Annons

Fossila subventioner äter upp klimatsatsning: ”Ineffektivt”

Regeringen lägger nästa år 5 miljarder extra på miljö och klimat. Men parallellt med den rekordhöga satsningen fortsätter fossil energi att subventioneras – med långt mer pengar.

Under strecket
Publicerad
Foto: Pontus Lundahl/TTBild 1 av 1
Foto: Pontus Lundahl/TTBild 1 av 1
Foto: Pontus Lundahl/TT

Regeringen satsar inför nästa år 5 miljarder kronor på miljö och klimat i en budget man kallar för historisk. Jämfört med 2014 ska beloppen i utgiftsområde 20 – allmän miljö- och naturvård – ligga 109 procent högre.

– Det här visar på att vi har haft ett paradigmskifte i svensk politik, sa biträdande finansminister Per Bolund (MP) på pressträffen där pengarna presenterades.

Men hur omvälvande – och hur grön – är budgeten i helhet?

Naturskyddsföreningen har inför årets släpp av nådiga luntan granskat några av de många poster som subventionerar fossil energi. Summan uppgår till totalt 13 miljarder kronor:

– Det finns mycket politik för att minska utsläppen. Samtidigt går en stor del av statsbudgeten till att gynna det ohållbara. Det är otroligt ineffektivt och det motverkar klimatmålen, säger David Kihlberg, klimatsakkunnig på Naturskyddsföreningen.

Annons
Annons

Största enskilda utgift utgör nedsättningen av energiskatten för dieselbränsle i motordrivna fordon, på drygt 8 miljarder kronor.

Som exempel på fossila subventioner nämner han sänkta energi- och koldioxidskatter inom areella näringar. Största enskilda utgift utgör nedsättningen av energiskatten för dieselbränsle i motordrivna fordon, på drygt 8 miljarder kronor. Här framhåller Naturvårdsverket att den till del vägs upp genom fordonsskatten, som gör det dyrare att äga dieselbilar.

Dock håller myndigheten med om problemet i stort: budgeten innehåller en rad subventioner som motverkar möjligheterna att nå miljö- och klimatmålen. Och när Naturvårdsverket tittat på vad man kallar för ”potentiellt miljöskadliga subventioner” så handlar det inte om 13 miljarder kronor – utan summor som närmar sig 50 miljarder.

Summeringen, som har några år på nacken, har gjorts av andra aktörer. Naturvårdsverket betonar att det är svårt att avgöra vad som är att räkna som en subvention och inte, men klart är att de i sin rapportering har en betydligt vidare definition än Naturskyddsföreningen. I myndighetens senaste sammanställning, publicerad i juni i år, ingår allt från nedsatta eller slopade energiskatter till resebidraget och momsbefrielse på flyg.

Oavsett vilket område det gäller måste man ha en plan för hur subventionen ska fasas ut.

Och skälen till att subventionerna – som i flera fall motverkar uttalad politik – finns kvar är flera. Enligt OECD överlever de till följd av konkurrensvillkor och fördelningsaspekter samt juridiska och administrativa begränsningar. Men också på grund av starka särintressen och lobbyarbete, rädsla för förändring samt bristande transparens.

– Oavsett vilket område det gäller måste man ha en plan för hur subventionen ska fasas ut. När den väl finns där är den politiskt känslig att ta bort eftersom någon kommer att missgynnas, säger Jennie Hokander, handläggare vid Naturvårdsverket.

Eva Svedling, statssekreterare hos klimatminister Isabella Lövin (MP), framhåller att frågan om subventioner är prioriterad för regeringen:

– Vi har ett pågående arbete för att se över skatter och styrmedel. Vi har beslutat om en klimatlag som lägger fast att klimatmål och budgetmål ska samverka. Den binder också kommande regeringar att vidta åtgärder i den här riktningen, säger hon.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons