Annons

Kulturprofilen var ”tjänsteleverantör” åt Akademien

Ekobrottsmyndigheten ar inlett en förundersökning gällande ekonomisk brottslighet kopplat till Svenska Akademien. Samtidigt har Akademiens tidigare hemliga utredning om samröret med Jean-Claude Arnault blivit offentlig.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

I granskningsrapporten från Hammarskiöld & Co framkommer att Jean-Claude Arnault var "tjänsteleverantör" åt Svenska Akademien.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

I granskningsrapporten från Hammarskiöld & Co framkommer att Jean-Claude Arnault var "tjänsteleverantör" åt Svenska Akademien.

Foto: Jonas Ekströmer/TT
I granskningsrapporten från Hammarskiöld & Co framkommer att Jean-Claude Arnault var "tjänsteleverantör" åt Svenska Akademien.
I granskningsrapporten från Hammarskiöld & Co framkommer att Jean-Claude Arnault var "tjänsteleverantör" åt Svenska Akademien. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Ekobrottsmyndigheten gick ut med att de inlett förundersökningen under fredagen. Chefsåklagaren Jan Tibbling sa däremot inte exakt vilka brott som utreds eller om någon akademiledamot är misstänkt.

– Jag är väldigt begränsad i vad jag kan kommentera. Uppgifter om brottsmisstankar, vem eller vilka som utreds kommer inte att kommenteras, säger han.

Tibbling säger till SvD att förundersökningen inleddes efter att en anmälan från en person utan koppling till Akademien inkommit runt 10 april. 20 april gick Akademien ut med att de lämnat över en utredning om organisationens kopplingar till den så kallade kulturprofilen, Jean-Claude Arnault, till Ekobrottsmyndigheten.

– Vi har då sett att det finns skäl att misstänka att brott har begåtts och sedan får vi se genom utredningen om en person eller personer kan knytas till det brottet, säger Jan Tibbling till TT.

Annons
Annons

Det var i november som Akademien gav uppdraget till advokatbyrån Hammarskiöld & Co genomföra utredningen efter att Jean-Claude Arnault anklagats för sexuella övergrepp av flera kvinnor.

Utredningen blev klar 21 februari, men trots att advokatbyrån rekommenderade Akademien att polisanmäla Arnaults verksamhet Kulturplats Forum valde de att inte göra det – enligt Akademien skulle det nämligen bryta mot deras stadgar att lämna ut utredningen, eftersom ledamöterna talade om organisationens inre arbete i utredningen.

Ekobrottsmyndigheten har nu beslutat att offentliggöra Akademiens utredning, men stora delar av innehållet har maskats. Det gäller bland annat advokatbyråns slutsatser om Kulturplats Forum ekonomi.

I den flera hundra sidor långa utredningen beskriver advokatbyrån hur Svenska Akademien haft ett nära samarbete med Arnault och Forum.

”Ett samarbete som fördjupats under senare år”, skriver de.

Ett av flera band mellan Akademien och Arnault är att han är gift med ledamoten Katarina Frostenson. Byrån betonar riskerna med jäv i och med samarbetet som varit.

”Att en organisation har ett nära samarbete med en bidragstagare som samtidigt är tjänsteleverantör och närstående till någon som innehar en ledande ställning inom organisationen är något som de flesta bolag, stiftelser, föreningar och förvaltningar på grund av jävsrisker inte tillåter”, skriver advokatbyrån i utredningen.

Vissa av sexövergreppen Jean-Claude Arnault anklagats för påstås ha ägt rum i Akademiens lägenhet i Paris. I utredningen framgår att Arnault fått betalt av Akademien för att ”vara behjälplig med att sköta våningen” mellan åren 2005 och 2017. Hur mycket han fått är mörkat.

Annons
Annons

I en intervju med SvD har före detta ständiga sekreteraren Sara Danius tidigare berättat om delar av utredningen. Hon sa då att det fanns uppgifter om att verksamheten på Forum bedrivits i strid med bland annat bokföringslagen och skattelagstiftningen.

Det har också tidigare framkommit att Katarina Frostenson var delägare i handelsbolaget som mottog Akademiens bidrag för Forum.

Advokatbyrån har försökt reda ut om ledamöterna kände till uppgifterna om att Jean-Claude Arnault ska ha utfört sexuella övergrepp innan det kom ut i medierna. Stora delar av materialet är mörkat, men det framkommer att alla ledamöter hävdar att de inte känt till det.

”Vår uppfattning är även att det inte är rimligt att tro att akademiledamöterna borde ha känt till de påstådda sexuella övergreppen”, skriver advokatbyrån.

Byrån har också undersökt om Jean-Claude Arnault har påverkat utdelningen av priser och bidrag. Man har inte bevisat att det har skett.

"Eftersom ingen ledamot ensam avgör frågor om priser och bidrag är det också svårt att i efterhand bevisa att någon enskild ledamot skulle ha haft ett sådant inflytande att någon författare kan ha förfördelats", står det i utredningen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons