Annons

Torbjörn Isacson:Risk för att storbolagen reas ut

Illustrationsbild.
Illustrationsbild. Foto: Lars Pehrson

Allt mindre tyder på att Riksbanken höjer räntorna. Det får en rad effekter på både företag och privatpersoner.

Under strecket
Publicerad

Senast ut är SEB som inte tror att Riksbanken kommer att höja, utan lämna reporäntan oförändrad åtminstone fram till slutet av 2020. Med tanke på mängden dystra makroekonomiska signaler, internationell oro och att andra centralbanker börjat backa så är det inte helt oväntat.

Redan när räntan sjönk till minusnivåer 2014 talades om att vi gick ut på osäker mark. Den osäkerheten väntas nu fortsätta ännu längre, och det ser ut kunna finnas barn som börjar skolan utan att ha varit med om något annat än minusränta. Med tanke på omsättningshastigheten för börs-vd:ar numera så börjar den mångåriga minusräntetiden också göra att allt fler av dem bara haft sin position med en minusränta att ta hänsyn till.

Effekterna är gigantiska. Det är väldigt svårt att hitta något att investera i som ger en rimlig avkastning utan att risken är hög. Att säkerheten emellanåt prioriteras syns tydligt exempelvis när Frankrike för en månad sedan för första gången gav ut statspapper till ett värde på drygt 100 miljarder kronor med minusränta.

Annons
Annons

Den fortsatt låga räntan gynnar alla bolag med stora skulder och tillgångar som i sin tur kan blåsas upp i värde av att efterfrågan måste söka sig någonstans. Till den kategorin hör bland annat fastighetsbolagen. Förutom att välskötta fastighetsbolag kan få chansen att tjäna ännu mer pengar genom att lånekostnaderna är låga så kan mindre välskötta bolag, som egentligen borde ha slagits ut, få en respit. Det riskerar i sin tur att göra problemen än större den dag de till slut kommer upp till ytan.

På samma sätt finns risken för så kallade zoombieföretag i alla möjliga branscher, det vill säga företag som egentligen inte borde överleva men ändå rullar på tack vare de nedtryckta lånekostnaderna.

De låga räntorna lär också göra att den svenska kronan kommer att vara fortsatt väldigt svag. Kronan har under flera år tappat dramatiskt i värde mot de flesta valutor, inte minst dollar och euro.

Det har hjälpt Sveriges stora exportföretag, där de ledande verkstadsjättarna länge kunnat rada upp rekord för allt från försäljning och orderingång till vinst och lönsamhet. Förutom den svaga kronan har investeringar emellanåt varit lättare att räkna hem när lånekostnaden varit så låg.

Senaste rapportperioden visar att det börjat hacka på en hel del håll för de verkstadsbolag som tidigare presenterat rekordsiffror. Osäkerheten ökar runtom i världen. Exempelvis fordonsindustrin backar, vilket i sin tur påverkar en rad andra branscher.

Fortsatt låga räntor och svag krona kan lindra de bekymren för exportbolagen. Lyckas de därmed stabilisera vinstnivåerna på höga nivåer kan mycket vara vunnet.

Annons
Annons

Å andra sidan är det inte alltid helt lätt att få avkastning på en investering i en lågräntenivå. Effekten av en svag krona är numera heller inte alls lika stor som förr bland de stora exportbolagen, där produktionen oftast är mycket mer komplex och internationaliserad. Det sänkta omvandlingstrycket i en valutaavdomnad bransch blir dessutom allt mer omdebatterad.

Som vanligt finns det dessutom en baksida av myntet – där exportörerna gynnas, åtminstone kortsiktigt, så missgynnas alla importföretag. Handelsföretagen lider redan av en svårartad strukturomvandling som slår ut mängder av bolag. Även om en låg ränta möjligen gör att spenderbyxorna plockas fram på sina håll så räcker det inte för att motverka de negativa effekterna av att göra inköp med en svag svensk krona.

Förutom ökad utslagning i en del branscher så lär uppköpen av de svenska företagen också fortsätta. Den svaga kronan ger rejäla rea-skyltar när internationellt kapital vill köpa upp både fasta tillgångar, som fastigheter, och företag. I långa loppet är riskerna stora med ett näringsliv där framstående bolag köps upp för reasummor och inflytandet försvinner utomlands.

Så även om det kan finnas fördelar med den fortsatt låga räntan så är den både ett bevis på fundamentala svagheter i Sverige och i den internationella konjunkturen, och riskerar att bygga upp än större bekymmer.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons