Annons

Per Gudmundson:Framåt! Vänster om! Halt?

Centerns valanalys visar att partiet har bytt väljarbas. Partiledaren Annie Lööf är stark i grupperna unga och kvinnor.
Centerns valanalys visar att partiet har bytt väljarbas. Partiledaren Annie Lööf är stark i grupperna unga och kvinnor. Foto: Henrik Montgomery / TT
Under strecket
Publicerad

Ledare | Centerpartiet

Nästan hälften av alla som röstade på Centern 2014 övergav partiet i höstens riksdagsval. Ändå gjorde C, med ett valresultat på 8,61 procent, sitt bästa val på 30 år. På en mandatperiod ökade partiet antalet väljare med 41 procent – mest av alla riksdagspartier. Hur var det möjligt?

Centerpartiets valanalys, som presenterades på torsdagen, konstaterar att partiet till stor del har bytt bas. Två av tre centerväljare i höstas var nytillkomna. Partiet fördubblade sin röstandel bland unga (18-29 år), men gick också fram kraftigt bland kvinnor.

De flesta nya kom från Moderaterna, som totalt tappade över 90 000 röster till C. Men C vann också nästan 40 000 väljare från Socialdemokraterna. Centern lyckades alltså utnyttja sin position som föreställt mittenparti.

Vinsterna kompenserade mer än väl för de väljare som övergav partiet, huvudsakligen till förmån för Moderaterna och Kristdemokraterna.

Centerpartiet uppnådde flera av de delmål man satt upp tidigare. En särskild ”storstadssatsning”, till exempel, gav representation i Malmö och Göteborg. Ett ”mångfaldsprojekt” bidrog till en dubblering av andelen väljare med utomeuropeisk bakgrund och fler utländska namn på valbar plats, även om projektet ledde till visst gnissel lokalt i partiet.

Annons
Annons

Partiorganisationen har dock inte riktigt varit med på noterna. Valanalysen konstaterar att partiets policyproduktionsapparat inte varit anpassad efter målgruppens efterfrågan. ”Som exempel arbetade partiet fram en stor mängd landsbygdsutpel” trots att landsorten bedöms vara ”som sakfråga – faktiskt – inte bland det viktigaste för partiets potentiella väljare”. ”Hade styrningen av organisationen fungerat optimalt hade partiet redan i planeringsfasen lagt det fokus man då lade på landsbygdsförslag på sjukvårdsområdet” skriver man vidare.

Annars bedöms kampanjen ha varit lyckad. Den utformades utifrån tydligt uppställda mål i eftervalsanalysen 2014. Huvudbudskapet ”Framåt!” (”Temat testades grundligt innan lansering”) som C hoppades skull signalera ”hopp, framtidstro och medmänsklighet” togs emot väl i mötet med väljarna, visar utvärderingen. Ändå tvivlar partiet på effekten. Den teoretiska kostnaden per röst var lika hög som i föregående val.

Mediegenomslaget var förvisso gott, och enligt Sifo var mediebilden av C ”den mest positiva av alla partier”. ”Partiledaren syntes också tillsammans med inflytelserika influencers som Isabella Löwengrip och Bianca Ingrosso, den senare med 800 000 följare. Bilden som gavs var att Centerpartiet stöds av unga, framgångsrika kvinnor i tiden.”

Men det avgörande för valframgången tycks ändå ha varit förändringar i omvärlden. Omsvängningen i den svenska migrationspolitiken efter den akuta asylkrisen ledde till att ”Centerpartiet kom att uppfattas som Alliansens mest flyktingvänliga parti”. Bilden var att C ”stod fast vid åsikter och ideologi”. Partiets ”sympatisörer och potentiella väljare byttes delvis ut”, med förluster av ”invandringsrestriktiva” till M men väljarflöden från vänster.

Centerpartiet är en folkrörelse, heter det i partiets kommunikation. Men C är numera bland de sämsta partierna på att behålla väljare över riksdagsval. Liberalerna och framförallt Miljöpartiet har i och för sig ännu mer otrogna väljare, men det hjälper ju knappast. I val efter val gör sig C av med nära hälften av sympatisörerna. Går det i längden?

För att vara en folkrörelse har Centerpartiet lagt sig till med en sällsynt tro på att folket är utbytbart.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons