Annons

Förvandlingen – bara två av husen finns kvar

För ungefär 100 år sedan togs bilden av en okänd fotograf. Den som går på Pilgatan i dag får svårt att känna igen sig – se förvandlingen i bilder här:

Uppdaterad
Publicerad

Pilgatan förr och nu.

Foto: Okänd och Johan Lindberg Bild 1 av 2
Foto: Okänd Bild 2 av 2

Del 1 av 7

Pilgatan förr och nu.
Pilgatan förr och nu. Foto: Okänd och Johan Lindberg

Det är alltså Pilgatan på Kungsholmen som är lösningen på Stockholmsgåtan. Gåtbilden, som är tagen någon gång på 1920-talet, visar gatan i nordlig riktning. Den hittade SvD-läsaren Anna Maria Björnsdotter Dahlin i ett gammalt album hemma hos sin farmor – ingen i släkten vet vem fotografen var.

Foto: Okänd

Den som tog bilden har stått med ryggen mot Norr Mälarstrand. Två av husen som syns på bilden finns två kvar i dag:

1) Det ljusa huset i mitten av bilden, bakom trädgrenarna, som ligger vid korsningen Hantverkargatan 42/Pilgatan 19 och är byggt 1884.

2) Huset längst upp till höger på bilden, också lite skymt av trädgrenar, var då Garnisionssjukhuset, men är numera Landstingshuset.

Lägg även märke till byggnaden till höger bakom vedtraven – vi återkommer till den.

Annons
Annons
Annons
Foto: Johan Lindberg Bild 1 av 1

Del 2 av 7

Foto: Johan Lindberg

Så här ser det ut numera på samma plats. Bilden är tagen något närmare Norr Mälarstrand än gåtbilden. Det ljusgula huset i mitten är Hantverkargatan 42, fortfarande delvis skymt av samma träd. Längst bort i bild, där Pilgatan slutar, ligger Polishuset vid Bergsgatan, byggt 1938–1939. Landstingshuset skymtar också till höger i bild bakom trädgrenarna. Det bruna huset närmast till höger är byggt kring 1980 och smälter till färg och form väl in i landstingsparken.

Annons
Annons
Annons
Foto: Stockholmskällan.se Bild 1 av 2
Foto: Okänd Bild 2 av 2

Del 3 av 7

Foto: Stockholmskällan.se

Så här ser området ut på en kartjämförelse – 1909 och i dag. Om man tittar noga på kartan 1909 syns att breddningen av Pilgatan var planerad österut. Det blev dock västerut – på den äldre kartan ovan är dagens gatbredd ritad med blå linjer.

Detta innebar att husen som har formen av en stol inte behövde rivas. ”Stolen” kan fortfarande ses på SL:s karta från 1976. På kartan från 1909 har vi märkt ut ”stolens” sydvästra ben med en röd punkt. På gåtbilden kan vi se detta hus bakom vedtraven. Här bilden igen:

Foto: Okänd
Annons
Annons
Annons
Foto: Stockholmskällan.se Bild 1 av 1

Del 4 av 7

Foto: Stockholmskällan.se

Denna karta jämför år 1909 med 1855. På kartan från 1855 (till höger) ses, med röd märkning, ett hus som bör vara huset bakom vedtraven. Formen på taket passar in. Man ska dock veta att 1909 års karta är mer exakt än den från 1855. Som ni ser har har park och hus här direktkontakt med Riddarfjärden.

Annons
Annons
Annons
Foto: Johan Lindberg Bild 1 av 2
Foto: Stockholmskällan.se Bild 2 av 2

Del 5 av 7

Foto: Johan Lindberg

De vackra 1700-talshusen i parken mellan Landstingshuset och Norr Mälarstrand hör till Landstingets verksamhet. Ett exempel är Graverska huset som byggdes som bostadshus 1754 för Jacob Graver med familj. Huset ingick i industrianläggningen Engelska garveriet. Här markerat med grön prick:

Foto: Stockholmskällan.se

På första våningen finns en representationsvåning – resten av huset används som kontor. Byggnaden med blå märkning är det hus från 1980-talet som nämndes under lösningsbilden.

Annons
Annons
Annons
Foto: Johan Lindberg Bild 1 av 1

Del 6 av 7

Foto: Johan Lindberg

Garnisionssjukhuset (här från Pilgatan) var 1816–1934 sjukhus för militärer. Verksamheten startade redan 1811 i de hus som fortfarande finns kvar i landstingets park. Projektet var, efter Göta kanal, det näst största under Karl XIV Johans regeringstid.

Sjukhuset blev det största och modernaste i Norden med 430 platser som kunde utvidgas till 600 platser i händelse av krig eller farsot. 1969 lades sjukhuset ner och byggdes om för landstinget som flyttade in 1971.

Vilken fabrik som syns på den äldre bilden har jag inte fått klarhet i så ni får gärna mejla till mittstockholm@svd.se om ni vet!

Annons
Annons
Annons

Anna Maria Björnsdotter Dahlin med sitt fynd.

Foto: Johan Lindberg Bild 1 av 1

Del 7 av 7

Anna Maria Björnsdotter Dahlin med sitt fynd.
Anna Maria Björnsdotter Dahlin med sitt fynd. Foto: Johan Lindberg

Det fina albumet som gåtbilden var hämtad från hittade Anna Maria Björnsdotter Dahlin hos sin farmor. Albumets bilder är från sent 1800-tal och tidigt 1900. Enligt en anteckning är de ”framkallade på Artillerigatan medan Mjölkcentralen fortfarande fanns”.

Har ni liknande bilder kan ni höra av er till mittstockholm@svd.se – så kanske just din bild blir en Stockholmsgåta framöver.

Nyligen fick ni ju se en nyproducerad kortdokumentär om Christina Nilsson-tragedin 1885 – här kommer den igen för er som missade den:

Efter reklamen visas:
Christina Nilsson-olyckan 1885

Nu vill vi ha hjälp med ämnen för kommande filmer. Det ska vara en dramatisk historia som helst ska ha ljudmaterial kopplat till sig – alternativt att det finns någon som kan berätta om händelsen.

Några tips från läsare har redan kommit in. Tord Hultman vill gärna att vi tittar närmare på sprängdåden i Stockholm som genomfördes av den så kallade Sabbatssabotören 1946. Om någon läsare har egna minnen från det som hände de där dramatiska dagarna 1946 så får ni gärna mejla till mittstockholm@svd.se.

Välkomna tillbaka till en ny Stockholmsgåta framöver.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons