Annons

Fossilfria transporter ett måste för norra Sverige

Det finns många utmaningar inom transportsektorn i norra Sverige med långa avstånd och gles befolkning. Samverkan gör det lättare att uppnå målen för mer klimatsmarta transporter. Det har den icke-vinstdrivande och medlemsägda organisationen BioFuel Region tagit fasta på.

Under strecket
Publicerad

För Anna Säfvestad Albinsson, energistrateg och projektledare för organisationen BioFuel Region, är utgångspunkten att se möjligheterna i stället för svårigheterna.

Foto: Barbro Kalla Bild 1 av 1

1 / 5

Efter reklamen visas:
Går det snabbast att ta tåget eller flyget till Göteborg?

Utmaning, samverkan, förändring. Det är ledorden för organisationen BioFuel Region. Genom projekt och samarbeten med offentlig sektor, näringsliv och privatpersoner vill organisationen bidra till en utvecklad bioekonomi och en fossilfri fordonsflotta i norra Sverige.

För Anna Säfvestad Albinsson, energistrateg och projektledare för organisationen BioFuel Region, är utgångspunkten att se möjligheterna i stället för svårigheterna.
För Anna Säfvestad Albinsson, energistrateg och projektledare för organisationen BioFuel Region, är utgångspunkten att se möjligheterna i stället för svårigheterna. Foto: Barbro Kalla

– BioFuel Region vill vara kugghjulet som kopplar ihop samhällets olika aktörer kring förnybara drivmedel i norra Sverige. Vi ser oss som en kompetensbrygga och ett nätverk, som driver långsiktiga projekt som finns kvar över tid. När hjulen börjar snurra händer det saker, säger projektledare Anna Säfvestad Albinsson, som menar att utgångspunkten alltid måste vara att se möjligheterna istället för svårigheterna.

Här följer några av de projekt som BioFuel Region är involverade i:

Annons
Annons

Projektet Stolpe In för Stad och Land har som mål att utveckla en sammanhållen laddinfrastruktur i hela norra Sverige.

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT Bild 1 av 1

2 / 5

Stolpe In för Stad och Land

Projektet Stolpe In för Stad och Land har som mål att utveckla en sammanhållen laddinfrastruktur i hela norra Sverige.
Projektet Stolpe In för Stad och Land har som mål att utveckla en sammanhållen laddinfrastruktur i hela norra Sverige. Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Stolpe In för Stad och Land (SISL) är ett projekt som bygger kunskap och laddstationer från Vännäs i söder till Kiruna i norr. Målet är att utveckla en väldimensionerad och sammanhållen laddinfrastruktur för att skapa förutsättningar för att resa med elbil i hela norra Sverige. Genom att dela med sig av erfarenheter av hur det är att köra elbil i områden med särskilda utmaningar minskas trösklarna för omställning till elbilar som alternativ till fossildrivna fordon. Den första snabbladdaren invigdes under hösten 2016 i Piteå och totalt bygger projektets deltagare 5 snabbladdare, 15 semisnabba laddare, 8 normalladdare och 2 bussladdare för snabbladdning av elbussar.

I projektet, som pågår till 2019, samarbetar BioFuel Region, Luleå Energi, PiteEnergi, Umeå Energi, Skellefteå Kraft, Vännäs kommun, Skellefteå kommun, Coop Norrbotten och Bilbolaget Piteå.

Anna Säfvestad Albinssons kommentarer:

Det viktigaste i det här projektet är att det ökar kunskapen om elmobilitet i norra Sverige, så att fler hakar på det här tåget och förstår hur bra elbilar är för norra Sverige. Vi vill få folk att förstå att elbilen passar bra både när det är kallt och när avstånden är långa. Vi jobbar även med att komma ut med den här informationen till företag som vill bygga laddstolpar, som köpcentrum men även idrottsanläggningar. Men vi ger även information till privatpersoner om hur en elbil fungerar och att man kan söka stöd för att exempelvis bygga en laddstolpe hemma.

Annons
Annons

Projektet Fossilfritt Norr ger förutsättningar för Västerbottens kommuner att bli fossiloberoende till 2030.

Foto: Johan Nilsson/TT Bild 1 av 1

3 / 5

Fossilfria transporter i norr

Projektet Fossilfritt Norr ger förutsättningar för Västerbottens kommuner att bli fossiloberoende till 2030.
Projektet Fossilfritt Norr ger förutsättningar för Västerbottens kommuner att bli fossiloberoende till 2030. Foto: Johan Nilsson/TT

Fossilfritt Norr är ett projekt som går ut på att ge förutsättningar för kommunerna i Västerbotten att nå de nationella målen att bli fossiloberoende till 2030, och då innefattas även företag och privatpersoner. Målet är att länets vägtransporter ska minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 70 procent till 2030 jämfört med 2010. Kommunala strategier, handlingsplaner och finansieringsplanering tas fram för detta inom projektet. Samtliga länets 15 kommuner är med i projektet, som ägs av Länsstyrelsen i Västerbotten, med BioFuel Region och Energikontor Norr som projektpartners. Projektet, som finansieras av Europeiska Regionalfonden, Energimyndigheten och Umeå Energi, startade under våren 2018 och pågår fram till 2021.

Anna Säfvestad Albinssons kommentarer:

Kommunerna i den här regionen har väldigt lite resurser för att jobba med den här typen av utvecklingsarbete, och i och med det här projektet ges de möjlighet att komma vidare. Vi vill med projektet ge möjligheter och bidra till att se vilka förutsättningar som faktiskt finns i respektive kommun och inte (bara) fokusera på det som är svårt. Det handlar i första hand om att få infrastruktur för förnybara bränslen på plats, och att informera om de möjligheter som finns att resa fossilfritt. Och här skiljer det sig mellan kommunerna, vissa alternativ passar bäst i en stad och andra i glesbygd. Det gäller att få ihop det pusslet på ett bra sätt.

Annons
Annons

Odling av alger kräver plusgrader och när det blir för kallt behöver de isolering från växthus.

Foto: BioFuel Region Bild 1 av 1

4 / 5

Alger för en fossilfri framtid

Odling av alger kräver plusgrader och när det blir för kallt behöver de isolering från växthus.
Odling av alger kräver plusgrader och när det blir för kallt behöver de isolering från växthus. Foto: BioFuel Region

TransAlg är ett projekt med målsättningen att utveckla algodling i ett nordiskt klimat för att använda som råvara till biodrivmedel. Projektet sker i dialog med näringslivet och är en samverkan mellan Finland, Norge och Sverige.

Projektet, som pågår mellan 2016-2019 finansieras av Botnia-Atlantica, Region Västernorrland, Länsstyrelsen Västerbotten, Österbottens Förbund, Kempestiftelsen och partners, och hålls ihop av SLU i Luleå.

Anna Säfvestad Albinssons kommentarer:

Det finns otroliga fördelar med att odla alger i Norrland eftersom det är så ljust, vilket gör att de växer mycket fortare. Men de behöver plusgrader och när det blir för kallt behöver de isolering från växthus. En aktör i Härnösand har hittat en specifik Norrlands-alg som är extra bra på att ta hand om midnattssolen.

Annons
Annons

Projektet Biogas Norr sätter biogas i norra Sverige på kartan.

Foto: Claudio Bresciani/TT Bild 1 av 1

5 / 5

Biogas Norr

Projektet Biogas Norr sätter biogas i norra Sverige på kartan.
Projektet Biogas Norr sätter biogas i norra Sverige på kartan. Foto: Claudio Bresciani/TT

Biogas Norr är ett nätverk som drivs av BioFuel Region sedan 2010. Ambitionen är att sätta biogas i norra Sverige på kartan. Här finns aktörer från kommuner och universitet, såväl som näringsliv – alla med ett brinnande intresse för biogas och fordonsgas. Uppdraget går ut på att stödja och samordna initiativ för att öka produktionen och marknaden för biogas i norra Sverige. Samtidigt finns kontakter med nätverk i övriga Sverige, och årligen anordnas nätverksträffar där kunskap om biogas delas och nya projekt skapas.

Anna Säfvestad Albinssons kommentarer:

Biogas är ett mycket bra biodrivmedel, ett av de bästa ur klimat- och samhällssynpunkt då biogassystemet löser flera problem samtidigt. Att använda biogas som drivmedel minskar koldioxidutsläppen, metanläckaget från gödsel, sluter kretslopp när matavfall och avloppsslam tas omhand, skapar lokala jobb och förbättrar tillgången på regionalt producerat bränsle. För att det ska fungera behöver vi fler tankstationer för biogas i norra Sverige och nätverket Biogas Norr behövs för att sammanföra de aktörer som kan lösa den utmaningen.

Laddar…
Annons
Annons
Annons
Annons