Annons

Olof Ehrenkrona:400 sidor om ett ledarskaps förfall

Muellerrapporten i Capitol Hill.
Muellerrapporten i Capitol Hill. Foto: Cliff Owen / TT
Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Att leda ett land är ett stort ansvar. Oavsett om uppdraget faller på personer eller partier är det en primär uppgift att försvara nationens och institutionernas integritet. Det handlar om den yttre säkerheten och den inre tilliten. Vanstyre av korrupta eller inkompetenta ledare är en farlig sjukdom för mäktiga supermakter likaväl som för andra stater.

Republikanska partiet, den blivande presidenten och hans kampanjstab förmådde eller ville inte försvara USA:s integritet mot den ryska infiltrationen.

Muellerrapporten, som till större delen presenterades för allmänheten i torsdags, är en 400 sidor lång beskrivning av ett ledarskaps förfall. Republikanska partiet, den blivande presidenten och hans kampanjstab förmådde eller ville inte försvara USA:s integritet mot den ryska infiltrationen. Det som skedde inför deras ögon och uppenbarligen ibland med deras oreserverade gillande var ett övergrepp på USA:s demokrati.

Presidentmakten är en kärninstitution i USA. Vart fjärde år väljer det amerikanska folket den exekutiva makten. Att den processen är ren och fri från otillbörlig påverkan är det minsta man kan begära.

Annons
Annons

Men så var inte fallet 2016. Med stor detaljrikedom visar Muellers rapport hur Ryssland på olika sätt infiltrerade presidentvalskampanjen och med lagliga och olagliga medel hjälpte Donald Trump att vinna valet. Det ryska inslaget i valkampanjen var så omfattande, systematiskt och målinriktat att varje läsare av rapporten måste ställa sig frågan om Donald Trump hade varit USA:s president utan de ryska påverkansoperationerna. Att frågan över huvud taget kan ställas är redan det ett slag mot presidentämbetets integritet.

Muellers rapport bekräftar mediebilden av händelserna under valkampanjen. Den visar upp en skara politiska medarbetare som i bästa fall har varit nyttiga idioter och i sämsta fall har försökt exploatera tillfället för att gynna sina personliga intressen. I de fall där rapporten kompletterar den existerande mediebilden gör det snarast saken värre.

Där Mueller hellre friar än fäller är det följden av höga beviskrav och att vissa länkar saknas i konspirationskedjorna, därför att alla inblandade, inklusive presidenten själv, inte har kunnat höras. I några fall har presidenten dessutom räddats av att Vita husets ämbetsmän har valt att obstruera mot presidenten istället för mot rättvisan.

Det låter sig naturligtvis sägas att det är en lättnad för amerikanska folket att uppsåt i lagens mening har saknats. Men det är en ringa tröst jämfört med den skada som republikanska partiet och presidentkampanjen har förorsakat sitt land.

Om agerandet inte har varit brottsligt därför att uppsåtet inte kan visas, är handlingarna ändå klandervärda. Att motivet för dem är inkompetens och fulspel fritar inte från politiskt ansvar.

Annons
Annons

Till detta ska läggas presidentens eget uppförande sedan valet och hela administrationens envetna försök att spela ner och mörka de ryska angreppen. I detta har också legat en systematisk strävan att undergräva legitimiteten i myndigheternas arbete med att kartlägga och motverka infiltrationen. Spinnet, som vid flera tillfällen har baserats på rena osanningar, har inte skett i nationens intresse utan för att skyla över republikanska partiets och Vita husets missgrepp.

Om agerandet inte har varit brottsligt därför att uppsåtet inte kan visas, är handlingarna ändå klandervärda. Att motivet för dem är inkompetens och fulspel fritar inte från politiskt ansvar. Däremot är det väljarnas eller kongressens sak och inte domstolarnas.

Förenta staternas demokratiska kärna har utsatts för en framgångsrik attack genomförd av ryska intressen, där angriparna har varit en kombination av underrättelseorgan, trollfabriker och Wikileaks. Frågan som omvärlden nu ställer sig är vad världens mäktigaste stat kommer att göra åt saken? Eller tänker republikaner och demokrater låta mörkret sänka sig ännu djupare över Washington?

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons