att det rör sig om en säkerhetsskandal vars potentiella skada jämförts med Bergling-affären, gick aldrig information till varken oppositionens partiledare, Utrikesnämnden, Justitieutskottet eller Försvarsutskottet.

Det är en sida av saken. Den andra handlar om hur regeringen Stefan Löfvens fungerade. Rättare sagt bristen på agerade.

Infrastrukturminister Anna Johansson visste inte om skandalen – trots att hennes statssekreterare hade fått information om saken. Inrikesminister Anders Ygemans statssekreterare Ann Linde informerade inte sin chef när hon fick kunskapen. Försvarsminister Peter Hultqvist tog inte saken vidare. Statsministerns högra hand statssekreteraren Emma Lennartsson hade fått informationen, men inte förstått och inte heller reagerat.

Annons
Annons

När skandalen briserade i juli 2017 uttryckte statsminister Löfven sitt fortsatta förtroende för de direkt ansvariga ministrarna Johansson och Ygeman, liksom för tredjemannen Hultqvist. Allianspartierna flaggade då för att rikta misstroendevotum mot de tre ministrarna. I slutändan blev det bara två, men innan hotet hann utlösas avgick Johansson och Ygeman på, som det hette, egen begäran. Inte heller då framförde Löfven någon kritik mot det skedda. 

Jo, förstås han tyckte att det hade varit trevligt att bli informerad. I själva verket hade Löfven själv valt att abdikera från det övergripande ansvaret genom att flytta krisledningen från ”sig själv” till inrikesdepartementet. Med det indirekta budskapet att ”jag är inte intresserad”. 

Det mest relevanta hade förstås varit att rikta misstroende mot statsministern, men de missnöjda allianspartierna ville inte ha nyval. Och hur gick det med ansvarsutkrävandet i S?

Anders Ygeman blev gruppledare i Riksdagen och hans statssekreterare Ann Linde är fortfarande EU- och handelsminister.

Anna Johansson toppade årets riksdagslista i Göteborg.

Stefan Löfven fick inte riksdagens förtroende i omröstningen 25 september. Sedan dess har L och C blivit mer toleranta. De har uppenbarligen glömt Transportgate. Bland mycket annat.

CLAES ARVIDSSON är författare, mångårig ledarskribent i Svenska Dagbladet och redaktör för Säkerhetsrådet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons