Annons

Maria Ludvigsson:Från egenmakt till Kling och Klang

Thorwaldsson på Vänsterpartiets kongress.
Thorwaldsson på Vänsterpartiets kongress. Foto: Henrik Brunnsgård/TT

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson avgår.

Under strecket
Publicerad

Att åldras väl handlar, trots allt, inte om hudvårdsserier i världsklass, utan om hållning. Framför allt om den inre.

När Karl-Petter Thorwaldsson meddelar att han ska sluta som LO:s ordförande är det ingalunda pensionen nästa. Men, hans ideologiska hållning och sakpolitiska åldrande är värda att syna.

Karl-Petter Torwaldsson kallades som ung och lovande för Kålle. En jovialisk SSU-ordförande med tilltalande intellektuell kapacitet. Detta mitt positiva omdöme kommer av SSU-Thorwaldssons kommunitära drag. Han var socialdemokraten som kritiserade vad många ogillade hos den maktfullkomliga koloss den svenska modellen hade blivit. Den enskilda medborgaren hade inget att sätta emot systemet. Ordningen var sådan att varje signal in i systemet – kommunal verksamhet, myndigheterna, vårdapparaten, skolan, dagiset – fick kanaliseras vart tredje år genom politiska val.

Borgerligheten kritiserade trögheten i systemet. Staten sågs inte längre som medborgarens främsta befriare. Thorwaldsson såg och fattade. Hans politiska förmåga kom till uttryck i en analys av vanmakten som både höger och vänster kunde känna igen. Nu kom SSU-kritik inte längre från vänsterhåll, Thorwaldssons röst påminde om de kommunitära idealen som även delar av borgerligheten tog intryck av.

Annons
Annons

Vänsterns kommunitärer började också använda begreppet samhälle med större försiktighet. För vänstern hade samhället varit synonymt med staten och den partipolitiska viljan. Nu kunde det även betyda civilsamhället. SSU:are nämnde hur kommunala lekplatser lika gärna kunde skötas av föräldrar som bodde i närheten. Man talade om det både som en rättighet och som ett ansvar.

I sitt tal som nytillträdd SSU-ordförande 1990 sade Thorwaldsson: ”Arbete i stället för bidrag, aktivitet i stället för passivitet, integration i stället för segregation och egenmakt i stället för vanmakt.”

Thorwaldssons SSU sökte svaren i folkrörelsens rötter där egenmakt och eget ansvar var grundläggande. Det hade kunnat var en ny socialdemokratis framgång, men rörelsen ville inte ditåt. Under 1990-talet fortsatte socialdemokratin att söka efter nästa projekt, nästa del av samhället som skulle politiseras. Folkhemmet var färdigbyggt men döttrar och söner ville inte bo kvar.

Lite senare kom identitetspolitiken att bli ledande för idéutvecklingen och den kommunitära idén hade för länge sedan blivit obsolet. I dag dräneras Socialdemokraterna av Sverigedemokraterna.

Som LO-ordförande har Thorwaldsson blivit ett med sin tid, följt den i stället för att leda den. ”Inte en ärta ska lämna Sverige” dundrade han när Findus 2016 skulle flytta sin produktion från skånska Bjuv till Tyskland och anslöt sig därmed till den trendande protektionismen och nationalismen runt om i världen.

Mer än en ärta lämnade landet och det begrep LO-ledaren långt innan han höll ärt-talet. Men han gjorde bara som alla andra i S. Han underströk att ”såhär får det inte vara” och drog ner applåder. Till intet förpliktigande.

Statsminister Löfven brukar med dåraktig regelbundenhet upprepa ”såhär kan vi inte ha det” och ”såhär ska det ’natutvis’ inte gå till”, nästan oavsett vad han frågas om. Hans statsråd turas om att göra detsamma och för varje bombdåd, varje dödsskjutning skruvas tonläget upp.

Men man gör ingenting.

Dialogen är densamma som i Pippi Långstrump. Prussiluskan berättar för poliserna Kling och Klang att ett barn bor ensamt i villa villekulla och så kan man inte ha det och så får det inte gå till. För varje påpekande från Prussiluskan upprepar Kling och Klang vad hon just sagt och hörs eka ”Nej så kan man verkligen inte ha det” och ”Nej så får det verkligen inte gå till”.

Efter Thorwaldssons tal på SSU-kongressen fick han kritik av den lika unge och radikale Göran Greider som kallade honom ”en moralkärring från förra sekelskiftet”.

Då Prussiluskan – i dag Kling och Klang.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons