Annons

”Förvånande agerande av KI:s rektor”

Replik från Malin Frenning, landstingsdirektör i Stockholms läns landsting.
Replik från Malin Frenning, landstingsdirektör i Stockholms läns landsting. Foto: Jonas Ekströmer/TT
Under strecket
Publicerad

REPLIK | SJUKVÅRDEN I STOCKHOLM

Stockholms läns landsting har under lång tid finansierat forskning, utveckling och utbildning för cirka 600 miljoner kronor per år, till det kommer årligen 640 miljoner kronor som är landstingets andel av de statliga forsknings- och utbildningsanslagen. Dessa medel har Karolinska institutet förfogat över tillsammans med landstinget. Det är därför förvånande och beklagligt att Karolinska institutets rektor kontaktar Stockholms läns landsting via en debattartikel eftersom vi sedan 1971 har samarbetat för att skapa hälsa för invånarna.

Landstinget och KI har en gemensam ledningsgrupp för forskning, utveckling och utbildning och jag vill föra dialogen om dessa viktiga frågor där. Därför vill jag här enbart göra ett par klarlägganden.

Stockholms läns landsting har under de senaste åren på landstingsfullmäktiges uppdrag utvecklat verksamheten och gjort investeringar för cirka 41 miljarder kronor för att möta behoven hos invånarna i vårt län både nu och framöver. En genomgående tanke i satsningarna är att vården med tillhörande forskning, utveckling och utbildning ska finnas nära patienten. Det är en viktigt för landstinget att anpassa arbetssätt och organisation utifrån det självklara: det är patienten och invånarna som är vårt fokus.

Också Karolinska institutet måste förändra sitt synsätt på kopplingen mellan patienten, forskning, utveckling och utbildning för att vara ett universitet som utvecklas i takt med omvärlden. Jag ser att vårt fortsatta samarbete kan leda till ännu större nytta för patienter och invånare så länge vi har gemensamt fokus på just patienterna. Landstinget ser därför fram emot fortsatt god dialog med KI i vår gemensamma ledningsgrupp.

Malin Frenning
landstingsdirektör Stockholms läns landsting

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons