Annons

Framgångsformeln finns – vad väntar Sverige på?

Vykortet | New York

Under strecket
Publicerad


New York har något att berätta för den omvärld, som likt Sverige, nu för en osäker kamp mot gängen, våldet, brotten och drogerna. Staden var söndertrasad av kriminalitet, men tog sig på bara några år till en av de tryggare storstäderna i världen. Brottsligheten har sedan 1990 minskat med 80 procent.

De jag möter här berättar vad som krävs för att nå framgång: Det behövs en synlig och i vardagen förankrad, närvarande och patrullerande polis som arbetar proaktivt – snarare än en reaktiv polis som bara inriktas på utryckning och larm. I New York finns 36 000 poliser och överraskande många patrullerar till fots i staden och där människor rör sig.

Det behövs tydliga insatser och verklig nolltolerans mot livskvalitetsbrott som exempelvis ordningsstörningar, tjuvåkning, stölder, trakasserier, nedskräpning, klotter och skadegörelse. Detta markerar att brott inte tolereras och vem som äger staden. Så slår man undan benen också för grövre brott och gängkriminalitet.

”The criminals don’t take the limousine to the crime scene.” Kollektivtrafiken och kringliggande miljöer, i New York särskilt tunnelbanan, är navet för trygghetsarbetet och brottsbekämpningen. Har man kontroll över stadens blodomlopp, har man också kontroll över resten av staden. I New York finns 2 600 särskilda tunnelbanepoliser.

En särskild brottskod för brott som begås i kollektivtrafiken finns för att läsa av var problemen uppträder och för att göra rätt insatser. Sverige saknar sådan statistik. Undantaget är skadegörelse i form av klotter. Polisen behöver hjälp från staden, från näringslivet, från civilsamhället och kollektivtrafiken, såväl strategiskt som operativt.

Till sist: Man behöver ställa krav, mäta, rapportera, värdera och utvärdera – ofta och regelbundet – och se till att statistiken som rör brottslighet och polisens resultat blir alla medborgares egendom. Det går att nå snabba resultat i kampen mot brott och otrygghet. New York har berättelsen om vad som bygger framgång. Vad väntar vi på?

KRISTOFFER TAMSONS är trafikregionråd och ordförande för SL. kristoffer.tamsons@moderaterna.se

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons